yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - logo1
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง
      

~       
 
 
วันมาฆะบูชา

             

                      

       http://talk.mthai.com/uploads/2010/08/03/35919-attachment.gif  

 

โครงการ ภาพยนตร์


User avatar


       เว๊บเพื่อนบ้าน        


 • พรรษาที่ 1 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
 • พรรษาที่ 2-4 กรุงราชคฤห์
 • พรรษาที่ 5 กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี
 • พรรษาที่ 6 มกุลบรรพต
 • พรรษาที่ 7 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 • พรรษาที่ 8 เภสกลาวัน สุงสุมารคิระ
 • พรรษาที่ 9 กรุงโกสัมพี
 • พรรษาที่ 10 ป่าปาริเลยยกะ
 • พรรษาที่ 11 ทักขิณาศิริ เอกนาฬา
 • พรรษาที่ 12 เมืองเวรัญชา
 • พรรษาที่ 13 จาลิยบรรพต
 • พรรษาที่ 14 พระเชตวัน กรุงสาวัตถี
 • พรรษาที่ 15 กรุงกบิลพัสดุ์
 • พรรษาที่ 16 เมืองอาฬวี
 • พรรษาที่ 17 กรุงราชคฤห์
 • พรรษาที่ 18-19 จาลิยบรรพต
 • พรรษาที่ 20 กรุงราชคฤห์
 • พรรษาที่ 21-45 พระเชตวันบ้าง ปุพพารามบ้าง ณ กรุงสาวัตถี
liebeshoroskop waage  liebeshoroskop stier http://www.everynation.org/assets/images/churches/restricted%20nations/myanmar.jpg


Rundreisen Myanmar 14 Tage, Gruppenreisen Asien


Rundreisen Myanmar 14 Tage, Gruppenreisen Asien

Die meisten der weißen und roten Pagoden wurden im 11. und 12. Jahrhundert erbaut, als Bagan sich zu einer der größten Metropolen der damaligen Welt entwickelte. Die Stadt bedeutet  für die Birmanen viel mehr als nur dies – denn sie ist für sie die kulturelle Identität des Landes.

Um die Eindrücke des heutigen Tages zu vertiefen, besichtigen Sie am Nachmittag noch den örtlichen Nyaung Markt, wo Sie Interessantes über die Herstellung der landestypischen Lackarbeiten erfahren. Lassen Sie die Eindrücke dieser tollen Kulturlandschaft auf sich wirken. Sie sollten Sie sich den wunderschönen Sonnenuntergang über dem Ayeyarwady-Fluss am Abend nicht entgehen lassen. Abendessen und Übernachtung.

16. Tag: Genießen mit allen Sinnen & Flug in die Hauptstadt Burmas 

Heute  morgen besuchen Sie das friedliche Dorf Myinkaba wo Sie während eines Spaziergangs sowohl seine Tempel (Gubyaukkhi, Manuha und Napaya), wie auch seine Handwerker und besonders die verschiedenen kleinen Lackateliers besuchen.

Am Nachmittag erfolgt der Transfer zum Flughafen nach Heho für Ihren Flug in die Hauptstadt Burmas: Yangon. Yangon, damals Rangun, ist noch immer eine friedliche und verschlafene Stadt. Ihre Kolonialarchitektur und animierte Vergangenheit machen aus Yangon eine der interessantesten und authentischsten Hauptstädte Südostasiens.

Ein Junge vor der Hsinbyume-Pagode in Mingun, Myanmar. <br />
Mit diesem Bild hat Harald Keller aus Berlin den Online-Fotowettbewerb auf GEO.de in diesem Monat gewonnen. Der Kontrast der Farben, so die Begründung der GEO-Bildredaktion, verstärke den klaren Bildaufbau. Und der Schritt des Jungen auf den steinernen Wellen vermittle den Eindruck einer konzentrierten, aber doch dynamischen Ruhe (Foto von: Harald Keller)

25myanmar-600.jpg 

http://www.mondial.at/content/newsdoc/Rundreise%20Myanmar-Shwedagon%20Pagode.jpg

  Early morning at Shwedagon pagoda, Yangon, Myanmar


Stupas von Mrauk-U, Myanmar (Foto von: Tibor Bognar/Corbis)


Granitblock

ผู้เห็นภัย's Avatar
    matakalee's Avatar      telwada's Avatar

http://61.91.205.171/bdic/dic/images/pknoy.gif
ภาพประจำตัวสมาชิก     
home

     แต่        
 

                                   P    

                                                                                                                                                                           

 
Versandkosten sparen! Bei mehreren Artikeln bekommen Sie eine günstige Versandkostenpauschale.
Wir versenden täglich Weltweit.
Jede Sendung, Lieferung ist versichert.
Sie erhalten eine Versandbestätigung inkl. Link für Sendungsverfolgung
 

                   
 


Benutzerbild von Traumtänzer

Traumtänzer Traumtänzer ist offline
Auto-Einwachser
 


  sinbangkok's Avatar   Newtype's Avatar    LingLek's Avatar


   

                Onion34 ดู บ่ ได้


 
         


พระพุทธศาสนา
                                


   ทานาบาตะ  

เ          

  


  

Mr Burns

Herz
ที่มาของเทศกาลต่างๆในญี่ปุ่น

 

 
 

 

 

  


 


 
ธรรมจักร :: เว็บธรรมะออนไลน์                                                 

 => Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=