yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 98 เปรียบศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลงมีคำถามว่า...ทำไมศาสนาทั้งหลายสอนไม่เหมือนกัน มีความเชื่อไม่เหมือนกันและปฏิบัติไม่เหมือน กัน

ที่จริงแล้วความจริงและความบริสุทธิ์สูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียว แต่ที่ศาสนาทั้งหลายสอนต่างกัน เพราะศาสดาของแต่ละศาสนาเข้าถึงความจริงได้ ไม่เท่ากัน ถ้าสมมติว่าความจริงสูงสุดคือช้าง ศาสดาที่จับถูกหางก็บอกว่า “หางนี่แหละคือช้าง” ศาสดาที่จับถูกงวงก็บอกว่า“งวงนี่แหละคือช้าง” ศาสดา ที่จับถูกหูก็บอกว่า“หูนี่แหละคือช้าง” ศาสดาที่คลำทั่วทั้งตัวก็บอกว่า“ทั้งตัวนี่ แหละคือช้าง”

(อ้างอิง..คัมภีร์พระไตรปิฎก เล่ม25 หน้า292)

ถามว่า...คำสอนของศาสดาทั้งหมด กล่าวถูกต้องหรือไม่ ?

ตอบ.. ศาสดาทุกท่านกล่าวถูกหมด ไม่มีใครกล่าวผิดแม้แต่ท่านเดียว เพราะหูก็คือช้าง งวงก็คือช้าง หางก็คือช้าง เพียงแต่ศาสดาบางท่านรู้บางส่วน แต่หลงเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ตนรู้คือทั้งหมดของตัวช้าง

วิเคราะห์ศาสนาคริสต์ด้วยหลักของพุทธศาสนา

ศาสนาคริสต์สอนให้ฝังดิ่งศรัทธาลงในพระผู้เป็นเจ้า โดยปราศจากข้อ สงสัย สอนให้ทำความดีมีความสุขกับการช่วยเหลือผู้อื่น ปฏิบัติตามที่พระเจ้าปรารถนา เมื่อตายแล้วจะได้รับชีวิตนิรันดรในในดินแดนสวรรค์ของพระเจ้า

พระเจ้าคือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างและกฏเกณฑ์ต่างๆ ฉะนั้นพระเจ้าของศาสนาคริสต์ ก็คือ สิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่า“พระธรรม” หรือ “ธรรมชาติ” เพราะธรรมชาติ คือทุกสิ่งทุกอย่าง มีกฏเกณฑ์ในตัวเอง

“ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และสัตว์” ฉะนั้น พระเจ้าก็คือสิ่งที่พุทธศาสนา เรียกว่า “อวิชชา(ความไม่รู้ความจริง)”นั่นเอง ..อวิชชาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

(*จากหนังสือ ..ปัญหาเกี่ยวกับ พระผู้เป็นเจ้า กรรม อนัตตา โดย พุทธทาสภิกฺขุ )

“ผู้ที่ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นจึงจะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้า” ตรง กับหลักคำสอนของพุทธศาสนาว่า “ ผู้ที่ทำบุญกุศลไว้มาก ขณะที่ตายมีจิตผ่องใส เมื่อตายแล้วจะได้ไป เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์”


ต่างกันแต่..พุทธศาสนาสอนต่อไปอีกว่า เมื่อเสวยผลบุญในสวรรค์หมดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนอีก.....ซึ่งเรื่องนี้ ศาสนาอื่น ๆ ยังรู้ไปไม่ถึง

เราเกิดมาชาติเดียวครับ ถ้าตายบนแผ่นดินโลกคือจบไม่ได้กลับมาเกิดอีก แต่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าชีวิตหลังความตาย และชีวิตหลังความตายก็มี2แบบเท่านั้นคือ

1.ชีวิตนิรันดร์คือไปอยู่ กับพระเจ้านมัสการและสรรเสริญพระเจ้าชั่วนิตย์นิรันดร์และมีชีวิตที่อาศัย อยู่บนสวรรค์ สวรรค์ในที่นี้เป็นสวรรค์ที่จะเคลื่อนลงมาอยู่บนแผ่นดินโลกหลังจากที่พระ เจ้าทรงพิพากษาโลกและสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหมายถึงสิ่งเก่าๆหายไปสิ่งสิ่ง ใหม่เกิดขึ้นมาแทนเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ ให้ลองหลับตาดูน่ะครับ แล้วท่านจะรู้ว่าเหลืออะไรหลังจากที่พระเจ้าทรงพิพากษาโลก คำตอบคือไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ความมืด นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างโลกของพระเจ้าครั้งใหม่อีกครั้งครับ

2. นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษย์จะนึกถึงครับ นั้นคือความตายนิรันดร์ ความตายนิรันดร์คือการถูกทิ้งลงสู่นรกบึงไฟชั่วนิรันดรไม่มีทางจะขึ้นมาได้ อีก ที่นั้นท่านจะไม่สามารถเจอพระเจ้าอีกเลย เป็นที่ๆพระเจ้าทรงทอดทิ้งอย่างแท้จริง พวกคนที่อยู่ในนั้นจะพบแต่บึงไฟ (บึงไฟขนาดใหญ่ที่จะบรรจุคนชั่วร้ายที่ตายแล้วบนโลกนี้และไฟจะลุกท่วมเผา ผลาญให้เจ็บปวดทุกข์ทนทรมานเหมือนตายแต่ท่านจะไม่ได้มันเป็นการลงโทษที่โหด ที่สุดแล้วครับสำหรับคนบาป) และที่สำคัญคนตายที่ลงไปแล้วจะไม่ได้ขึ้นมาอีกเลยซึ่งมันน่ากลัวมากๆท่านจะ ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยแม้ท่านจะอ้อนวอนขอความเมตตาขนาดไหนไม่ว่าน้ำตาท่านจะ เป็นสายเลือด ไม่ว่าเนื้อตัวท่านจะลุกเป็นไฟทุกข์ทรมานขนาดไหน พระเจ้าก็จะไม่ทรงสงสารท่านเลย แต่คนที่เข้าไปในนรกบึงไฟได้นี่ต้องเป็นคนชั่วร้ายสุดๆจริงๆ และคนทุกคนที่ไม่เชื่อการตายไถ่บาปของพระเจ้า และคนทุกคนที่ฆ่าตัวตาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดถ้าเขาฆ่าตัวตายเขาจะถูกส่งไปนรกทันที และคนทุกคนที่ไม่กลับใจจากบาปที่ตนได้ทำลงไป อะไรบ้างที่คือการบาปก็คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราทำไปแล้วผิดจากศีลธรรมอัน ดีที่พระเจ้าปราถนาให้ทำนั้นแหละครับ

ปล.ที่บอกไปไม่ใช่ให้รู้สึก กลัวน่ะครับ เพียงแต่อยากเตือนสติคนที่ทำบาปให้เลิกทำเสียเถิดครับ ฆ่าคน ขโมย เป็นพยานเท็จ โกหก ลามากอนาจาร ล่วงประเวณีผัวเมียชาวบ้าน รูปเคารพต่างๆ คนที่คิดอยากจะฆ่าตัวตาย ฯลฯ ไม่อย่างนั้น ถ้าเวลาที่ท่านอยู่บนโลกหมด ท่านจะต้องเสียใจในสิ่งที่ตนสมควรทำแต่ไม่ได้ทำน่ะครับ

พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งกฎธรรมชาติว่า

“ สัตว์ทุกชีวิตเคยเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน(1) ผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่กันมาก่อนหาได้ยาก(2) บางชาติเกิดเป็นเทพ(เทวดา+พรหม) บางชาติเป็นมนุษย์ บางชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางชาติเกิดเป็นเปรต/อสุรกาย บางชาติต้องตกนรก ต้องเวียนว่ายตาย-เกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ตามอำนาจบุญและบาปที่ตนเองได้ทำไว้ เหตุการณ์ทุกอย่างที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ไม่มีคำว่าโชคหรือบังเอิญ ทุกอย่างเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของเราในอดีตทั้งสิ้น(3)

......อ้างอิง...ดูรายละเอียดใน พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงการราชิวิทยาลัย (เล่มที่ / หน้าที่ )
1.พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๒๓
2. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๒๗
3. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ หน้าที่ ๓๕๐-๓๖๕บทพิสูจน์
งาน วิจัยเรื่อง “ 20 ผู้กลับชาติมาเกิด” โดย Ian Stevenson, M.D. (ศาสตราจารย์ น.พ.เอียน สตีเวนสัน) มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย พิมพ์โดย อภิธรรมมูลนิธิ หน้าพุทธมณฑล อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

อ่านต้น ฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ : http://books.google.com/books?id=vIDES6VWl1MC&pg=PA181&dq=%22Stevenson%22+%22Twenty+Cases+Suggestive+of+Reincarnation%22+&sig=QORGdIeFDeRLJjtrmEqLZCnnW9Q#PPA184,M1

ถ้าไม่จริง เด็ก 2 ขวบ จะรู้จักชื่อของลูกเมีย ญาติพี่น้องของตนในชาติก่อนได้อย่าง โดยที่ ศาสตราจารย์ น.พ.เอียน สตีเวนสัน ได้นำเด็กคนนั้น...ไปหาญาติพี่น้องตามที่เด็กกล่าวอ้าง จนพบจริง ๆ ในประเทศบลาซิล มีอยู่ถึง 6 คน
ตัวอย่าง.... เข้าไปอ่านได้ที่ :

กลับชาติมาเกิด ของหนูนา (ชาติใหม่ คือ รำพึง ) : http://larnbuddhism.net/buddha/dead/

เด็กหญิงสำเนียง กลับชาติมาเกิดคือ“ปรานี(น้อย )สีเทา ” : http://www.mindcyber.com/content/data/7/0014-1.html

การระลึกชาติของ ด.ช.ชนัย ชูมาลัยวงศ์ : http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6111

ริชชี่ : http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539734&Ntype=40

ระลึกชาติ : http://topicstock.pantip.com/religious/...Y2421820.html

ฝรั่งระลึกชาติ : http://aaa.clearwisdom.net/emh/articles/2002/9/14/26486p.html

ดร.ฝรั่งระลึกชาติ : http://www.drsusanfisher.com/reading.html

พุทธธรรม : http://web.thaicool.com/data-1/story/kramma/kramma-3-5.htm

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=