yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 121 โอวาท เสียงธรรม
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน
 
 
"พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน"
ดาวน์โหลด
ฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๑   (๐๐:๒๙:๑๓)
คลิกฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๒   (๐๐:๒๘:๐๙)
คลิกฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๓   (๐๐:๒๗:๔๖)
คลิกฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๔   (๐๐:๒๙:๒๗)
คลิกฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๕   (๐๐:๑๕:๔๗)
คลิกฟัง
:::
เสียงธรรม

        ข้อแนะนำในการศึกษาธรรมะจากเว็บฟังธรรม
        แนะนำเสียงธรรม "หลวงพ่อปราโมทย์" ธรรมะที่เรียบง่าย และฟังง่ายที่สุด เพื่อให้ชาว
           พุทธรู้ธรรมะถึงแก่นแท้ ไม่สับสน ไม่หลงทาง

        อยู่ต่างประเทศ กรุณาใช้ที่ fungdham.net จะโหลดได้เร็วขึ้น
        ช่วงไหนมีปัญหาในการโหลด กรุณาใช้ที่ fungdham.net แทนได้ครับ

 
 
สมเด็จโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

สมเด็จโต

หลวงปู่มั่น

หลวงปู่ตื้อ

หลวงปู่ดูลย์

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
หลวงปู่บุดดา ถาวโร

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่อ่อน
หลวงปู่บุดดา

หลวงปู่เทสก์

หลวงปู่หลุย
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์
ท่านพ่อลี
หลวงปู่ขาว
หลวงปู่ฝั้น
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงปู่คำดี
หลวงปู่สิม
หลวงพ่อปัญญาฯ
หลวงปู่เหรียญ

หลวงพ่อเกษม เขมโก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

หลวงพ่อเกษม

พระสังฆราช

หลวงตามหาบัว
หลวงปู่อ่อนสา
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
พระโชดกญาณสิทธิเถระ

หลวงพ่อชา สุภัทโท

หลวงปู่หลอด
หลวงปู่เจี้ยะ
ท่านเจ้าคุณโชดกฯ
หลวงพ่อชา
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
หลวงปู่จาม
หลวงปู่สุวัจน์ 
หลวงพ่อวิริยังค์
พระอาจารย์จวน
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
หลวงปู่มหาเนียม
พระอาจารย์วัน
หลวงปู่จันทร์โสม
หลวงปู่หลวง
หลวงปู่ทา จารุธัมโม

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
หลวงปู่ทา
หลวงพ่อพุธ
หลวงปู่หล้า
พระอาจารย์สิงห์ทอง
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส
หลวงปู่จันทร์แรม
หลวงปู่ศรี
พระอาจารย์สมชาย
หลวงตาคำดี
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
หลวงปู่จันทา ถาวโร

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

หลวงปู่บุญฤทธิ์
หลวงปู่จันทา
หลวงปู่บุญจันทร์
หลวงพ่อจรัญ
หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก
หลวงพ่อทองอินทร์
หลวงปู่ท่อน
หลวงตาพวง
พระอาจารย์บุญเพ็ง
หลวงพ่อแบน ธนากโร
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ
หลวงพ่อแบน
หลวงปู่สังวาลย์
หลวงพ่อเทียน
หลวงพ่อคำบ่อ
หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
หลวงปู่ขาล ฐานวโร
พระอาจารย์อ่ำ
หลวงพ่อสนธิ์
หลวงพ่ออุทัย
หลวงปู่ขาล
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน
หลวงปู่อว้าน เขมโก
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
หลวงพ่อเปลี่ยน
หลวงปู่บุญกู้
หลวงปู่อว้าน
หลวงพ่อประสิทธิ์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
พระพรหมฯ(ปยุตโต)
หลวงพ่อทูล
หลวงพ่อเลี่ยม
พระอาจารย์อินทร์ถวาย
หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ
พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต
หลวงพ่อสาคร
พระอาจารย์สุดใจ
หลวงพ่อคำเขียน
พระอาจารย์วันชัย
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
หลวงปู่กิม ทีปธัมโม
หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณฺโณ
หลวงพ่อประสิทธิ์
พระอาจารย์เยื้อน
หลวงปู่กิม
หลวงพ่อสุจินต์
พระอาจารย์ปสันโน
พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต  (ตั๋น)
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
พระครูเกษมธรรมทัต 
พระปสันโน
พระอัครเดช(ตั๋น)
พระมิตซูโอะ
พระครูเกษมธรรมทัต 
หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต
พระชยสาโร ภิกขุ
พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต
หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
หลวงพ่อประยูร
พระชยสาโร
พระสมชาติ
หลวงพ่อไพศาล
หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ  วัดพระบาทน้ำพุ
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หลวงพ่ออลงกต
พระอาจารย์คึกฤทธิ์
ท่าน ว.วชิรเมธี
พระปราโมทย์
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
     
หลวงพ่ออำนาจ
     

 เสียงธรรม : จากแม่ชี , อุบาสก, อุบาสิกา
       

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

อดีตแม่ชีรุ้งเดือน (สามเณรีนันทญาณี)

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

อดีตแม่ชีรุ้งเดือน

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

สรุปรายการเสียงธรรมทั้งหมด

ที่
รายการ เสียงธรรม
รายละเอียด
1
สมเด็จโต พรหมรังสี  
2
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
3
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
4
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
5
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
6
หลวงปู่บุดดา ถาวโร  
7
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
8
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
9
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต  
10
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
11
หลวงปู่ขาว อนาลโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
12
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
13
หลวงปู่คำดี ปภาโส
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
14
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
15
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ  
16
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
17
หลวงพ่อเกษม เขมโก  
18
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
19
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
20
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
21
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
22
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
23
พระโชดกญาณสิทธิเถระ  
24
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
25
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
26
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
27
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
28
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
29
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
30
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
31
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
32
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
33
หลวงปู่ทา จารุธัมโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
34
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
35
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
36
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
37
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
38
พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
39
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
40
หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
41
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
42
หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
43
หลวงปู่จันทา ถาวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
44
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม  
45
หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต  
46
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
47
หลวงตาพวง สุขินฺทริโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
48
พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
49
หลวงพ่อแบน ธนากโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
50
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก  
51
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ  
52
หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
53
หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
54
หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
55
หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
56
หลวงปู่ขาล ฐานวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
57
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
58
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
59
หลวงปู่อว้าน เขมโก
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
60
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
61
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
62
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
63
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
(เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อชา)
64
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
65
หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
66
พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
67
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
(ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียน)
68
พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
69
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร  
70
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
71
หลวงปู่กิม ทีปธัมโมฺ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
72
หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณโณฺ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
73
พระอจารย์ปสันโน
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
74
พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต (ตั๋น)
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
75
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
76
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)  
77
หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต  
78
พระชยสาโร ภิกขุ
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
79
พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต  
80
หลวงพ่อไพศาล วิสาโล  
81
หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ วัดพระบาทน้ำพุ  
82
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล
(สายวัดหลวงพ่อชา)
83
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)  
84
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  
85
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส  
     
ที่
รายการ เสียงธรรม
รายละเอียด
1
ท่าน ก.เขาสวนหลวง
สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง จ.ราชบุรี
2
อดีตแม่ชีรุ้งเดือน(สามเณรีนันทญาณี)
นิโรธาราม จ.เชียงใหม่
3
อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม
เจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน
4
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
ลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์
 

ด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งละเมิดล่วงเกิน ต่อองค์คุณเบื้องสูง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการเรียงลำดับพรรษาของพระอาจารย์ทุกพระองค์ี้ ข้าพเจ้ากราบขอขมาลาโทษ ต่อองค์พระรัตนตรัยด้วยความเคารพสูงสุดด้วยเทอญ ... สาธุ


กรรม ผลของกรรม หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

เปลี่ยนหลงเป็นรู้

ทาน 3 ระดับ โดย ว.วชิรเมธี

ศีล ความปกติของมนุษย์ โดย ว.วชิรเมธี

ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนี้เอง อ.วศิน อินทสระ

อิทัปปัจจยตา โดย ศจ. คุณรัญจวน อินทรกำแหง

คนมีบุญ - คนพ้นบุญ

สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เพราะกรรม

ลิขิตกรรม

กรรรม หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด อ.วศิน อินทสระ

อุบายแม่ชีทศพร โดยแม่ชีทศพร

กระทู้ในห้อง : ธรรมเทศนาทั่วไป คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาภายในห้องนี้
ประกาศ
19-01-2009 WebSnow (เว็ปมาสเตอร์ (วีระชัย))
  คะแนน ชื่อกระทู้ / ผู้ตั้งกระทู้ ข้อความล่าสุด Reverse Sort Order คำตอบ เปิดอ่าน
พุทธพยากรณ์โลก 1 Attachment(s) Sticky Thread แนะนำ พุทธพยากรณ์โลก
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
คะแนนของกระทู้: 5 โหวต, 4.60 ค่าเฉลี่ย. WebSnow
20-02-2009 12:56 AM
โดย ขันติธรรม ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 6,478
 
พลังจิต 1 Attachment(s) ไปที่คำตอบแรกอันใหม่ พลังจิต
โดย: แม่ชี ณัฐทิพย์ ตนุพันธ์
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. paang
18-04-2009 02:43 PM
โดย cinderella2517 ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 1,049
ญาณสังวโร, บันทึกธรรม 4 Attachment(s) ไปที่คำตอบแรกอันใหม่ บันทึกธรรม พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร
โดย: บันทึกธรรม พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. staycoolboy
17-04-2009 09:12 PM
โดย dangcarry ไปที่คำตอบสุดท้าย
14 1,258
Post
1 Attachment(s) ไปที่คำตอบแรกอันใหม่ พระธรรมเทศนา...บรรยายพระคุณแม่
โดย: พระอาจารย์ธีระ
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. sumetro
11-04-2009 08:40 PM
โดย trirut ไปที่คำตอบสุดท้าย
6 1,262
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. หม้อหุงข้าว..!
09-04-2009 12:19 PM
โดย kadkao ไปที่คำตอบสุดท้าย
16 2,339
MBNY
06-04-2009 08:06 PM
โดย MBNY ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 72
สงครามโลก 1 Attachment(s) ไปที่คำตอบแรกอันใหม่ สงครามโลก
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
MBNY
04-04-2009 02:17 PM
โดย kritsada_li ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 2,223
หัดตาย 1 Attachment(s) หัดตาย
โดย: สมเด็จ พระญาณสังวร
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 1.00 ค่าเฉลี่ย. paang
26-03-2009 05:20 PM
โดย moooky ไปที่คำตอบสุดท้าย
4 1,303
1 Attachment(s) หลวงพ่อไปวัดบางนมโค
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
MBNY
25-03-2009 10:25 PM
โดย MBNY ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 115
3 Attachment(s) เล่าเรื่องเมืองนรก (2 คน กำลังดูอยู่)
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
MBNY
25-03-2009 11:01 AM
โดย MBNY ไปที่คำตอบสุดท้าย
9 1,247
ของท่าน, เหลี่ยวฝาน, โอวาท 12 Attachment(s) โอวาท ของท่าน เหลี่ยวฝาน
โดย: คุณ เจือจันทร์ อัชพรรณ
โจโฉ คร้าบบบ
19-03-2009 03:50 PM
โดย LiFeHouSe ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 2,520
ปกิณกธรรม 19 Attachment(s) ปกิณกธรรม (6 คน กำลังดูอยู่)
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 4.00 ค่าเฉลี่ย. paang
15-03-2009 11:43 PM
โดย ศิษย์ต่างแดน ไปที่คำตอบสุดท้าย
5 1,489
Post
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. Ghost!!
12-03-2009 06:08 PM
โดย ����Ծ�� ไปที่คำตอบสุดท้าย
7 1,032
1 Attachment(s) ละกิเลสไม่ได้ตายเสียดีกว่า
โดย: หลวงปู่ สิม พุทธาจาโร
คะแนนของกระทู้: 2 โหวต, 4.50 ค่าเฉลี่ย. paang
12-03-2009 01:18 PM
โดย ฅนเมืองพริบพรี ไปที่คำตอบสุดท้าย
6 1,141
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. ภควดี
03-03-2009 05:35 AM
โดย ทิดอยู่ ไปที่คำตอบสุดท้าย
16 1,103
Smile
17 Attachment(s) อานิสงส์การออกบวช
โดย: ธรรมบรรยาย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
Ghost!!
02-03-2009 03:30 PM
โดย Ghost!! ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 88
พรปีใหม่, ๒๕๕๒ 1 Attachment(s) พรปีใหม่ ๒๕๕๒
โดย: พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช
อบ.
02-03-2009 08:59 AM
โดย พระบัณฑิต ธัมโม ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 256
ภควดี
01-03-2009 10:08 AM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 119
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. ภควดี
28-02-2009 01:01 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 181
ภควดี
26-02-2009 03:47 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 104
ภควดี
26-02-2009 03:43 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 124
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. ภควดี
26-02-2009 03:39 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 200
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. ภควดี
26-02-2009 03:27 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 302
Post
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. sumetro
02-02-2009 09:10 PM
โดย jumpahom ไปที่คำตอบสุดท้าย
4 1,101
1 Attachment(s) ของขวัญอันยิ่งใหญ่มอบให้ก่อนวันสุดท้าย
โดย: แม่ชีณัฐทิพย์ ตนุพันธ์
paang
02-02-2009 09:03 PM
โดย jumpahom ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 431
1 Attachment(s) เกาในที่ไม่คัน(ปัญหาเรื่องบั้งไฟพญานาค)
โดย: หลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน
aonlin
02-02-2009 09:01 PM
โดย jumpahom ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 490
1 Attachment(s) ไทยจะเป็นมหาเศรษฐี
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
WebSnow
02-02-2009 08:57 PM
โดย jumpahom ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 1,429
การเอาใจฟังธรรม 1 Attachment(s) การเอาใจฟังธรรม
โดย: หลวงพ่อ ชา สุภัทโท
paang
18-01-2009 02:02 PM
โดย สุคโต ไปที่คำตอบสุดท้าย
6 1,387
CHATTHAYA
14-01-2009 01:22 PM
โดย slamb ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 214
CHATTHAYA
12-01-2009 01:46 PM
โดย omio ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 331
dhammashare
01-01-2009 10:48 AM
โดย dhammashare ไปที่คำตอบสุดท้าย
16 913
dhammashare
24-12-2008 01:53 PM
โดย dhammashare ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 316
sakol_yok
23-12-2008 10:16 AM
โดย littlepumpkin ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 455
tummaism
14-12-2008 12:04 PM
โดย sunan ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 561
1 Attachment(s) โอวาทหลวงปู่สุมโนดาบส
โดย: หลวงปู่ สุมโนดาบส
WebSnow
29-09-2008 04:03 PM
โดย ร.ต ประวิทย์ ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 1,886
1 Attachment(s) การได้พบพุทธศาสนาเป็นของยาก
โดย: หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ
kob
18-08-2008 04:47 PM
โดย kob ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 341
ตั้งกระทู้ใหม่

Tag Cloud
กค51 การเอาใจฟังธรรม ของท่าน จศรีสะเกษ จำรัส จิรวังโส ชมรมคนรู้ใจ ญาณสังวโร ฐานิโยครับ ดรสนอง ตอบคำถาม ตั้งวงษ์ไชย ทางสายเอก ท่านอาจารย์ ธรรมวิถี ธัมมธโร บทสัมภาษณ์ บันทึกธรรม บูชาอนุสติธรรม ปกิณกธรรม พรปีใหม่ พระอาจารย์ พระอาจารย์สมภพ พลังจิต พิทักษ์วงษ์ พุทธพยากรณ์โลก พ่อครูบัญชา ภูริทัตโต มรณานุสสติ มิลินทปัญหา มุตโตทัย ลพกล้วยวันที่11 ลำพูน วรอุไร วศิน วัดป่าขันติธรรม วิสุง ศีล227 สงครามโลก สมถวิปัสสนา สมมุติบัญญัติ สมาทานพระกรรมฐาน สลบไปโลกทิพย์ สิบหกขั้น หยุดจิตไว้ที่ลม หรือไม่ หลวงปู่เณรคำ หลวงพ่อพุธ หัดตาย อสุวัฒน์ อานาปานสติ อารยะวังโส อินทรสระ ฮันห์ เทศน์ลพสำราญ เมตตาภาวนา เมย เรื่องของศีล เหลี่ยวฝาน โชติปัญโญ โดย โดยพระอาจารย์ โอวาท ไตรสรณคมน์ ๒๕๕๒ 11 20

ตัวเลือกการแสดงผล คน Online อยู่บนบอร์ดในขณะนี้ ผู้ดูแลระบบ
แสดงกระทู้ 1 ถึง 35 จากทั้งหมด 49 กระทู้ 14 (1 สมาชิก & 13 บุคคลทั่วไป) ผู้ดูแลระบบ : 1
โดย:
ชื่อ ผู้บรรยายหรือศิลปิน
 
เลือกกลุ่มข้อมูล
   

  รายการ เปิดฟัง
    ฟังจากบ้านธัมมะ   362 48,798
           
    เริ่มด้วยความเข้าใจ   145 47,698
           
    ปัญหาธรรมะ   354 40,590
           
    ไปสนทนาธรรม   176 20,825
           
    พื้นฐานพระอภิธรรม   336 24,685
           
    สมถภาวนา   174 14,446
           
    สติปัฏฐาน   416 28,096
           
    เหตุปัจจัย   415 21,685
           
    จากพระไตรปิฏก   197 49,953
           
    พระสูตร   250 30,918
           
    พระอภิธรรม   219 34,550
           
    รู้เรื่องปฏิบัติ   254 38,764
           
    ธรรมะสองนาที   301 36,004
           
    การบรรยายธรรม   205 30,364
           
    เข้าใจเรื่องกรรม   181 39,152
           
    จิต เจตสิก รูป   58 14,921
           
    ธรรมะเตือนใจ   88 10,124
           

เลือกกลุ่มข้อมูล
   

  รายการ เปิด
    MP3_ชุดเทปวิทยุ   34 33,418
           
    MP3_พื้นฐานพระอภิธรรม   3 3,562
           
    MP3_ชุดปกิณณกธรรม   12 13,178
           
    MP3_ ชุดโสภณธรรม   7 9,128
           
    MP3_ชุดจิตปรมัตถ์   5 18,686
           
    MP3_รวมชุดต่างๆ   17 33,246
           
    Mp3_อภิธัมมัตสังคหะ   5 2,635
           
    CD_รวมชุดต่างๆ   22 21,446
           
    VCD_บ้านธัมมะ   17 10,429
           
    เทปธรรมะ   23 6,299
           
MP3_ชุดเทปวิทยุ

ท่านที่สนใจ ซีดี-เทปธัมมะ กรุณาติดต่อ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เลขที่ 174/1 ซ. เจริญนคร 78 บุคคโล ธนบุรี กทม 10600 ปณ. บางคอแหลม

สำหรับท่านที่ต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์กรุณาติดต่อที่ 02-4680239
 
   รายการที่ 1 - 34 จาก 34 รายการ หน้า  1  จาก  1  หน้า   
 
 
หมายเลข  ชื่อเรื่อง เปิดอ่าน บันทึกข้อมูล
152    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๔    796 26-11-2551
147    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๓    1387 10-06-2551
133    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๒    826 25-01-2551
104    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๑    1047 17-11-2550
096    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๐    1376 11-04-2550
095    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๙    744 11-04-2550
094    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๘    613 11-04-2550
093    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๗    497 11-04-2550
092    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๖    601 11-04-2550
091    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๕    450 10-04-2550
090    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๔    595 09-04-2550
089    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๓    619 06-04-2550
088    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๒    1127 04-04-2550
087    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๑    1007 13-01-2550
086    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๐    1233 10-09-2549
085    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๙    677 08-09-2549
084    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๘    644 08-09-2549
083    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๗    580 08-09-2549
082    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๖    707 08-09-2549
081    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๕    594 08-09-2549
080    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๔    1018 08-09-2549
045    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๓    1180 21-11-2548
044    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๒    1241 21-11-2548
043    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๑    555 21-11-2548
042    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๐    564 21-11-2548
041    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๙    699 21-11-2548
040    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๘    1418 31-05-2548
039    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๗    836 31-05-2548
038    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๖    816 31-05-2548
037    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๕    674 31-05-2548
036    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๔    900 31-05-2548
035    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓    2137 13-08-2547
034    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒    1421 13-08-2547
033    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑    3837 08-07-2547เทปธรรมะ
ท่านที่สนใจ ซีดี-เทปธัมมะ กรุณาติดต่อ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เลขที่ 174/1 ซ. เจริญนคร 78 บุคคโล ธนบุรี กทม 10600 ปณ. บางคอแหลม

สำหรับท่านที่ต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์กรุณาติดต่อที่ 02-4680239
 
   รายการที่ 1 - 23 จาก 23 รายการ หน้า  1  จาก  1  หน้า   
 
 
หมายเลข  ชื่อเรื่อง เปิดอ่าน บันทึกข้อมูล
132    ปกิณณกธรรม    457 12-12-2550
131    พรหมวิหาร ๔    472 12-12-2550
130    อกุศลธรรม ๙ กอง    357 12-12-2550
129    วิปลาสกถา    247 12-12-2550
128    อานาปานสติ    628 12-12-2550
127    พระพุทธเจ้าเสวยเนื้อ    195 12-12-2550
126    เทปวิทยุ    176 12-12-2550
125    ปัฎฐาน (ปัจจัย ๒๔)    221 12-12-2550
124    ปฏิจจสมุปบาท    299 12-12-2550
123    โสภณธรรม    142 12-12-2550
122    วินัยคฤหัสถ์    167 12-12-2550
121    เมตตา    228 12-12-2550
120    สนทนาธรรม    159 12-12-2550
119    สมถภาวนา    290 12-12-2550
118    กรรม    362 12-12-2550
117    จิตปรมัตถ์    232 12-12-2550
116    บารมีในชีวิตประจำวัน    232 12-12-2550
115    บทสนทนาธรรม    171 12-12-2550
114    การปฏิบัติธรรม    373 12-12-2550
113    ปรมัตถธรรม ๔    202 12-12-2550
112    ธรรมในชีวิตประจำวัน    334 12-12-2550
111    การศึกษาธรรมะของชาวพุทธ    154 12-12-2550
110    มองมุมมุ่งธรรม    200 12-12-2550

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=