yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง
        
พระธรรมธีรราชมหามุนี
โชดก ญาณสิทธิเถร ป.ธ.๙


พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา
cd ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คุณจรินทร์ ช่างเหล็ก ขออนุโมทนา


อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

+ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร +


มูลนิธิพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
ติดต่อขอบริจาคได้ที่ พระครูวิมลธรรมรังสี เจ้าคณะ ๕ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑,๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑
 

ชุดที่ ๑
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง ยุบไว้อย่างไร
ไขปัญหาเรื่องหนอเป็นสมถะหรือวิปัสสนา
ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก
วิปัสสนาที่ถูกต้อง
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.1
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.2
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.3
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.1
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.2
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.3
โพธิปักขิยธรรม37ประการ
อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร

 

ชุดที่ ๒
วิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบัน
คุณค่าของการปฏิบัติธรรม
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
กายคตาสติกรรมฐาน
อสุภกรรมฐาน
พิสูจน์นิพพาน
ทางไปนิพพาน (สติปัฏฐาน 4)
ทางสายเอก ( มรรค 8 )
ทางไปนิพพาน
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
ยอดของวิปัสสนา
มรรค ผล นิพพาน
พระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
พิสูจน์นิพพาน
ตั้งจิตอฐิฐาน แผ่เมตตา รับพร

 

ชุดที่ ๓
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ผล ทาน บาป บุญ
ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
พุทธบูชา
ไกลกังวล
มีดี
สายกรรม
มงคลชีวิต
ธรรมะจากผี
สำรวจตัวเอง
ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต
คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน
ผู้แทนศาสดา
สมาทานพระกรรมฐาน

 

ชุดที่ ๔
วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน
คำว่า (หนอ) มาจากไหน
ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ
สอนเดินจงกรม 6 ระยะ
สติปัฏฐาน 4
อริยะสัจจ์ 4
โพชฌงค์ 7
ปฏิจจสมุปบาท
สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4

 

ชุดที่ ๕
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
วันวิสาขบูชา
อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป
อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ของการบูชา
อานิสงส์ของการทอดกฐิน
อานิสงส์ของการตั้งมูลนิธิ
เทศน์ ทอดกฐิน - ผ้าป่า
เทศน์ สอนพระบวช 3 เดือนในพรรษา
พิสูจน์นรก
พิสูจน์สวรรค์
พิสูจน์โลกหน้า - โลกก่อน
พิสูจน์โลกนี้
ตอบปัญหาร้อยแปด 1
ตอบปัญหาร้อยแปด 2

 

ชุดที่ ๖
พ.ศ. 2509 เปิดวัดไทยในอังกฤษ
หลักธรรมสำหลับการครองเรือน
ของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2526
เศรษฐีขอทาน
เมตตาบารมี
ที่พึ่งภายใน
ธรรมเป็นที่พึ่ง
เพชรในดวงใจ
การสร้างชาติ
เรื่อง คน 2 ตา
ความยินดี 3 ข้อ
ธรรมเจดีย์ 5 ประการ
ความสุข 7 ประการ
ฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข
ซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน

 

ชุดที่ ๗
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 1
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 2
เราจะไปทางไหนกันดี
ไขหนอสมถะและวิปัสสนา
ไขหนอข้อข้องใจ
ไขปัญหาเขาว่าพอง-ยุบไม่ใช่วิปัสสนา
ไขปัญหาพอง-ยุบเอามาจากไหน
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 1
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 2
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 3
วิธีปฏิบัติวิปัสสนาและญาณ 16
วิสุทธิ 7
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 2
                                                                                                                                
  
           เพชรในดวงใจ(พระอาจารย์โชดก ญาณสิทธิ)
                            


                                       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
                        แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.


1 001 วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน  
2 002 คำว่า (หนอ) มาจากไหน  
3 003 ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ  
4 004 สอนเดินจงกรม 6 ระยะ  
5 005 สติปัฏฐาน 4  
6 006 อริยะสัจจ์ 4  
7 007 โพชฌงค์ 7  
8 008 ปฏิจจสมุปบาท  
9 009 สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง  
10 010 เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1  
11 011 เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2  
12 012 เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3  
13 013 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1  
14 014 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2  
15 015 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3  
16 016 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4  พระธรรมเทศนา เรื่อง ผล ทาน บาป บุญ
โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี

เรื่อง...
ดาวน์โหลด
ฟังธรรม
มงคลชีวิต
คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
ธรรมะจากผี
ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป
ผล ทาน บาป บุญ
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
พระธรรมธีรราชมหามุนี

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=