yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง

       
                                                           

        
เชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ในการก่อสร้าง วัดสมเด็จ ซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลความเจริญ   ขณะนี้วัดกำลัง อยู่ในระหว่าง ซ่อมแซม...เพราะถูกอัคคีภัย ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย
             
                   ท่านพระครูปลัดไพบูลย์กิจ  พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑

        
                       Wat Somdej Germany ( วัดสมเด็จเยอรมัน )
                            
  Waldhölzbacher Str.19
                               66679 Losheim am See 
                                    Germany

  เบอรโทร 
(0049) 06872-9214410 
  มือถือ      (0049) 0174   6109153  
                      
  ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วย

email: abkmw2002@yahoo.com
http://www.watsomdej.com/


เมตตาและกรุณา
...เมตตาเป็นบ่อเกิดของการช่วยเหลือโลกมนุษย์ แต่หากปราศจากปัญญาก็จะไม่เป็น “ความเมตตาอันยิ่งใหญ่” ผู้มีปัญญาจึงจะเป็นผู้ที่แสดงซึ่งความเมตตาอย่างมุ่งมั่น ทั้งนี้ ตามหลักธรรมที่ว่า “ความเมตตากับปัญญาเป็นของคู่กัน” ...

อานิสงค์การทำบุญ

มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ

1. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาที(หรือเดินจงกรมก็ได้)
อานิสงส์ ---เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย
จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน
ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง
เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

2. สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน
อานิสงส์ ---เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว
แนะนำพระคาถาพาหุงมหากา,พระคาถาชินบัญชร,
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

3. ถวายยารักษาโรคให้วัด,ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์
อานิสงส์--- ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา
สุขภาพกายจิตแข็งแรง อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า
ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา

4. ทำบุญตักบาตรทุกเช้า
อานิสงส์ ---ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร
ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

5. ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน
อานิสงส์---เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาถยศ
สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้
ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

6. สร้างพระถวายวัด
อานิสงส์---ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข
ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป

7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์หรือบวชพระอย่างน้อย9วันขึ้นไป
อานิสงส์ ---ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่
ผ่อนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร
สร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา
จิตเป็นกุศล

8. บริจาคเลือดหรือร่างกาย
อานิสงส์---ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุ
ต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา
ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง

9. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ
อานิสงส์---ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต
ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำมาค้าขึ้น
หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส
เป็นอิสระ

10. ให้ทุนการศึกษา,บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ,อาสาสอนหนังสือ
อานิสงส์---ทำให้มีสติปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญา
ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม

11. ให้เงินขอทาน,ให้เงินคนที่เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม)
อานิสงส์ ---ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตกทุกข์ได้ยาก
เกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง
จะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

12. รักษาศีล5หรือศีล8
อานิสงส์---ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก
ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
กรรมเวรจะไม่ถ่าโถม ภัยอันตรายไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้าปกปักรักษา

อานิสงส์10ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

1. เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์+++มโหดเครียดแค้นในใจลงได้
4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
5. มีอายุมั่นขวัญยืน
6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง
7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล
8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสูอบายภูมิ
10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
5. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญสตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่าง เอนกทุกชาติของ ผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ์
( บวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ,อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร )
1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา
2. เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย
3. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย
4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป
5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา
6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
7. เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา
8. ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ
9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย
10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่ สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆ
ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการ
ให้คนได้บวช

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้ เพราะเมื่อท่านล่วงลับท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉาน ภพเปรต ภพสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจ ไม่ได้รับบุญ ดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำ ติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญ
ลงประกาศ ข่าวสาธารณกุศล

เชิญประกาศข่าวบุญทั่วไทย
ประกาศแจกสื่อธรรมะ
สำหรับท่านที่ต้องการแจกหนังสือ ซีดี สื่อธรรมะ ฯลฯ สามารถลงประกาศได้ที่นี่สถานที่ปฏิบัติธรรม ในเมืองไทย
วัด,สำนัก,ศูนย์กลาง,สถานที่ -ปฏิบัติธรรมในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย
วัด ,ศาสนวัตถุสิ่งปลูกสร้าง
วัด สำนักสงฆ์ กุฏิ ศาลา วิหาร โบสถ์

  ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โพสเมื่อ 01-04-2009 เวลา 05:25 PM โดย บรรณารักษ์
เเก้ไขเมื่อ 01-04-2009 เวลา 07:02 PM โดย บรรณารักษ์
ขอ เชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ในการก่อสร้างอาคารเรียนสําหรับพระภิกษุสามเณร ตามกําลังศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่ วัดบําเพ็ญวิหารธรรม บ้านเบิดใหญ่ ม.6 ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
หรือร่วมบริจาคผ่านธนาคาร และโปรดแจ้งชื่อ นามสกุลของท่านกลับด้วย ทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้
ส่งชื่อ นามสกุลผ่านเมล์ได้ที่ thammaruk.2551@thaimail.com
โอนเงินผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา หนองคาย
ชื่อบัญชี พระธรรมรักษ์ ทนฺตจิตฺโต
เลขที่บัญชี 202-1-32463-9
หรือโทรสอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่
พระอธิการธรรมรักษ์ ทนฺตจิตโต ( เจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญวิหารธรรม โทร 087-6442688,087-9522513
แวะเยี่ยมสถานที่สร้างอาคารได้ตลอดเวลา
     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ผ้าห่มสู้ภัยหนาว ให้แก่ชาวบ้าน หมู่บ้านปางขนุน และ หมู่บ้านชุมนุมไทร (หมู่บ้านชาวเขา) ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เนื่องในวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม บริจาคผ้าห่มสู้ภัยหนาว
โดยการนำของ พระโสภนพัฒนา ทีปวํโส เป็นจำนวน 70 ผืน ซึ่งก็ยังถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการผ้าห่มสู้ภัยหนาว นี้ อีกเป็นจำนวนมาก จึงได้มีแผนที่จะจัดหาผ้าห่มอีกครั้งเป็นจำนวน 150 ผืน เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ยังขาดแคลน ในวันที่ 5 มกราคม 2552 ที่จะถึงนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคผ้าห่มสู้ภัยหนาวในครั้งนี้ด้วยกัน สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ พระโสภนพัฒนา ทีปวํโส 089-6947271  http://jay16820.events.live.com/
  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา  บริจาคปัจจัย เพื่อถวายสร้างพระวิหาร บ้านกลาง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  ซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลความเจริญต้องการปัจจัยมาสร้างพระวิหาร ให้แล้วเสร็จ ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยเทอญ (สอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ) ขอกราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าด้วยครับ

หมายเลขบัญชีเงินฝากของวัด  (229-2-53649-6)
 
ชื่อบัญชี   วัดบ้านกลาง (ร่องศรีลังกา)
 
พระอธิการธรรมนิรัต นนฺทธมฺมิโก
(เจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง   โทร.087-1915940
)
   ขอเชิญร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า แต่สภาพยังใช้งานได้ เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับภิกษุ และสามเณร
คอมพิวเตอร์ของท่านที่เก่าแล้ว และเก็บไว้ที่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร

บัดนี้จะมีค่าและมีประโยชน์มาก สำหรับการพัฒนาพระภิกษุ สามเณร และโรงเรียนในภาคอีสาน

ขอเชิญร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ที่ 


http://www.whitemedia.org/wma/content/view/1885/10/


 เนื่องด้วยวัดย่านยาวกำลังดำเนินการสร้างห้องสมุดชุมชน แต่ยังขาดหนังสือธรรมะ สื่อธรรมะ เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาที่มีหนังสือเก่า หนังสือมือ ๒ (หนังสืออ่านนอกเวลา,การ์ตูน,นิยาย,นวนิยาย,วารสาร,นิตยสาร) หนังสือธรรมะ สื่อธรรมะทุกประเภท เพื่อเป็นที่ศึกษา หาความรู้ ของพระภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไป และเป็นธรรมทาน

ติดต่อสอบถาม

พระประมาณ วรญาโณ
วัดย่านยาว หมู่ ๔ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ๖๕๑๘๐

หรือ
ออมสิน
Emailomsin2515@hotmail.com

   ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว ่าง บ้าน วัด โรงเรียน หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งอำเภอ จ.ชัยภูมิ
๑. ฐานพระพร้อมพระพุทธรูปองค์ปฐมหน้าตัก 2 เมตร หน้าลานธรรม
๒. ลานธรรมเนื้อที่ 2 ไร่
๓. ห้องน้ำจำนวน ๔๐ ห้องๆละ ๕๐๐๐ บาท
๔. ค่าอาหาร-น้ำปานะ ต่อหนึ่งครั้งของการอบรม 200-300 คนประมาณ 10,000 บาท
พระ ไพโรจน์ กตธัมโม ธ. กรุงไทย สาขา เลย
เลขที่บัญชี 4030266460
เบอรโทร ๐๘๔ ๔๑๙๐๕๕๓
ขอเชิญ ร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย หรือ โรงพยาบาลสังฆทานโอสถ
ร่วมบริจาคได้ที่
สำนักงานวัดสังฆทาน โทร. 0-2447-0799, 0-2447-0800 ต่อ 101
หรือโอนเข้าบัญชี
ธ.ไทยพาณิชย์   ออมทรัพย์
สาขา รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน 
บัญชีเลขที่ 348-202106-0
   ขอเชิญชาวลูกแม่รำเพยทุกท่านร่วมกันทำบุญสมทบทุน “กองทุนอาทรประชานาถ” เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้าผู้ติดเชื้อจากโรคเอดส์ กับ พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 14-16 ซึ่งท่านได้ให้ความเมตตาเป็นวิทยากรมาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะกับการศึกษาและภัยจากโรคเอดส์” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในวันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ.2552 เวลา 15.00 น.-17.00 น.

ในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ตามโครงการที่ท่านเจ้าคุณอลงกตได้เสียสละอุทิศตน เพื่อประกอบกิจการในพระศาสนาและช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้า ผู้ติดเชื้อจากโรคเอดส์นั้น ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เดือนละประมาณ 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณเดือนละ 1,250,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรายรับส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคของภาคเอกชน ในโอกาสนี้สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ขอเรียนเชิญนักเรียนเก่าผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมกันทำบุญ บริจาคสมทบทุน “กองทุนอาทรประชานาถ” กับท่านเจ้าคุณอลงกต ในโอกาสครั้งนี้ และขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ท่านสามารถร่วมทำบุญ โดยโอนเงินเข้า ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์ สาขาราชประสงค์ ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เลขที่ 011-2-23539-5 หรือ ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขาอาคารวานิช เลขที่ 220-0-32933-8 และโปรดส่งสำเนาระบุชื่อผู้บริจาคและหมายเลขโทรศัพท์ ที่โทรสาร 02-251 4414, 02-251 9809 จะเป็นพระคุณยิ่ง หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณรัตนาวดี นิตยสุทธิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร.02-2519803, 081-3581482 ในเวลาทำการ 09.00-18.30 น.. ขอเชิญร่วมบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ

ขอเชิญร่วมบริจาค โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งทางวัดมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
โดยร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี
ชื่อบัญชี กองทุนอาทรประชานาถ
เลขที่ับัญชี 289-084697-1

   ร่วมบริจาคสร้างวิหารวัดบ้านกลางด้วยครับ

ด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านกลาง ม.12   ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง   ได้พร้อมใจกันก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่ขึ้นมาแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุด โทรม  
     มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 4,200,000.00 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)  
ทางคณะศรัทธาวัดบ้านกลางยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างจำนวนมาก
    จึงขอบอกบุญมายังท่านหากต้องการบริจาคทุนทรัพย์ในการร่วมก่อสร้างพระวิหาร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี วัดบ้านกลาง ธนาคาร ธกส. สาขาแจ้ห่ม หมายเลขบัญชี 229-2-173-036 หากท่านต้องการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
กรุณาติดต่อ
คณะกรรมการวัด ผู้ใหญ่บ้าน ที่เบอร์ 084-3722683 ส.อบต. 087-1799020    เนื่องด้วยวัดป่าโสมพนัสได้ก่อสร้างอาคารห้องสมุดธรรมะ ขนาด 160 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เนื้อหาคำสอนในพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

แต่ขณะนี้ทางห้องสมุดยังขาดแคลนหนังสือธรรมะอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค "หนังสือธรรมะ" ทุกประเภท ทุกแนว ทุกภาษา เช่น การ์ตูนธรรมะ,   นิตยสาร,   ธรรมเทศนา, อรรถกถา,  ตำราวิชาการ  และโดยเฉพาะ หนังสือประวัติพระเกจิอาจารย์ ฯลฯ

ท่านใดประสงค์จะบริจาคหนังสือธรรมะ กรุณาจัดส่งมายัง

ห้องสมุดธรรมะ วัดป่าโสมพนัส
หมู่ 12 บ้านภูเพ็ก
ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร  47220

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=