yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - พระอริยบุคคล
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  => ประวัติพระอริยสงฆ์
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง                                      ประวัติพระ    อริยสงฆ์ไทย 

จากการศึกษาประวัติพระอรหันตสาวก หลายๆท่าน ทำให้ทราบว่า ท่านทั้งหลายล้วนต้องผจญเรื่องที่ไม่ดี ตามกรรมชั่วที่ท่านเคยทำไว้ในอดีต แม้ท่านจะเป็นผู้บริสุทธิ์หมดกิเลสแล้ว ยังไม่พ้นจากกรรม หรือแม้แต่ชาติสุดท้ายนี้ เมื่อท่านยังมิได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล ท่านเหล่านี่แหละ ยังประกอบกรรมที่ชั่วอยู่ ด้วยความไม่รู้และถูกกิเลสที่มีอยู่ในจิตครอบงำ

                                
king-lp-waen

                                               (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)

พระอริยสงฆ์ คือบุคคลผู้ละกิเลสตั้งแต่ 3 ข้อไปจนถึง 10 ข้อได้อย่างสิ้นเชิง ป็น(สังโยชน์ ๑๐) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

 • พระโสดาบัน - ละสังโยชน์ ๓ ข้อแรก
 • พระสกิทาคามี - ทำสังโยชน์ข้อ ๔ และ ๕ ให้เบาบางลงด้วย
 • พระอนาคามี - ละสังโยชน์ ๕ ข้อแรก
 • พระอรหันต์ - ละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ข้อ

บุคคลผู้ได้ชื่อว่าพระอริยสงฆ์นี้ มีได้ทั้งชาวบ้าน (ฆราวาส) และนักบวช (บรรพชิต) มีได้ทั้งชายและหญิง หากละกิเลสได้ก็นับว่าเป็นพระอริยสงฆ์ทั้งสิ้น ในทางกลับกัน หากเป็นนักบวชที่โกนหัว นุ่งห่มผ้าเหลือง แต่ยังถูกกิเลสทั้ง 10 ครอบงำ ก็เป็นได้เพียง “สมมติสงฆ์” ที่มีคุณค่าแค่เพียงปุถุชนคนหนาทั่วๆ ไป

การเพ่งโทษ การตำหนิติเตียน การให้ร้ายผู้อื่น เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนว่าไม่ควรกระทำ เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะให้ผลย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองในรูปแบบของความทุกข์ ใจ ยิ่งเราทำกรรมเหล่านี้กับพระอริยสงฆ์ด้วยแล้วล่ะก็ ผลที่สะท้อนกลับยิ่งหนักหนารุนแรง ให้ผลต่อเนื่องทั้งปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากไม่มีตัวตนฝั่งผู้รับ ดังนั้นกรรมใดๆ ที่เราเป็นผู้ส่งออกไป ผู้รับย่อมต้องเป็นเราแต่เพียงผู้เดียว

เป็นเหมือนคดีอาญา ที่ถึงแม้ว่าเจ้าทุกข์จะไม่เอาความ แต่ผู้กระทำความผิดย่อมต้องได้รับโทษอยู่วันยังค่ำ

จะคลั่งชาติคลั่งการเมืองก็คลั่งไป จะบ้าประชาธิปไตยก็บ้าไป จะยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพก็ตามสบาย จะเข้าร่วมขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตามแต่ปรารถนา เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสมมติบัญญัติที่มีเกิดดับ มีเสื่อมสลาย ไปตามเหตุปัจจัยและกาลเวลาทั้งสิ้น ผู้กระทำกรรมก็ย่อมได้รับผลเช่นเดียวกับที่กระทำกับสมมติบัญญัติ

แต่สำหรับกรรมที่กระทำต่อพระอริยสงฆ์ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของวิมุติบัญญัตินั้น แม้ไม่นับเป็นกรรมหนัก (อนันตริยกรรม) เช่น ฆ่าแม่ ฆ่าพ่อ ฆ่าพระอรหันต์ แต่ก็ถือเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสกว่าการทำกับสมมติบัญญัติ

เท่าที่ได้ศึกษาทางนี้มาพอสมควร มั่นใจว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้มีภูมิธรรมอยู่ในขั้นพระอริยสงฆ์อย่างแน่ นอน การได้กราบไหว้สักการะถือเป็นสิ่งดีที่ควรปฏิบัติ ย่อมได้รับผลให้จิตใจเบิกบาน แต่หากปฏิบัติต่อท่านด้วยแนวทางตรงกันข้ามแล้วไซร้ ผลกรรมย่อมตกแก่ตัวผู้กระทำเองทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

ว่างๆ ลองสังเกตดูเหล่าพวกที่กระทำกรรมชั่วต่อท่าน ลองดูสีหน้า ใบหน้า แววตา ชีวิตความเป็นอยู่ ของพวกเขาเหล่านั้น รังสีทุกข์มันแสดงออกมาเด่นชัดมาก หากวันหน้ายังมีลมหายใจอยู่และมีใจฝักใฝ่เรื่องของชาวบ้าน ให้รอดูชีวิตในบั้นปลายของแต่ละคนที่เพ่งโทษ ตำหนิติเตียน ให้ร้าย แก่พระเจ้าอยู่หัว หรือพระหลวงตามหาบัว ดูนะ

หากไม่เชื่อสิ่งใดๆ ในโลกนี้ ขอให้เชื่อเรื่องกรรม … ปลูกพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น มีบ้างที่ปลูกถั่วเขียวแล้วได้ถั่วงอก นั่นเพราะว่าเป็นสมมติที่เราไปบัญญัติกันขึ้นมาเอง

กรรมพาไปทั้งนั้น…

king-lp-bua

(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

king-lp-dule

(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

king-lp-khao

(หลวงปู่ขาว อนาลโย)

king-lp-phan

(หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

king-lp-tes

(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

king-lp-put

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

king-lp-shop

(หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

king-lp-sim

(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

king-lp-kasem

(หลวงพ่อเกษม เขมโก)

ยกเว้นหลวงพ่อเกษม เขมโก … หลวงปู่ หลวงพ่อ ทุกรูป ต่างล้วนเป็นพระป่าสุปฏิปันโน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งสิ้น

 

 
 
 

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

วัดป่าดอนธาตุ
อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าสุทธาวาส
อ.เมือง
จ.สกลนคร
           
 

หลวงปู่เทสก์
เทสรงฺสี

วัดป่าถ้ำขาม
อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร


 

หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม


วัดอรัญญวิเวก
บ้านข่า
อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม
           
 


หลวงปู่เกิ่ง
อติมุตฺโต

วัดโพธิ์ชัย
อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม

 

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย

วัดกันตศิลาวาส
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
           
 


หลวงปู่หลุย

จนฺทสาโร

วัดถ้ำผาบิ้ง
อ.วังสะพุง
จ.เลย 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร


วัดป่าอุดมสมพร
อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร


           
 

หลวงปู่กงมา

จิรปุญฺโญ

วัดดอยธรรมเจดีย์
อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร


 

หลวงปู่คำ

ยสกุลปุตฺโต

วัดศรีจำปาชนบท
อ.พังโคน
จ.สกลนคร

           
 
พระครูอุดมธรรมคุณ

(หลวงปู่มหาทองสุข
สุจิตโต)


วัดป่าสุทธาวาส
อ.เมือง
จ.สกลนคร


 


พระอาญาครู ดี


วัดป่าบ้านม่วงไข่
อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร
      หน้า    

หน้า 1/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

 

 

 

 

 

 

 

 1.ชีวประวัติย่อและอาจาโรวาท หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรรณานิคม จ.สกลนคร
บรรยายโดย พระตะวัน  ปัญญาวชิโร(คำสุจริต) รายการภูพานธรรม

2.รวมธรรมะครูบาอาจารย์สายปฏิบัติกัมมัฏฐาน
3.รวมธรรมะหลวงพ่อชา สุภัทโท (วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี)
4.ตอบปัญหานานาสาระ โดยพระอธิการสุธรรม สุธัมโม
วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร

5.โอวาทธรรมพระอริยะ ๑
6.โอวาทธรรมพระอริยะ ๒
7.โอวาทธรรมหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
8.โอวาทธรรมหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
9.โอวาทธรรมพระเจนยุทธนา จิรยุทฺโธ (หลวงปู่ภูพาน)
10.พระวินัย ๒๒๗ เทศน์ภาคปฏิบัติ หลวงปู่จันทา ถาวโร
11.ธรรมะหลวงปู่พุธ ฐานิโย (วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา)
12.หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
13.หลวงพ่อเลี่ยม ฐิติธมฺโม วัดป่าพง
14.หลวงพ่อเลี่ยม ฐิติธมฺโม วัดป่าพง (๒)
15.ประวัติหลวงตาคำดี ปัญโญภาโส วัดป่าสุทธาวาส
16.พระธรรมเทศนาหลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน
วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.


   คติธรรมหลวงปู่มั่น : คนดีมีศีลธรรม  
   

pic_no_115_rongmun.jpg

         คนดีมีศีลธรรม หายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา ทำให้โลกร่มเย็นและยั่งยืน 
หา คนดีมีศีลธรรมในใจ หายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้าน ๆ เพราะเงินล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจ เหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์ คนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถทำความเย็นให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืน เช่น พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างคนดี แต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกอง เป็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงิน แม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุข

          แต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดี  ขอแต่ได้เงิน แม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิด สนใจดู ถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพียงไรไม่หลีกห่าง ขนาดยมบาลเกลียดกลัวไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหา กลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อน  ขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจ ส่วนจะผิดถูกประการใดเขาไม่ยุ่งเกี่ยว

         คนดีกับคนชั่ว สมบัติเงินทองกับธรรมะ คือ คุณความดี ผิดกันอย่างนี้แล ใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้ อย่าให้สายเกินแก้ ฉะนั้น สัตว์โลกจึงต่างกันทั้งภพ กำเนิด รูปร่างลักษณะ จริตนิสัย ดีชั่ว สุขทุกข์ เพราะกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ทำขึ้น มิใช่กฎของใครไปทำให้ ตัวทำเอาเอง

.............................................................................................................................

 

 

คำสอนหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ต่างๆ
บทธรรมเทศนาจากหลวงปู่ และครูบาอาจารย์ทั่วเมืองไทย
  เสียงธรรม ออนไล

            อ่านประวัติ/ฟังเสียงเทศนาธรรม บรรยายธรรม ของอริยสงฆ์ ครู อาจารย์ที่เคารพ

อ่านประวัติ/ฟังเสียงเทศนาธรรม บรรยายธรรม ของอริยสงฆ์ ครู อาจารย์ที่เคารพ


               
     
 
 
 
               
   
   

 

     
     

 

 

 

 

 

       
       

 


 
    เสียงธรรม ออนไล

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่ แหวน สุจิณฺโณ
หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ หลวงปู่ลี ธมฺมธโร
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร หลวงปู่มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
หลวงปู่พระมหาปิ่น ปญฺญพโล หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
หลวงปู่เทียน จิตฺตสุโก หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่จันทร์ เขมิโย หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
หลวงปู่กินรี จนฺทิโย หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ หลวงปู่ทวด
หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส
หลวงปู่จูม พนฺธุโล
     

ตอบเสียงธรรม : พระโชดกญาณสิทธิเถระ (ป.ธ.๙)

 
 

เปรียบนิสัยของพระอริยเจ้าและปุถุชนไว้ดังนี้

๑. น้ำลึกเงาลึก ๒. น้ำลึกเงาตื้น ๓. น้ำตื้นเงาลึก ๔. น้ำตื้นเงาตื้น ทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็นวิธีตัดสินได้ยากมาก เพราะไม่มีญาณหยั่งรู้พิเศษเฉพาะตัว นอกจากจะสุ่มเดาไปเท่านั้น


ข้อ ๑ คำว่า น้ำลึกเงาลึก นั้น หมายความว่า ท่านผู้นั้นมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้ว และก็ยังมีนิสัยกิริยามรรยาทการแสดงออกมาทางกายและวาจามีความสุขุมลุ่มลึก เป็นนิสัยเดิมของท่านเป็นมาอย่างนั้น ถ้าลักษณะอย่างนี้ก็พอจะเดาถูกบ้าง

ข้อ ๒ คำว่า น้ำลึกเงาตื้น หมาย ความว่า ท่านผู้นั้นมีคุณธรรมอยู่ภายในใจแล้ว แต่กิริยามรรยาทการแสดงออกมาทางกายและวาจาไม่มีความสำรวมเลย อยากแสดงตัวอย่างไร อยากพูดอย่างไร ก็เป็นในความไม่สำรวมทั้งสิ้น แต่ก็ไม่ผิดในพระธรรมวินัย ไม่มีอกิริยาภายในใจ แต่เป็นเพียงกิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้น ถ้าหากไปพบเห็นผู้ที่ท่านเป็นนิสัยอย่างนี้ ก็จะเดาภายในใจไปเลยว่า ท่านผู้นี้ยังเป็นปุถุชนทันที เพราะมีนิสัยไม่น่าเคารพเชื่อถือได้เลย

ข้อ ๓ น้ำตื้นเงาลึก หมายความว่า ท่านผู้นั้นยังไม่มีคุณธรรมภายในใจ แต่กิริยามรรยาทการแสดงออกมาทางกายและวาจานั้นมีความสุขุมลุ่มลึกมาก การสำรวมทางกาย การสำรวมทางวาจาน่าเลื่อมใส ใครได้พบเห็นแล้วจะเกิดความเชื่อถือเป็นอย่างมาก เพราะความบกพร่องในความชั่วร้ายในตัวท่านไม่มี ถ้าได้พบเห็นผู้ที่ท่านมีนิสัยอย่างนี้ ก็จะเดาไปว่าเป็นพระอริยเจ้าทันที

ข้อ ๔ น้ำตื้นเงาตื้น หมายความว่า ท่านผู้นั้นยังไม่มีคุณธรรมภายในใจเลย กิริยามรรยาทการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่มีความสำรวมแต่อย่างใด ทำไปพูดไปตามใจชอบ ถ้าหากพบเห็นท่านผู้ใดมีกิริยาการแสดงออกมาอย่างนี้ ก็จะพอเดาถูกอยู่บ้าง

                                  การแบ่งภูมิธรรมของพระอริยบุคคล

 

 • พระโสดาบัน แบ่งเป็น3ประเภทดังนี้
 1. เอกพิชีโสดาบัน ผู้ที่จะเกิดอีกชาติเดียวก็จะบรรลุอรหันต์
 2. โกลังโกลโสดาบัน ผู้ที่จะเกิดอีก2-6ชาติ แล้วจะบรรลุอรหันต์
 3. สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน ผู้ที่จะเกิดอีกไม่เกิน 7ชาติ จะบรรลุอรหันต์
 • พระสกทาคามี ผู้ที่จะมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวแบ่งเป็น5 ประเภท
 1. ผู้บรรลุธรรมนี้ ในโลกมนุษย์และบรรลุอรหัตผลในโลกมนุษย์
 2. ผู้บรรลุธรรมนี้ ในโลกมนุษย์แล้วไป บรรลุอรหัตผลในเทวโลก
 3. ผู้บรรลุธรรมนี้ ในเทวโลกและบรรลุอรหัตผลในเทวโลก
 4. ผู้บรรลุธรรมนี้ ในเทวโลก แล้วมาบรรลุอรหัตผลในโลกมนุษย์
 5. ผู้บรรลุธรรมนี้ ในโลกมนุษย์แล้วไปเกิดในเทวโลก และกลับมาบรรลุอรหัตผลที่โลกมนุษย์
 • พระอนาคามี ผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในกามภพอีก แบ่งเป็น5ประเภท
 1. อันตราปรินิพพายีสำเร็จอรหันต์และปรินิพพานภายในอายุครึ่งแรกของพรหมชั้นสุทธาวาสที่สถิตอยู่
 2. อุปหัจจปรินิพพายีสำเร็จอรหันต์และปรินิพพานภายในอายุครึ่งหลังของพรหมชั้นสุทธาวาสที่สถิตอยู่
 3. อสังขารปรินิพพายี สำเร็จอรหันต์และปรินิพพานในพรหมโลก โดยไม่ต้องใช้ความเพียรมาก
 4. สสังขารปรินิพพายี สำเร็จอรหันตผลและปรินิพพานในพรหมโลก โดยต้องใช้ความเพียรมาก
 5. อุทธังโสตอกนิฏฐคามี ไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสแล้ว จุติเกิดเป็นพรหมที่สูงขึ้นจนถึงชั้นอกนิฏฐพรหมจึงสำเร็จอรหันต์และปรินิพพานในที่นั้น
 • พระอรหันต์ ผู้ดับกิเลสเป็นสิ้นแล้ว แบ่งเป็น 2ประเภท
 1. เจโตวิมุตติ ผู้ที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานได้ฌาณก่อน แล้วเจริญวิปัสสนาจนสำเร็จพระอรหันต์
 2. ปัญญาวิมุตติ ผู้สำเร็จอรหันต์ด้วยการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว
 3.  
 4.  

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=