yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 28 กรรมฆ่าตัวตาย
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง

๑) ทำแต่เรื่องโง่ แล้วจะโตได้ยังไง?

๒) แค่หัดให้ทาน โรคอุปาทานก็เริ่มลด!

๓) กายไม่ใช่กรง ลูกกรงอยู่ที่จิต!

๔) รู้จริงจะไม่เกิด ที่ยังเกิดเพราะไม่รู้!

๕) เหตุแห่งทุกข์ยังอยู่ จะรู้ได้ไงว่าไม่ทุกข์ต่อ?

๖) ยังมืดใช่ทางออก ทางออกต้องสว่าง!

๗) อยากตายอย่างอริยะ จะต้องอยู่อย่างรู้ตัว!


จะต้องไปฆ่าตัวตายอีก ๕๐๐ ชาติ


อัตวิบาตกรรม (ฆ่าตัวตาย) บุญที่ได้จากการทำทาน รักษาศีล ยังช่วยเขามิได้ และบุญที่เขาจะรับได้ต้องเป็นบุญจากการปฏิบัติกรรมฐาน ...

๑. ปาณาติบาต มีองค์ ๕

๑. ปาโณ                               สัตว์นั้นมีชีวิต

๒. ปาณสญฺญิตา                       รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต

๓. วธกจิตฺตํ                            จิตคิดจะฆ่า

๔. อุปกฺกโม                            ทำความเพียรเพื่อฆ่า

๕. เตน มรณํ                           สัตว์ตายเพราะความเพียรนั้


"การฆ่าตัวตายถือว่า ไม่ล่วงกรรมบทเป็นปาณาติบาต เพราะการที่ฆ่าตัวเองตายนั้นย่อมไม่ครบองค์ห้า คือขาดข้อปาณสัญญุตา คือรู้ว่าสัตว์มีชีวิตนี่ แต่ไม่ได้มุ่งหมายเอาตัวเอง หมายเอาสัตว์อื่นๆ ที่นอกจากตนเท่านั้น

ถาม – การฆ่าตัวตายถือเป็นปาณาติบาตหรือเปล่าคะ?

การฆ่าตัวตายไม่ใช่ปาณาติบาต แต่เป็นอัตวินิบาต เป็นกรรมคนละอย่างครับ ปาณาติบาตคือปลงชีวิตสัตว์อื่น มีผลให้ชีวิตของสัตว์อื่นขาดก่อนถึงอายุขัย พรากสิทธิ์ในการมีชีวิตไปจากเขา โดยเฉพาะหากเขามีบุญมาก ก็เท่ากับตัดโอกาสเสวยสุขของเขาทิ้งทั้งยวง ส่วนอัตวินิบาตคือการปลงชีวิตตนเอง มีผลให้ไม่ได้ใช้กรรมที่ควรใช้ก่อนถึงอายุขัย โดยเฉพาะหากมีบาปมาก ก็เท่ากับพยายามแหกคุกเพื่อหนีโทษด้วยทางลัด

การไม่รอให้มีการล้างไพ่ใหม่ตามกาล จัดเป็นการตัดตอน สร้างปมยุ่งเหยิงขึ้น ไม่ให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติกรรมวิบาก เปรียบกับหนี้ก็ซับซ้อนกว่าหนี้ชนิดไหนๆ เนื่องจากการทบหนี้กรรมนั้นแตกต่างจากการทบต้นทบดอกของหนี้สินเงินทองมาก ถ้าคุณฆ่าคนมีบุญ โอกาสเสวยบุญของเขาที่ถูกตัดทิ้ง ย่อมสะท้อนกลับมาเป็นความหมดโอกาสเสวยบุญของคุณเช่นกัน คุณจะมีอายุมากในอัตภาพที่เป็นทุกข์ แต่จะมีอายุสั้นในอัตภาพที่เป็นสุข

และถ้าฆ่าตัวเองขณะต้องใช้บาป การหนีโทษย่อมเป็นการเพิ่มโทษในตัวเอง ทุกข์ที่ยังไม่เสวยก็ต้องเสวยอยู่ดี แถมพ่วงทุกข์อันเกิดจากการพยายามแหกคุกเข้าไปอีกกระทง นั่นคือแทนที่จะต้องทนทุกข์ในสภาพมนุษย์ตามเดิม ก็ต้องไปทนทุกข์ในสภาพเปรต สภาพเดรัจฉาน หรือสภาพสัตว์นรก ซึ่งเป็นอัตภาพที่แย่หนักเข้าไปใหญ่

ข้อแตกต่างระหว่างปาณาติบาตกับอัตวินิบาตยังมีอีกมาก เช่น ปาณาติบาตมีผลในกาลต่อไปเป็นความโหดเหี้ยมของจิตใจ มีใบหน้าเหี้ยมเกรียม มีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพกาย อาจถูกรังแก อาจถูกฆ่าให้ตายก่อนวัยอันควร ส่วนอัตวินิบาตมีผลในกาลต่อไปเป็นความอ่อนแอทางใจ มีใบหน้าเศร้าหมอง มีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพจิต คิดมากและน้อยใจเก่ง รู้สึกอ่อนแอ อยากตายด้วยเหตุบีบคั้นแค่ง่ายๆ เป็นต้น

การฆ่านั้น ไม่ว่าฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเอง ย่อมได้ชื่อว่าทำจิตให้เศร้าหมอง เมื่อจิตเศร้าหมองย่อมมีคติวิบัติเป็นที่หวัง แต่หากฆ่าตนเองโดยไม่มีจิตเศร้าหมอง ทำจิตให้ขาดจากอุปาทานว่าเป็นตัวตน อันนั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญ การสิ้นชีวิตขณะไร้อุปาทานไม่ถือเป็นบาปด้วยประการทั้งปวง ที่ทำอย่างนั้นได้ก็มีแต่ผู้ศึกษาธรรมจนเข้าใจ และปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงแล้วเท่านั้นครับ   -  มนุษย์ปกติจะรักตัวเองมากที่สุด แต่ถ้าคิดฆ่าตนเองได้ แสดงว่า จิตเศร้าหมองมาก  ถ้าฆ่าตัวเองด้วยจิตเศร้าหมองแล้ว ไปอบายแน่นอน จะตีความว่า ผิดศีลข้อ 1 หรือไม่ คิดว่าไม่สำคัญ เพราะการกระทำเป็นกรรมชั่วที่ร้ายแรงกว่าทำร้ายผู้อื่นอีก เมื่อตายไป ต้องตกนรก ถ้ากลับมาเป็นมนุษย์ก็ต้องอายุสั้นและคิดฆ่าตัวตายอีก วนเวียนอย่างอีก ๕๐๐ ชาติกว่ากรรมจะเบาบางลง
   -  พระอรหันต์ท่านไม่ฆ่าตัวเองแน่นอน (คนละกรณีกับการสละชีวิต เพื่อสร้างบารมี) เพราะท่านหมดกิเลสคือความเศร้าหมองใดๆแล้ว ถึงแม้ท่านจะได้รับทุกขเวทนาต่างๆ จิตใจท่านก็ไม่เศร้าหมอง จึงไม่มีเชื้ออะไรทำให้ท่านฆ่าตัวตายได้

1. ตายตามธรรมชาติสังขาร
- เข้านอนตามปกติ แล้วหลับไปตลอดกาล

2. ตายด้วยอุบัติเหตุ
- หยิบขวดยาผิด กินแล้วหลับไป ไม่ฟื้นอีกเลย

3. ตายเพราะถูกประหารชีวิต
- โดนประหารด้วยปุ่มยาพิษ 3 สี

4. ตายเพราะถูกสัตว์ฆ่า
- โดนงูกัดตาย

5. ตายเพราะภัยธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- เดินเล่นอยู่บนเขา ดินถล่ม หินก้อนใหญ่ตกใส่กลางกบาล ตายทันที

6. ตายด้วยอัตนิวิบาตกรรม(ฆ่าตัวตาย)
- กินยานอนหลับทีเดียวหมดขวด

7. ตายเยี่ยงวีรบุรุษ วีรสตรี
- ตายเพื่อปกป้องการ์ตูน (ในสายตาคนบ้าการ์ตูน)

8. แล้วถ้าตายแบบผู้ร้ายล่ะ
- ตายเพราะบ้าการ์ตูนเกินเหตุ (ในสายตาคนเกลียดการ์ตูน)

9. ตายแบบไหนที่ต้องการมากที่สุด ไม่จำกัดประเภท
- ข้อ 1

10. ตายแบบไหนที่ไม่เอาเด็ดขาด
- ทุกข้อยกเว้นข้อ 1

คนฆ่าตัวตายมีหลายแบบครับ ขอจำแนกตามวิธีคิดแบบคนตั้งใจจะตาย โดยไม่มีโรคหรืออาการประสาทหลอนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนี้

๑) คิดดับชีวิตหนีความทุกข์

เป็นการฆ่าตัวตายที่พบเห็นบ่อยสุด น่าจะกล่าวได้ว่าเกิน ๙๐% ของการฆ่าตัวตายเข้าข่ายหนีทุกข์ทั้งสิ้น

ทุกข์มีหลายแบบ ทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บ ทุกข์เพราะทนภาวะกดดันทางใจไม่ไหว ทุกข์เพราะความเบื่อกัดกินจนไม่เหลือชีวิตชีวาเลยสักนิด ฯลฯ กล่าวโดยสรุปคือเกลียดทุกข์มาก ผู้ฆ่าตัวตายด้วยความเกลียดทุกข์ ย่อมได้ชื่อว่าจิตมีมูลเป็นโทสะ

การฆ่าตัวตายหนีทุกข์มักมีจิตที่เศร้าหมองเป็นทุน และเมื่อถึงเวลาปลิดชีพตนเองก็ต้องอาศัยโทสะขั้นแรงกล้า เป็นตัวขับดันให้ลงมือกระทำอัตวินิบาตกรรมสำเร็จ ฉะนั้นคงไม่ต้องเดากันเลยว่าจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศล เพราะแน่นอนว่าต้องเป็นอกุศลเต็มๆ เรียกว่ามืดกันแบบเน้นๆนั่นแหละ

มองเผินๆคุณหลายคนอาจคิดว่าคนฆ่าตัวตายเขาปล่อยวางได้ เขาไม่เสียดายชีวิตและกล้าหาญที่จะเผชิญความตายแล้ว แต่หากคุณเห็นอาการของจิตคนจริงๆ ก็จะพบว่าเป็นตรงข้ามเลยครับ คนคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์นั้นขาดความกล้าที่จะเอาชนะทุกข์ และจิตเขาก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นว่าการตายเร็วเป็นของดี การจบชีวิตเป็นเรื่องต้องเร่งรีบ

ความยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักเป็นนิสัยติดตัวข้ามภพข้ามชาติเสมอ นั่นเองคนที่เคยฆ่าตัวตายมาก่อนจึงมีแนวโน้มที่จะต้องฆ่าตัวตายอีก การฆ่าตัวตายซ้ำจึงไม่ใช่เพราะเป็นผลกรรมที่เกิดจากการเคยฆ่าตัวตาย แต่เป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าการตัดช่องน้อยแต่พอตัวคือของดีต่างหาก

พวกที่ไม่สู้ชีวิตย่อมได้ชื่อว่าอ่อนแอกับการมีชีวิต ยอมแพ้ชีวิต เพราะฉะนั้นรูปชีวิตต่อๆไปก็มักมีพื้นนิสัยอ่อนไหวไม่อยากทนอะไร โดนเหยียบโดนย่ำนิดๆหน่อยๆก็อยากยอมแพ้ชีวิตอีกและอีก

แล้วมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งนะครับ หนี้เงินนั้นหนีได้ แต่หนี้กรรมนั้นไม่มีทางเลย หากยังใช้หนี้กรรมไม่หมดแล้วคิดหนี ก็ต้องไปใช้หนี้ต่อในอบายภูมิ ซึ่งจะแย่กว่าเดิมมาก แถมเมื่อบุญเก่าตามมาช้อนทัน เมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ต้องเจอเรื่องน่าท้ออีก อยากฆ่าตัวตายอีก

การเวียนฆ่าตัวตายซ้ำซากประเภทนี้ จะยุติได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยอันเป็นตรงข้ามกัน นั่นคือต้องเกิดเป็นมนุษย์สักชาติหนึ่ง พบกัลยาณมิตรหรือครูผู้ชี้ทางถูกทางตรง ทำความเข้าใจเรื่องกรรมวิบาก บ่มเพาะความเข้มแข็งให้กับจิตใจ ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าการปลิดชีพหนีทุกข์เป็นของดี มองเห็นการตายแบบเศร้าหมองโดยความเป็นโทษ เป็นภัย เป็นการหาเรื่องลงอบาย เท่านี้จิตใจก็จะเข้มแข็งขึ้น

เมื่อตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายทั้งที่สถานการณ์บีบคั้นให้คิดอยากฆ่าตัวตายแล้ว ก็จะถอนตัวออกมาจากภพของนักฆ่าตัวตายทีละครั้ง ทีละหน จนกระทั่งเข้มแข็งอดทนได้ในทุกสถานการณ์ ภายในชาติเดียวนั้นเองเขาก็มีสิทธิ์หลุดจากภพของนักฆ่าตัวตายได้อย่างเด็ดขาด แม้เกิดใหม่เผชิญทุกข์ก็จะไม่คิดหาทางออกตื้นๆด้วยการฆ่าตัวตายอีก

๒) คิดหวังภพหน้าตามความเชื่อ

เป็นการฆ่าตัวตายที่ไม่เห็นได้บ่อยนัก แต่ก็มีอยู่เรื่อยๆ และถ้าความเชื่อแบบใดล้าสมัย ก็จะมีความเชื่อใหม่ๆที่ทันยุคทันสมัยมาชวนคนไปฆ่าตัวตายได้ตลอด

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อแบบไหน ลงถ้าทำให้ตัดสินใจทิ้งชีวิตดีๆได้ ก็แปลว่าต้องมีมูลเหตุล่อใจ ไม่ว่าจะหวังสวรรค์ หวังบูชาซาตาน หรือหวังไปเป็นเพื่อนมนุษย์ต่างดาว กล่าวโดยสรุปคืออยากได้ภาวะหลังความตายตามที่ตนเองเชื่อ ผู้ฆ่าตัวตายด้วยหวังพบสุข ย่อมได้ชื่อว่าจิตมีมูลเป็นโลภะ

เมื่อยังไม่ถึงเวลาตาย แต่รีบอยากตายเอาถ้วย จิตย่อมเหนียวเหนอะหนะด้วยยางคือตัณหา มีโลภะแรงกล้าพอจะตัดชีวิตมนุษย์ทิ้ง ฉะนั้นจึงต้องบอกว่าเขาตายด้วยอกุศลจิตอย่างแน่นอน ขึ้นชื่อว่าอกุศลย่อมต้องมืด ส่วนจะมืดมากหรือมืดน้อยก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดความเชื่อของแต่ละเจ้า เช่นฟังเขามาว่าถ้าเซ่นชีวิตบูชาซาตาน ซาตานจะมอบธิดาให้เชยชมอย่างสนุก อันนั้นจะมืดกว่าพวกที่ฆ่าตัวตายหวังไปเป็นสหายแห่งเทวดาหรือมนุษย์ต่างดาว เพราะรู้ทั้งรู้ว่าซาตานเป็นสัญลักษณ์แห่งความไม่ละอายบาป

ความยึดมั่นผิดๆ มีทิฏฐิผิดๆ ย่อมติดตัวนักฆ่าตัวตายไปแม้กายนี้แตกดับแล้ว ฉะนั้นจึงมีโอกาสสูงที่เขาจะพบกับครูผู้สอนผิด สอนให้คิดตัดช่องน้อยแต่พอตัว แล้วก็หัวอ่อนเชื่อง่ายตามไปโดยไม่นึกอยากคัดค้านอีก

เดรัจฉานก็มีความเชื่อในการดำรงชีวิตของพวกมันอย่างหนึ่ง เปรตก็มีความเชื่อในการดำรงชีวิตของพวกมันอย่างหนึ่ง เทวดาก็มีความเชื่อในการดำรงชีวิตของพวกท่านอย่างหนึ่ง ในภพภูมิเหล่านั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ เนื่องจากวิบากเก่าบันดาลร่าง บันดาลสิ่งแวดล้อม และบันดาลจิตสำนึกให้คงเส้นคงวาตั้งแต่เกิดจนตาย จึงมีความยึดมั่นและความเชื่อที่ยากจะมีอะไรมาปรับเปลี่ยน

แต่สำหรับภพมนุษย์นั้นถือว่าโชคดีกว่าสัตว์เหล่าอื่น เพราะร่างกายปรวนแปรได้เรื่อยๆ สิ่งแวดล้อมปรวนแปรได้เรื่อยๆ มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ กับทั้งจดจำอดีตกรรมในชาติปางก่อนไม่ได้ เสมือนมีชีวิตอยู่แค่ชาติเดียวครั้งเดียว จิตสำนึกและความคิดอ่านจึงปรวนแปรไปได้เรื่อยๆเช่นกัน ฉะนั้นขอเพียงมีโอกาสเจอครูผู้นำทางถูก ทางตรง ทางสว่างมาล้างมิจฉาทิฏฐิเก่าๆออกจากใจได้ ก็จะหยุดโลภ หยุดฆ่าตัวตายหวังภพภูมิกันในทันทีที่เข้าใจถูก เข้าใจตรง เข้าใจกระจ่างสว่างแจ้งเต็มภูมิ

๓) คิดใช้การตายของตนสงเคราะห์ผู้อื่น

เป็นการฆ่าตัวตายที่มีโอกาสเห็นได้น้อยที่สุด คุณต้องเกิดเป็นมนุษย์หลายๆชาติจึงอาจเจอคนใกล้ตัวจบชีวิตตนเองเพื่อคนอื่นสักครั้ง

เรื่องตัวอย่างที่มักยกมาอ้างอิงกันมากเห็นจะได้แก่ฤาษีตนหนึ่ง เห็นจากปากเหวว่าแม่เสือหิวกำลังจะกินลูกของตัวเอง จึงเกิดความเวทนา โดดเหวด้วยความตั้งใจสละร่างของตนเป็นอาหารให้แม่เสือ

ความจริงฤาษีไม่ได้อยากจะตาย ชนวนเริ่มต้นมาจากความเมตตาอยากสงเคราะห์ จึงไม่ใช่การ ‘ฆ่าตัวตายเพื่อตนเอง’ ควรเรียกว่าเป็นการ ‘ยอมตายเพื่อผู้อื่น’ มากกว่า กล่าวโดยสรุปคือถ้าสละเลือดเนื้ออันเป็นที่รักของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ ไม่มีความคิดหนีทุกข์หรือหวังภพภูมิอื่นแอบแฝง ย่อมได้ชื่อว่าจิตมีมูลเป็นเมตตา

เมตตาจิตที่ยอมสละชีพเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นได้นั้น ต้องมีความห้าวหาญ หนักแน่นมั่นคงยิ่งยวด เมื่อกระแสเมตตาการุณย์บวกเข้ากับความหนักแน่นมั่นคง จึงรวมดวงเด่นเป็นฌาน หลังกายดับจึงเข้าสู่ความเป็นสหายแห่งพรหม ซึ่งอยู่เหนือกามภูมิ สูงส่งประณีตกว่าเทวดานางฟ้ามากมาย

ผู้ที่สละชีพเพื่อคนอื่นได้นั้น เกิดใหม่จะมีใจใหญ่ สามารถทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยไม่เห็นแก่ตนเอง ทว่าก็ไม่จำเป็นต้องติดนิสัยสละชีพซ้ำๆทุกชาติ เนื่องจากแต่ละสถานการณ์เลวร้ายมีหนทางช่วยได้หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องทิ้งชีวิตพลีชีพเป็นทานเสมอไป

อย่างเช่นท่านฤาษีในตัวอย่างข้างต้นนั้น ท่านก็เห็นว่าตนเองมีอายุพอสมควร สั่งสอนสานุศิษย์มานานพอ ไม่มีอะไรข้างหลังให้เป็นห่วง ท่านจึงไม่อาลัยไยดีในโครงกระดูกฉาบเนื้อที่รอวันผุพังในเร็ววันนั้น แต่หากท่านยังหนุ่มแน่น ยังไม่บำเพ็ญตบะจนบรรลุฌานตามจุดมุ่งหมายใหญ่ของชีวิต ท่านก็อาจข่มความสงสารไว้ รักษาเลือดเนื้อไว้ทำประโยชน์ให้ถึงที่สุดเสียก่อน

ความจริงยังมีวิธีสละชีพอีกหลายแบบ ขอกล่าวเปรียบเทียบไว้ด้วยว่า การสละชีพเพื่อคนอื่นไม่จำเป็นต้องมีมหากุศลจิตเป็นจิตสุดท้ายเสมอไป อย่างเช่นบางท่านรู้ตัวว่าเป็นคนดัง ถ้าฆ่าตัวตายจะเป็นข่าวใหญ่เรียกร้องความสนใจจากประชาชน สามารถกดดันให้แก้กฎหมายผิดๆได้ ถ้าหากจิตยังเคลือบอยู่ด้วยความเศร้าหมอง มีความท้อใจกับกระบวนการยุติธรรมอยู่ อันนี้ก็ตั้งมั่นเป็นฌานแบบท่านฤาษีไม่ได้นะครับ ให้เป็นกุศลที่สุดก็ได้แค่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ต่อสู้เรียกร้องความถูกต้องกันใหม่อีก

สรุปโดยรวมแล้ว การฆ่าตัวตายหรือการยอมตายเริ่มมาจากวิธีคิดที่แตกต่าง มีความเป็นไปได้หลากหลาย ไม่ใช่อะไรที่ตายตัว

คุณอาจเคยได้ยินมาว่าถ้าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่ง จะต้องฆ่าตัวตายซ้ำอีก ๕๐๐ ชาตินั้น เป็นเพียงความเชื่อที่สืบๆกันมานะครับ ไม่ใช่ความจริงอันเป็นสากล โบราณาจารย์ท่านเพียงระบุไว้คร่าวๆเพื่อให้เห็นความน่ากลัวของการฆ่าตัวตาย ว่ามีผลให้จิตใจอ่อนแอและต้องปลิดชีพตนเองอีกครั้งแล้วครั้งเล่า ถ้าเป็นกฎตายตัวว่าฆ่าตัวตายหนึ่งครั้งต้องฆ่าตัวตายซ้ำอีก ๕๐๐ หน อย่างนี้มิแปลว่าต้องเอา ๕๐๐ คูณเข้าไปในการฆ่าตัวตายแต่ละครั้งไม่มีที่สิ้นสุดหรอกหรือ?

ชีวิตเป็นของมีค่า ได้มาโดยยาก หากคุณไม่เห็นค่า ชีวิตก็ไม่ง้อและยินยอมให้ทำลายได้ง่ายๆ แค่เอามืออุดปากอุดจมูกเดี๋ยวเดียวก็ม่องเท่งแล้ว แต่การพยายามเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานี่สิ คุณต้องสั่งสมบุญกุศลกันเหงื่อไหลไคลย้อยแรมปีเลยล่ะกว่าจะได้มา

กรรมเจ้าชู้และเจ้าอารมณ

เจ้าของเคสมีเพื่อนในที่ทำงานคนหนึ่ง เธอเป็นคน จ.แพร่ ต่อมาเธอได้เดินทางไปทำงานกับพี่สาวที่ลพบุรี และได้เรียนต่อปริญญาตรีโดยมีพี่สาวช่วยส่งเสียบางส่วน ขณะ ที่เธอกำลังศึกษาอยู่และทำงานไปด้วย ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งคบกันเป็นแฟน คบกันได้ระยะหนึ่งก็ตกลงใจจะแต่งงานกันโดยเก็บเงินร่วมกันที่จะใช้ในการแต่ง งาน ต่อมาเธอจับได้ว่า ผู้ชายนอกใจเธอและทำให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งครรภ์ เธอเสียใจมากและทำร้ายผู้ชายคนนั้นด้วยการแทงด้วยมีดปลายแหลม แต่ฝ่ายชายยังรักอยู่ก็ให้อภัยและขอคืนดีด้วย เธอเป็นคนมีทิฐิ จึงรับไม่ได้ที่จะกลับไปคืนดีด้วยเมื่อเธอ ตัดสินใจเลิกรากันไป ก็เดินทางกลับไปหาแม่ ทำให้เธอมีกำลังใจและเมื่อทำใจได้แล้ว เธอก็ได้เดินทางกลับมาเรียนต่อและทำงานเหมือนเดิม เธอได้พบกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันและเป็นคน จ.ลพบุรี เมื่อคบกันได้ระยะหนึ่ง เธอก็ตัดสินใจมาอยู่กินด้วยกันที่กรุงเทพฯ โดยยังไม่ได้แต่งงานกัน แม่ของเธอรับรู้และเข้าใจ เธอแอบจดทะเบียนสมรสกับแฟน โดยแม่และพี่สาวไม่ได้รับรู้เลย เธอจดทะเบียนสมรสเพราะว่าจะสร้างฐานะด้วยกัน และมีโครงการที่จะแต่งงานด้วยกันในอนาคต ได้ตกลงผ่อนซื้อรถยนต์ร่วมกับแฟนเมื่อวัน ที่ 16 ก.ค. 2546 เธอได้มาทำงานในบริษัทที่เจ้าของเคสทำงานอยู่ ทำให้เธอได้พบกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้เธอเข้าวัดพระธรรมกาย โดยได้ร่วมปฏิบัติธรรมที่บ้านกัลยาณมิตรที่บริษัททุกเย็นวันพฤหัสบดี และร่วมทำบุญทุกบุญตลอดจนบุญกฐินปี 2546 ซึ่งเป็นบุญใหญ่ ซึ่งเธอมีหน้าที่เตรียมอาหารและของใช้ที่จะพาผู้คนไปทอดกฐินถึง 5 รถบัสใหญ่ รวม 200 คนที่วัดพระธรรมกายเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2546 เธอทำไปด้วยความปีติและเต็มใจ ถึงแม้ว่าในขณะนั้นเธอจะเริ่มมีปัญหากับแฟน แต่เธอก็ไม่ได้ท้อถอยและขาดตกบกพร่องต่อการทำหน้าที่ ต่อมาเธอมีปากเสียงและทะเลาะกับแฟนมาตลอด ถึงขั้นใช้ไม้แบดมินตันตีจนไม้หัก แฟนก็โกรธและขอเลิกกับเธอวันที่ 19 พ.ย. 2546 แฟนได้เขียนจดหมายมาบอกเลิก และทิ้งเอาไว้ว่าขอเลิกและจะให้เงินในการหย่าจำนวน 1 แสนบาท เมื่อเธอได้รับจดหมายแล้วก็เสียใจ แต่ก็ไม่รู้จะบอกกับใครเมื่อวัน ที่ 20 พ.ย. 2546 เธอเกิดอาการเครียดลงกระเพาะ จนทำให้ปวดท้องและอาเจียน เพื่อนในบริษัทได้พาเธอไปหาหมอที่ รพ.ปู่เจ้าเมืองสมุทรในช่วงเที่ยงของวันนั้น เมื่อได้พบหมอแล้ว เธอก็กลับไปทำงานต่อ ตอนเย็นเธอเดินทางกลับบ้านและก็บอกกับเพื่อนว่า พรุ่งนี้เธอจะลากลับบ้านที่ จ.แพร่ เพื่อที่จะไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเมื่อวัน ที่ 21 พ.ย. 2546 แทนที่เธอจะเดินทางกลับบ้านที่ จ.แพร่ เธอกลับตัดสินใจกลับบ้านเก่าด้วยการกินยาฆ่าตัวตาย โดยกินยานอนหลับจำนวน 40 เม็ด แต่แฟนได้มาพบนำส่งรพ.ล้างท้องได้ทัน พอออกจากรพ. แฟนได้เก็บข้าวของของเธอไปส่งไว้ที่บ้านพี่สาวที่เธอไปพักรักษาตัวอยู่เช้าวัน ที่ 22 พ.ย. 2546 พี่สาวและพี่เขยได้ออกไปตามหาแฟนของน้องสาว ระหว่างที่เธออยู่ลำพังคนเดียว ก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายของแฟน โทรมาด่าว่าเธออย่างรุนแรง ทำให้เธอเสียใจเป็นอันมาก ทำให้เธอตัดสินใจฆ่าตัวตายเป็นครั้งที่ 2 ก่อนตายเธอได้โทรไปหาพี่สาวว่า พี่ชายของแฟนได้โทรมาด่าว่าเธออย่างรุนแรง พี่สาวได้ห้ามไม่ให้คิดสั้น แต่เธอก็ไม่ได้ทำตาม ได้เขียนจดหมายลาตายไว้ 1 ฉบับว่า ให้พี่สาวทวงทรัพย์สินที่เป็นของเธอคืนจากแฟน และจะอาฆาตตามจองเวรไปทุกภพทุกชาติแล้วเธอก็ผูกคอตายโดยใช้เชือกเย็บรองเท้า ครั้งนี้เธอทำสำเร็จ และเสียชีวิตเมื่อเวลา 10.42 น.คำถาม กรรมใดทำให้เธอฆ่าตัวตายในชาตินี้ แรงอาฆาตพยาบาทที่เธอมีต่อแฟนเธอนั้นจะส่งผลอย่างไรบ้าง เธอผูกเวรกับใครมาตั้งแต่ชาติก่อนหรือไม่ และต้องผูกเวรกันต่อไปหรือไม่ เธอตายแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ผลบุญที่เธอนำคนไปทอดกฐินจะช่วยให้เธอพ้นจากบ่วงกรรมครั้งนี้ได้หรือไม่ ถ้าช่วยไม่ได้ เพื่อนในบริษัทจะช่วยเธอได้อย่างไรบ้าง หากเธอต้องไปเกิดเป็นวิญญาณร้ายที่ตามอาฆาตพยาบาท จะเรียกว่าอะไร ถ้าเป็นปีศาจอยากทราบว่ามีลักษณะอย่างไร มีความเป็นอยู่อย่างไร เหมือนผีที่สิงอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ที่คอยทำร้ายผู้อยู่อาศัยหรือไม่ ถ้าเจอวิญญาณอาฆาตจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคำตอบ เหตุที่เธอฆ่าตัวตายก็เพราะในอดีตได้เกิดเป็นผู้ชายและก็มีนิสัยเจ้าชู้ พร้อมทั้งอารมณ์ร้อน เวลาโกรธก็มักจะตบตีทำร้ายแฟนสาว ต่อมามีแฟนสาวคนหนึ่งที่หลงรักแต่ถูกทอดทิ้งก็ตรอมใจ เลยมีความเสียใจได้ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมา ด้วยกรรมนั้นก็ได้เสวยวิบากต่าง ๆ มากมาย วิบากกรรมเจ้าชู้ทำให้มาเกิดเป็นผู้หญิงและยังมีนิสัยเจ้าอารมณ์ติดมาด้วย วิบากกรรมที่ได้ทำให้แฟนสาวคนหนึ่งได้ฆ่าตัวตาย เลยต้องมาฆ่าตัวตาย แรงพยาบาทของเธอที่ได้อาฆาตไว้ว่า จะจองเวรแฟนของเธอไปทุกภพทุกชาติ จะมีผลคือ ผลัดกันทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จบ โดยเป็นวงจรบาปอกุศลในอดีต ฝ่ายชายเคยเป็นแฟนเก่าของฝ่ายหญิงที่เคยเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้ในชาตินั้น นั่นคือ ผู้ชายในชาตินี้เคยเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนในชาตินั้นของฝ่ายหญิงที่เกิดเป็น ผู้ชายเจ้าชู้ในสมัยนั้น แฟนเก่านั้นคือผู้ชายคนนี้ (ฝ่ายหญิงในอดีตชาติ) ทนความเจ้าชู้ของฝ่ายหญิง (ผู้ชายเจ้าชู้) ไม่ได้ ก็พยายามตีจาก แต่ฝ่ายชายในสมัยนั้นไม่ยอม เพราะมีความคิดว่า ตนทิ้งคนอื่นได้ แต่ทุกคนที่มาเป็นแฟน ห้ามทิ้งตน และในชาตินั้นได้ตามไปตบตีฝ่ายหญิงในชาตินั้น แต่ฝ่ายหญิงหนีไปได้และเบื่อหน่ายในการเป็นผู้หญิง ทำบุญก็อธิษฐานขอให้เป็นผู้ชาย ก็เลยกลับมาเกิดเป็นผู้ชาย สองกรรมนั้นมารวมกัน จึงต้องมาผูกคอตาย จัดเป็นกรรมเก่าและกรรมใหม่มารวมกัน เป็นกรรมที่ไม่รู้จักจบสิ้นการแก้ไข ก็ต้องให้ฝ่ายชายสร้างบุญหนีกรรมไป คือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย ส่วนฝ่ายหญิงที่ตายไปจะพ้นกรรมได้ต้องเจอพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมจึงจะพ้นกรรม เพราะจองเวรกันเมื่อเธอ ตายไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารอรับแล้วพาเธอไปยมโลกด้วยวิธีการลากคอเธอไปด้วย เชือกที่เธอผูกคอตาย เธอทรมานมาก ขณะนี้รออยู่ที่ลานหน้าโรงพิพากษา ใกล้จะถึงคิวพิพากษาแล้ว ผลบุญที่เธอทำเอาไว้บ้าง เช่น นำคนไปทอดกฐิน หรือบุญที่เจ้านายทำ เธอก็ช่วยทำเพราะเกรงใจเจ้านาย ก็พอจะช่วยเธอได้บ้าง เมื่อเธอไปอยู่ที่หน้าบัลลังก์พิพากษา เธอจะไม่ต้องไปตกในมหานรก แต่ต้องไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลก 1 ปีเต็ม ไม่มีพักผ่อน ด้วยอำนาจมักโกรธของเธอ เจ้าอารมณ์ โดยทำหน้าที่ทรมานกลุ่มของสัตว์นรกที่มีกรรมฆ่าตัวตายเพื่อน ที่บริษัทจะช่วยเธอได้ก็ทำทุกบุญเป็นหลัก โดยเฉพาะบุญสามแสนปลื้ม แล้วอุทิศบุญไปให้เธอ และต้องอุทิศไปให้บ่อย ๆ ตอนนี้เธอยังอยู่ในยมโลกผี คือ กายละเอียดรูปร่างคล้าย ๆ มนุษย์ หน้าตาหมอง ตายที่ไหนก็อยู่ที่นั้นภูต คือ กายละเอียดคล้ายคนแต่มีฤทธิ์ สามารถทำอะไรบางอย่างได้ เช่น แปลงกายเป็นสัตว์ต่าง ๆ หรือเข้าไปสิงบังคับคนได้ ภูตแต่ละตัวแปลงตัวได้ไม่เท่ากันปีศาจ เป็นกายละเอียดชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในสายการปกครองสายยักษ์ของท้าวเวสวัณโณ มีหน้าตาพิกล น่าเกลียด ผิดรูปร่างจากภูตผี คล้ายอสุรกายก็ไม่ใช่ เช่น บางตัวเป็นคนมีมือมีเท้ามีปากเป็นสัตว์ บางพวกมีฤทธิ์สามารถเบียดเบียนแกล้งมนุษย์ได้ ถ้าเจอปีศาจจะต้องอยู่ในบุญแผ่เมตตา ถ้าเจอะกันจัง ๆ หน้า ให้แผ่เมตตา อย่าไปตบตีปีศาจ ถ้าหากเราไม่มีกรรมเวรอะไรกับเขา เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ แต่ถ้ามีเวรกับเขา เราต้องนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและบุญที่เราได้ทำไว้ พวกนี้ก็จะทำอะไรเราไม่ได้ เราอย่าพึ่งตกใจไปซะก่อน

ถามฟ้าหารัก

ถามฟ้าหารัก
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
 
 
 
กราบนมัสการหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสูง
 
    ยากอย่างยิ่งที่ใครจะเชื่อ คน เป็นหนี้สิบล้านเช่นพี่ชายผม กลับบอกว่า ตนโชคดี แม้เป็นหนี้ร้อยล้านเขาก็ถือว่าคุ้มค่า ในขณะที่ตัวผมได้ใช้หนี้ของครอบครัวได้หมดสิ้น แถมยังมีเงินก้อนใหญ่เหลือเก็บ กลับเห็นว่า ตนโชคร้าย ช่างเป็นชีวิตที่กลับตาลปัตร เหมือนบทละครที่นักประพันธ์กลั่นแกล้งให้เป็นไป ไม่ทราบเป็นเพราะบุญส่งกรรมบังประเภทใด จึงกราบขอความเมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ช่วยเปิดเผยรหัสลับในที่แจ้ง เพื่อเป็นวิทยาทานแด่สรรพชีวิตด้วยครับ 
 
    เริ่มจาก คุณพ่อของผม เสี่ยงชีวิตโล้เรือประมงฟันฝ่าอุปสรรคกลางทะเล จากบ้านเกิดเมืองจีน มาเป็นลูกจ้างร้านขายยาจีนที่เมืองไทย และเปิดร้านขายยาเองที่จังหวัดยะลาในเวลาต่อมา ด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ จึงทำให้ขายดีมาก
 
    คุณแม่ เลือกคุณพ่อเป็นคู่ชีวิต ก็เพราะจะได้อยู่ใกล้หมอยา เพราะสมัยสาวๆคุณแม่สุขภาพไม่ดี ต้องเข้าโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคประสาท มักหูแว่วว่า จะมีคนมาทำร้าย ท่านจะด่ากลับด้วยคำหยาบคาย แต่ก็แปลกพอถึงช่วงท่านตั้งท้องผม อาการทางประสาทต่างๆกลับหายไป กลายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นมา
 
    ส่วนคุณพ่อ เมื่อได้คุณแม่เป็นคู่ชีวิตก็เก็บหอมรอมริบอย่างที่สุด จนสามารถซื้อสวนยางนับร้อยไร่ แต่จู่ๆรัฐบาลก็เวนคืนบ้านและที่ดินเพื่อสร้างเขื่อนบางลาง เป็นเหตุให้บ้านที่เคยอยู่เคยทำมาหากิน กลายสภาพเป็นผืนน้ำเวิ้งว้าง เหมือนปราสาททรายถูกคลื่นซัดสลายหายไปกับตา
 
    เมื่อเข้าวัยชรา คุณพ่อก็ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ลิ้นหัวใจรั่ว ต้องฟอกไต และในวาระสุดท้ายของชีวิต ขณะที่คุณพ่ออยู่ในห้อง ICU คุณแม่และลูกๆตั้งใจทำบุญให้ท่านอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์พระให้ท่าน ปิดกองกฐินปี49 ให้ท่าน ตราบถึงวาระสุดท้าย คุณพ่อจากไปอย่างสงบเมื่อ อายุ 85ปี
  
    ตัวผม เป็นลูกคนที่3 เมื่อผมอายุ 18ปี เพื่อนแนะนำให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับนรกสวรรค์ ผมสนใจมาก และเข้าไปนับถือเจ้าแม่กวนอิม ผมถามเจ้าสำนักว่า ถ้าจะไปดูนรกสวรรค์ต้องทำอย่างไร เขาบอกว่า ต้องตายก่อน ถามว่า นั่งสมาธิไปดูได้ไหม เขาบอกว่า ไม่ได้ เขามีกฎของสวรรค์ว่า เมื่อคนเราตายแล้วจะไปพบกับยมบาล ยมบาลจะถามปริศนาธรรม ถ้าตอบถูกจะได้ขึ้นสวรรค์ ถ้าตอบผิดลงนรก
 
    ผมก็เป็นงง...อะไรกัน ขึ้นสวรรค์หรือลงนรก ขึ้นอยู่กับการตอบคำถาม...แต่ผมก็อยู่กับสำนักนี้ จนได้เป็นผู้บรรยาย จนกระทั่ง พ.ศ.2530 มีคนชวนผมมาวัดพระธรรมกาย พอผมเห็นวัดผมบอกตัวเองเลยว่า ใช่แล้วที่นี่เป็นที่ของเราจริงๆ จึงไม่ไปที่สำนักนั้นอีกเลย
 
    ผมทำงานด้านการ์เมนท์ (ผลิตเสื้อผ้า) ที่บริษัทฯของคุณแม่ ซึ่งเป็นบริษัทฯที่คุณแม่ได้ร่วมกับพี่น้องของท่าน 13คน ร่วมกันก่อตั้ง หลังจากที่ทำงานมา 8ปี ก็ตั้งใจว่า อยากจะออกมาเป็นเจ้าของกิจการและขอบวชเอาฤกษ์เอาชัยก่อน แต่ขณะบวชผมซาบซึ้งในรสพระธรรม จึงตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ จะขอมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ภายใต้ผ้ากาสาวพัสตร์ อันร่มเย็นเป็นสุขของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ยินดีกับชีวิตทางโลกที่มีแต่ความไม่แน่นอน เหมือนยืนอยู่ที่หน้าผาอันน่าหวาดเสียวอยู่ทุกลมหายใจ
 
    ปลายปี พ.ศ.2539 ฟองสบู่ไทยแลนด์แตก และยังแผลงฤทธานุภาพไปทั่วโลก ธุรกิจยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ล้มตายกันตึงตัง การ์เมนท์ของคุณแม่ ต้องประสบปัญหาอย่างรุนแรงรอบด้าน จนที่สุดก็ถูกธนาคารยึดทรัพย์ บ้าน 14หลัง ที่ดิน 7ไร่ ใช้หนี้หมด 360ล้าน ญาติเชื้อวงศ์วารออกมาแต่ตัว ทุกชีวิตในช่วงนั้นมีแต่ความเครียด รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เคยมีก็แทบจะไม่เหลือเลย
 
    ในช่วงที่เริ่มวิกฤตฟองสบู่แตก คุณพ่อหอบสังขารอัมพฤกษ์ มาร่วมหารือกับพระลูกชาย (คือตัวผม) เพื่อช่วยกันปลดล็อคปัญหาที่เขม็งเกลียวขึ้นทุกขณะ คุณพ่อมาบอกว่า “ให้สึก” ท่านพยายามหาคำพูดมาเสียดแทงพระว่า “ขี้เกียจ ขอข้าวเขากิน” ถึงขนาดขู่ว่า “ถ้าไม่สึกจะเอาไม้เท้าตี”
 
    ด้วยปัญหาทางบ้าน สารพัดสารพันเข้ามารุมเร้าเสียดแทงจิตใจพระหนุ่ม ที่อยู่ในช่วงฝึกตน อย่างโหดร้ายไร้ความปราณี ผมจำต้องจำใจลาจากเพศสมณะด้วยความรู้สึกซึมเศร้า น้ำตาไหลลงมาราวกับสายฝน ฝืนใจตัวเองมาก การค้นหาสัจธรรมให้กับชีวิต มีอันต้องร่วงหล่น ทั้งที่กำลังรุ่งโรจน์สดใส เพราะผมรู้ว่า ชีวิตของพระนั้น ท่านไม่ได้ขี้เกียจ พระคือเนื้อนาบุญของเรา
 
    ผมเริ่มประกอบธุรกิจกับพี่สาว ระยะแรกๆแย่มากๆ จนลูกค้าที่ภูเก็ตแนะนำให้ทำก็อปปี้เสื้อลิขสิทธิ์ ก็อปปี้เฉพาะตราแบรนด์ดังๆ แต่เนื้อผ้าและแบบเสื้อเป็นของเราเอง เสื้อผ้าที่ขายเน้นแบบชายหาด แม้ว่าปีนั้นค่าเงินตก แต่มันเหมือนวิกฤตเป็นโอกาส เพราะการท่องเที่ยวบูม เสื้อผ้า ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศก็มีเข้ามามากมาย
 
    ผมและพี่สาว ได้ช่วยกัน ขายผ้าเอาหนี้รอดได้จนหมด และสามารถซื้อบ้าน ซื้อตึกแถวไว้ทำโรงงานได้ถึง 5ห้อง และได้ทำบุญใหญ่เป็นประธานรองทุกปี (บางปีทำได้ถึง 3กอง) นอกจากนี้ผมยังตั้งใจทำบุญพิเศษ 5บุญ ให้เป็นอาจิณกรรมตลอดทุกเดือนอย่างตลอดต่อเนื่อง มาเกินกว่า 5ปี คือ
 
1.บุญดอกบัวบูชาเจดีย์
2.บุญปานะ (น้ำผลไม้ปั่น) ถวายพระภิกษุ สามเณรและสาธุชนทุกวันอาทิตย์
3.บุญทำอังสะกันหนาว ถวายพระภิกษุสามเณรทั้งวัด
4.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม
5.จัดให้มีการบริจาคโลหิตทุก 3เดือน
 
    ชีวิตของผม แม้จะประสบความสำเร็จ ได้ใช้หนี้ของครอบครัวได้หมดสิ้น แถมยังมีเงินก้อนใหญ่เหลือเก็บ และได้สร้างทานบารมีมากมาย แต่ผมกลับเห็นว่า ตนเองโชคร้ายเหลือเกิน เพราะผมอยากอยู่ในเพศสมณะมากกว่า
 
    ช่วงที่ครอบครัวประสบปัญหารุมเร้า พี่ชายคนโต ซึ่งเป็นที่หวังของคุณพ่อ-คุณแม่ ก็ประสบเคราะห์กรรมหนัก เขาพยายามฆ่าตัวตาย จมอยู่กับกองทุกข์จากหนี้สินท่วมหัว เจ้าหนี้ก็ตามทวง เขาก็ไม่ได้หนี แต่ว่ามันยังไม่มี
 
    เนื่องเพราะ พี่ชายคนโตเริ่มทำธุรกิจด้วยเงินจากการเปียแชร์ รวมกับเงินที่ยืมเงินญาติมา ลงทุนเปิดผับ  ฉีกแนวสร้างสรรค์ไอเดียเก๋ใหม่ๆ คือ เปิดผับกลางวัน ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง มอมเมาเยาวชนตั้งแต่กลางวันยันค่ำ แม้กระทั่งตอนหลัง ทางห้างย่านปิ่นเกล้าที่พี่ชายเช่าห้องทำผับ ขอให้งดรับนักศึกษา เพราะผู้ปกครองแจ้งว่า บุตรหลานเสียการเรียน
 
    มันเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายๆ สำหรับหัวพลิกแพลงอย่างพี่ชาย เพราะแค่ให้นักเรียนเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เรียบร้อยโอเค แถมด้วยโปรโมชั่นเด็ดๆ อาทิ เกาะกระแสเทศกาลทายผลฟุตบอลโลก ดวลเบียร์ ใครชนะฟรีทั้งโต๊ะ ยิ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามากขึ้น โกยเงินเข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกำ กำไรก็หลายแสนบาทต่อเดือนทีเดียว พี่ชายไฟแรงคิดหากลยุทธ์ทางด้านนี้ได้เป็นฉากๆ แต่การเรียนพี่ชายไม่สนใจเอาเสียเลย เนื่องจากเงินหามาง่าย พี่ชายคนโตจึงยังไม่ยอมชดใช้หนี้สินที่ยืมมา
 
    พี่ชายพัฒนาตัวเองหันไปคบ ส.ส. (สาวๆ) เป็นนักเที่ยวกลางคืนเต็มตัว เปลี่ยนผู้หญิงได้ทุกวัน ใช้เงินวันละนับหมื่น และก็ขึ้นชั้นเป็นนักเลงบ่อนพนันไพ่ พนันบอล โบราณว่าไว้ไฟไหม้สิบครั้งยังเหลือตอให้เห็น แต่ถ้าเล่นการพนัน แม้แต่ตอก็ไม่เหลือ  ธุรกิจเริ่มสะดุด หนี้สินก็ย่อมพอกพูน ทั้งหนี้ญาติ หนี้แชร์ หนี้บัตรเครดิต หนี้พนัน รวมดอกเบี้ยแล้วเป็นเงินสิบล้าน มารู้สึกตัวก็สายเกินแก้ แย่เสียแล้ว
 
    เมื่อหาทางออกใดก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้ ดังสโลแกนอินเทรนด์ที่ว่า “จน-เครียด-กินเหล้า” ยิ่งดื่มก็ยิ่งจน ยิ่งจนก็ยิ่งเครียด ยิ่งเครียดก็ยิ่งจน ความทุกข์ถาโถมทับซ้อน เพราะคิดไม่ออกว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ถึงที่สุดก็ตัดสินใจจบปัญหา คิดฆ่าตัวตาย แต่ก็อยากตายสวยๆ จึงคิดไปตายที่โรงแรม...
 
    โดยไปซื้อยานอนหลับมา 60เม็ด กรอกเข้าปากทีละ 10เม็ด ไม่ไหวก็อ้วกออกมา เสียดายฤทธิ์ยาก็โกยขึ้นมากินเข้าปากใหม่ จนงง มึน ง่วง เมื่อง่วงมากๆ ก็เอาถุงพลาสติกมาครอบหัว รัดหนังยางให้ขาดอากาศจะได้มั่นใจว่าตายแน่ จึงนอนรอความตายอย่างไร้กำลังวังชา แต่ด้วยบุญรักษาหรืออย่างไร พนักงานโรงแรมมาเห็น รีบนำส่งโรงพยาบาล หมอก็ช่วยไว้ได้และโทรศัพท์ตามญาติ พอพี่ชายฟื้นก็เสียใจที่ไม่ตาย พวกเราและญาติๆจึงขอให้พี่ชายบวช โดยพวกเรารับเคลียร์เรื่องหนี้ของพี่ชายให้เอง
 
    พี่ชายเห็นว่า ครั้งนี้ขอลองหนทางธรรมดูบ้าง เพราะทางโลกก็ลองมาทุกอย่างแล้ว ไม่มีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นเลย ตรงข้ามกลับมีแต่แย่ลง จึงตัดสินใจบวชในรุ่นฉลองครองราชย์ 60ปี แล้วพี่ชายก็ไม่ผิดหวัง ได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อสั่งสอนแต่สิ่งที่ดีๆ ลึกซึ้ง ชี้แนวทางชีวิตใหม่ที่สวยสดงดงามกว่า มีดวงตาเห็นธรรม ก็อาจนับว่าพี่ชายได้เดินพ้นออกมาจากถนนแห่งความแร้นแค้นแล้ว เขามองมุมกลับว่า เป็นหนี้สิบล้านถือว่าโชคดี ไม่เช่นนั้นคงไม่ได้มาบวช ณ อภิมหาวิมานบุญสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
 
คำถาม
 
1.วิบากกรรมใด คุณแม่ถึงมีอาการทางประสาทเป็นบางครั้ง และเป็นวิบากชาติสุดท้ายหรือไม่ ทำไมตอนตั้งท้องผม คุณแม่มีสติสัมปชัญญะดีตลอด ไม่มีอาการทางประสาทเลยครับ
 
2.คุณพ่อของผม มีวิบากกรรมอะไร ถึงต้องโดนเวนคืนที่เพื่อสร้างเขื่อนครับ
 
3.ตอนก่อนจะเสียชีวิต คุณพ่อป่วยหนักหลายโรค เช่น เบาหวาน ลิ้นหัวใจรั่ว ต้องฟอกไต ด้วยวิบากกรรมใด จะช่วยแก้ไขให้คุณพ่อในภพชาติต่อไปได้อย่างไรครับ
 
4.ตอนที่คุณพ่อป่วยหนักอยู่ ห้อง ICU ลูกได้ทำบุญสร้างพระถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทำบุญกฐิน 1กอง บุญถวายสังฆทาน ให้ท่าน บุญดังกล่าวส่งผลต่อท่านอย่างไร ตอนนี้ท่านไปอยู่ภพภูมิใดครับ
 
5.หลังเสียชีวิต คุณพ่อได้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ บุญทุกบุญที่ทำให้คุณ พ่อหลังจากเสียชีวิตนั้น ท่านได้รับบุญแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความเข้าใจเรื่องบุญบาปเพิ่มขึ้นหรือไม่ มีข้อความฝากมาถึงลูกๆหรือไม่ครับ
 
6.เหตุใดก่อนรู้จักวัด ผมถึงต้องไปนับถือเจ้าแม่กวนอิม และเมื่อมาบวช ผมมีวิบากกรรมอะไรถึงมีอุปสรรคในการบวช ไม่สามารถอยู่ต่อได้ จะแก้ไขได้อย่างไร และอีกนานแค่ไหนกว่าอุปสรรคเหล่านั้นจะหมดไป ทำให้ผมมาบวชได้อีกครับ
 
7.ในอดีตพวกเราพี่น้อง เคยทำธุรกิจเสื้อผ้าด้วยกันอย่างนี้มาก่อนหรือไม่ เคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรครับ
 
8.บุญพิเศษ 5บุญ คือ บุญของการถวายดอกบัว บุญถวายปานะ ถวายอังสะกันหนาว จัดศูนย์ปฏิบัติธรรมและบริจาคโลหิต ที่ผมและครอบครัวทำมาตลอด 5ปี จะให้อานิสงส์อย่างไรบ้างครับ ที่สุดของบุญเหล่านี้จะเป็นอย่างไร (เช่น ที่สุดแห่งบุญของการถวายจีวร ฝ่ายหญิงได้เครื่องประดับมหาลดาประสาธน์ ฝ่ายชายได้จีวรสำเร็จด้วยฤทธิ์)
 
9.ทำไมพี่ชายของผม จึงมีหัวคิดอันเฉียบแหลม ชวนคนดื่มเหล้าเที่ยวบาร์ได้ทะลุปรุโปร่งมาก เขาจะมีวิบากกรรมอะไรกับอาชีพนี้อย่างไร รวมถึงน้องสาว 3คน ที่ได้ไปช่วยกิจการโดยไม่รู้ จะมีวิบากอะไรด้วยหรือไม่ จะแก้ไขอย่างไร ทำไมพี่ชายกินยานอนหลับถึง 60เม็ด แต่รอดตายมาได้ครับ
 
10.เหตุใดพี่ชายจึงติดการพนัน อันเป็นเหตุให้ธุรกิจสะดุด หนี้สินก็พอกพูนแต่กลับได้มาบวช และเหตุใดมหานรกขุมการพนัน จึงมีการลงทัณฑ์ทรมานที่หนัก และยาวนานกว่ามหานรกของการฆ่าคนและฆ่าสัตว์ และขโมยของครับ
 
11.ผมเคยก๊อปปี้ลิขสิทธิ์ ตราสินค้าของผู้อื่น แต่ปัจจุบันเลิกแล้ว จะมีวิบากกรรมอย่างไร แต่สินค้าปัจจุบันเป็นชุดว่ายน้ำสตรี แบบบิกินี ไม่ทราบว่าจะมีวิบากกรรมอย่างไร จะแก้ไขได้อย่างไรครับ
 
12.พุทธันดรที่แล้ว ผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร มีหน้าที่อะไร ได้กลับดุสิตบุรีหรือไม่ เคยเข้าถึงพระธรรมกายหรือไม่ครับ
 
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมา หาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ

1.คุณแม่มีอาการทางประสาทในบางครั้ง เพราะ เศษกรรมสุราในอดีตที่เบาบางลงแล้ว เวลาเมาแล้วก็ทุบตีทำร้ายผู้อื่น ด่าว่า ผู้อื่น จึงทำให้คิดไปเองเหมือนมีคนจะมาทำร้ายและ หูแว่ว
 
 
 • ตอนตั้งท้องตัวลูก คุณแม่มีสติสัมปชัญญะดี เพราะ บุญของตัวลูกที่เคยทำกับหมู่คณะ บุญที่เคยชวนพี่น้องและคนอื่นทำความดี บุญ ที่เคยชักชวนให้พ่อ-แม่เป็นสัมมาทิฐิ ให้ท่านได้ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ในอดีตมาส่งผล
  
2.คุณพ่อโดนเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างเขื่อน เพราะ กรรมในอดีต เวลาให้ของใครหรือความช่วยเหลือใคร ในตอนแรกก็มักจะบอกว่า “ช่วยเหลือ ไม่คิดอะไร” แต่ภายหลังเปลี่ยนใจคิดดอกเบี้ย และบีบให้เขาใช้คืนอีกด้วย มาส่งผล
 
  
3.ก่อนเสียชีวิตคุณพ่อ ป่วยหนักหลายโรค เช่น เบาหวาน หัวใจรั่ว ต้องฟอกไต เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารบ้าง กรรมใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปบ้าง กรรมที่เคยให้กู้คิดดอกเบี้ยโหดบ้าง มารวมส่งผล  
 • ต้องให้ท่านแก้ไขด้วยตัวท่าน เอง ด้วยการสร้างบุญทุกบุญ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ส่วนถ้าตัวลูกจะช่วยท่านก็ทำทุกบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆ
 
4.คุณพ่อตายแล้ว ก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อ มีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์ เฟส3 ด้วยบุญที่ตัวลูกให้ท่านร่วมทำช่วงท้ายของชีวิต และบุญที่ลูกทำให้ท่านก่อนท่านเสียชีวิต
 
5.ท่านตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมาน
 • ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ท่าน ก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้น
 • ท่านกำลังตื่นเต้นในผลของบุญ และเชื่อในเรื่องบุญแล้ว ได้ฝากขอบคุณตัวลูกที่ชวนท่านทำบุญและทำบุญให้ท่าน จึงทำให้ท่านมาอยู่ตรงนี้
  
6.ก่อนมาถึงวัด ตัวลูกต้องไปนับถือความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัย เพราะเป็นนิสัยของตัว ลูกติดมาหลายชาติ ที่ชอบแสวงหาคำตอบและความจริงของชีวิต เมื่อมาเจออะไรที่ใกล้ตัวก็ศึกษาไป ก่อน แต่ก็รู้สึกลึกๆว่า ไม่ใช่ จนบุญที่ทำกับหมู่คณะมาข้ามชาติตามมาส่งผล จึงเลิกจากสิ่งเหล่านั้น ทันที แล้วก็มาร่วมบุญกับหมู่คณะอย่างเต็มที่และสนิทใจ ไม่ได้มีวิบากกรรมใด
 
 • ตัวลูกมีอุปสรรคในการบวชอยู่ ต่อ เพราะในอดีตทำหน้าที่กองเสบียงมา และเคยบวชช่วงสั้น จึงทำให้มีผังบวชไม่หนาแน่น ในชาติที่ผ่านมา มักคิดว่า จะบวชๆ แต่ขอรอให้พร้อมก่อนดังนี้เสมอ แล้วก็ผัดผ่อนมาเรื่อยๆ จนกระทั่งบั้นปลายชีวิตจึงได้มาบวช 

 • จะแก้ไข จะเปลี่ยนผังอย่างไรก็ แล้วแต่ใจของตัวลูก ซึ่งจะต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ ถ้าต้องการจะออกบวช ก็ ต้องช่วยกันทำกิจการให้มั่นคง จนไม่มีเครื่องกังวลใจแล้วก็ตัดสินใจมาบวชได้ เลย
 
7.พี่น้องของลูก ที่มาอยู่ร่วมกันในชาตินี้นั้น ก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีต มากบ้างน้อยบ้าง ส่วนกิจการที่มาทำร่วมกันในชาตินี้ ก็ขึ้นอยู่กับกำลังบุญ ของตัวลูกเป็นหลัก ส่วนของคนอื่นมาเสริม  
 • ก็แล้วแต่กิจการอะไร ไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อผ้า ในแต่ละชาติที่เจอกัน
  
8.บุญถวายดอกบัวบูชาพระเจดีย์ จะมีอานิสงส์  คือ จะทำให้เกิดในตระกูลสูง แทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลิ่นกายหอม เป็นต้น เช่น  พระอุบลวรรณาเถรี
 
 • บุญถวายปานะ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะทำให้มีร่างกายสดชื่นแข็งแรงผ่องใส มีโรคน้อย อายุยืนยาว บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นต้น เช่น พระสิวลี ที่เลิศทางลาภ เพราะถวายน้ำผึ้ง
 • บุญถวายอังสะกันหนาว จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะ มีผิวพรรณวรรณะงดงามผ่องใส มีรูปกายงดงาม ได้บรรลุธรรม เป็นต้น เช่น นางวิสาขามหาอุบาสิกา ถวายจีวร ก็ได้เครื่องประดับมหาลดาประสาธน์ เป็นต้น
 • บุญจัดศูนย์ปฏิบัติธรรม จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีปัญญามาก แตกฉานในธรรม มีพรรคพวกบริวารมาก เป็นต้น จะได้ออกบวชพร้อมบริวารมาก เช่น พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
 • บุญบริจาคโลหิต จะมีอานิสงส์โดยย่อ  คือ จะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุขัยยาวนานเป็นพิเศษในแต่ละยุคที่ตัวเกิด เป็น ต้น เช่น พระพาหุละ ที่มีอายุ 160ปี โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • ที่สุดของบุญเหล่านี้โดยสรุป  คือ  ถ้า ทำสุดๆจนบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะได้ที่สุดของรูปสมบัติ ที่สุดของทรัพย์ สมบัติ ที่สุดของคุณสมบัติ ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นต้น
  
9.พี่ชายชวนคนดื่มเหล้าเที่ยวบาร์อย่างชาญฉลาด เพราะเคยคบคนพาลในอดีต ที่ชวนดื่มเหล้า เจ้าชู้ เล่นการพนัน  จะมีวิบากกรรมโดยย่อ คือ เมื่อ มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีลูกหลานหมู่ญาติพี่น้องที่เป็น บ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน จิตประสาท ที่จะต้องคอยดูแลคนเหล่านั้น ถ้าภาพนี้มาปรากฏก่อนตาย ก็จะไปอบาย ถ้าดื่มเองก็จะ บ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน และไปมหานรก
 
 • น้องสาว  3คน ไปร่วมกิจการด้วยโดยไม่รู้ จะมีวิบากกรรม  คือ จะ ต้องตกอยู่ในวงจรที่จะต้องมาเลี้ยงดู ลูกลาน หรือหมู่ญาติที่ บ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน หรือไปเกิดในครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวขี้เมา และจะทำให้เราเดือดร้อนตลอดเวลา
 • จะแก้ไข  ก็ต้องสร้างบุญทุกบุญ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ให้เยอะๆ แล้วอธิษฐานจิตทุกวันไม่ให้วิบากกรรมตามทัน
 • พี่ชายกินยานอนหลับ 60เม็ด แต่รอดตาย เพราะไม่เคยมีวิบากกรรมฆ่าตัวตาย กับมีบุญที่เคยทำมากับหมู่คณะมาช่วยประคองเอาไว้
  
10.พี่ชายติดการพนัน เป็นเหตุให้ธุรกิจสะดุด หนี้สินพอกพูน แต่กลับได้มาบวช เพราะกรรมคบคนพาลในอดีตที่ดื่มเหล้า เจ้าชู้ เล่นการพนัน มาทำให้อยู่ในวงจรนี้ แต่ที่ได้มาบวช เพราะบุญที่เคยสร้างกับหมู่คณะมา และเคยบวชช่วงสั้น กับหมู่คณะมาในอดีต โดยในภายหลังคิดได้ก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจ และเป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้ว
 
 • มหานรกขุม6  หรือขุมพนัน ถูกทัณฑ์ทรมานนานกว่ามหานรกขุม1 ที่ ฆ่าคน ฆ่าสัตว์ และมหานรกขุม2  ที่ลักทรัพย์ นั้น ก็ให้ศึกษาในมินิซีรีย์
  
11.ตัวลูกเคยก๊อปปี้ลิขสิทธิ์ยี่ห้อสินค้าแบรนด์เนม จะมีวิบากกรรม คือ ตัว ลูกทำอย่างไรชาติต่อไปก็เจออย่างนั้น  เช่น  ถ้าตัวลูกมีสินค้าแบรนด์เนมดังมาก ขายดี ตัวลูกก็จะไปเจอคนอื่นทำอย่างนี้บ้าง และมักจะเจอของ  "แทน" แทน "ของแท้"
 
 • ปัจจุบันสินค้าเป็นชุดว่ายน้ำ สตรีบิกินี จะมีวิบากกรรมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนใส่ ถ้าใส่เพื่อปกปิดร่างกาย และให้เหมาะสมต่อการออกกำลังกาย ก็จะไม่มีวิบากกรรมอะไร
 • แต่ถ้าใส่เพื่อยั่วยวนให้ผู้พบเห็นเกิดความกำหนัดยินดีในกาม จึงจะทำให้ผู้ใส่มีวิบากกรรม เช่น มีเหตุทำให้ผิดศีลกาเมฯจนได้สักวันหนึ่ง
 
 • ดังนั้นขึ้น อยู่กับวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่เพื่อความสบายใจของตัวลูกและพี่น้องทุกคน ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตอย่าให้มีวิบากกรรมใดมาตัดรอนเลย

12.ตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่ คณะมา โดยเป็นกองเสบียง โดยพุทธันดรที่ผ่านมา เป็นกุลบุตร ได้มาทำบุญกับหมู่คณะ เคยคิดจะบวชเหมือนกัน แต่ก็ได้แต่คิดไปคิดมา ในที่สุด ก็ตัดสินใจได้ออกบวชกับหมู่คณะตอนแก่ จนกระทั่งชราภาพร่างกายอ่อนแอมาก ลูกหลานจึงมารับไปอยู่ที่บ้าน แต่ก็ได้ อธิษฐานว่า ภพชาติต่อไปขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ อย่าได้มีครอบครัว ให้ได้บวชตลอดชีวิต แต่ผังบวชยังไม่หนาแน่น จึงเป็นแค่ความปรารถนาเท่านั้น

 
 • มีผลการปฏิบัติธรรม ได้เข้าถึงดวงใสๆ เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้
 • ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ก็ให้ ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต ตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญ พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย  


กรรมจากชีวิตจริง

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
 
 
กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพยิ่ง
 
  เพื่อนของลูก เป็นนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเรียบง่าย  รักสงบ มีน้ำใจ  ชอบช่วยงานชมรมพุทธศาสตร์ เช่นเป็นแกนนำในการจัดตักบาตร  ปล่อยปลา  เชิญชวนน้องๆมาอบรมธรรมทายาททั้งชายและหญิง และมาร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายอยู่เสมอๆ ในทุกๆงานบุญใหญ่โดยปกติเขาจะเป็นคนร่าเริง  เบิกบาน  แต่ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  เทอมสุดท้าย เขากลับดูซึมเศร้า ชอบคิดฟุ้งซ่าน 
 
    วันอังคารที่  15  สิงหาคม พ.ศ.2539 เขาได้คุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งว่า  “เบื่อ ไม่อยากคุยกับใคร   อยากไปอยู่ที่ที่ไม่มีคน อยากปลีกวิเวก” แล้วเพื่อนก็พูดว่า “นายจะบ้าเหรอ อยู่ที่ฟาร์ม ปกติก็ไม่ค่อยจะได้คุยกับใครอยู่แล้ว” ฟาร์มดังกล่าวคือ ฟาร์มไก่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร
 
    วันหนึ่ง เขาตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน ที่จังหวัดเชียงรายแต่เพียงลำพัง เขาตัดสินใจขับมอเตอร์ไซด์กลับ  โดยไม่หวั่นต่อระยะทางที่ห่างไกลถึง 200 กว่ากิโลเมตร  และเส้นทางที่คดเคี้ยว  ผ่านภูเขาหลายลูกและเต็มไปด้วยอันตราย  เมื่อกลับถึงบ้าน ตอนค่ำเขาก็หายตัวไป ตกดึกเขาก็ไม่กลับบ้าน  ทุกๆคนก็รู้สึกเป็นห่วง  ช่วยกันออกตามหาแต่ก็ไม่พบ คุณพ่อของเขา นึกได้ว่า ลูกชายชอบไปเล่นน้ำที่น้ำตกขุนกรณ์ ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 30 กิโลเมตร  จึงออกไปตามหา เมื่อไปถึงน้ำตกก็พบรถมอเตอร์ไซด์ของเขาจอดอยู่ ทุกคนต่างเดินฝ่าความมืดมิดขึ้นไปที่น้ำตกเพื่อตามหาเขาตลอดทั้งคืน แต่ก็ไม่พบ  จนเวลาได้ล่วงเลยไปถึงประมาณตี 5 จึงพบศพของเขาอยู่ในสภาพนั่งพิงอยู่ที่โขดหินริมธารน้ำตก ที่หน้าอกบริเวณหัวใจพบรอยกระสุนปืนยิงทะลุเสื้อวอร์มที่เขาใส่ จากนั้นก็ได้ช่วยกันนำร่างของเขาส่งโรงพยาบาล  เมื่อหมอได้ชันสูตรศพดูแล้ววินิจฉัยว่า ลูกกระสุนปืนยิงตัดขั้วหัวใจ เพิ่งเสียชีวิตไปไม่เกิน 3 ชั่วโมง ซึ่งแสดงว่า เขาตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาประมาณตี 3  แต่เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะในช่วงตี 3 ทุกคนต่างก็ช่วยกันเดินค้นหาไปทั่วบริเวณโขดหินที่พบศพของเขา เดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบก็ไม่พบ และไม่ได้ยินเสียงปืน  ทั้งๆที่ปืนลูกโม่ เวลายิงจะเสียงดังมาก  ซึ่งดูตามสถานการณ์แล้วในช่วงเวลาที่ค้นหาน่าจะเจอผู้ตายก่อนที่เขาจะเสียชีวิต
 
    ในคืนวันเดียวกันนั้น เวลาประมาณตี 3  เพื่อนหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเรียนสาขาเดียวกัน มีความรู้สึกวิตกกังวลและนอนไม่หลับ เห็นภาพของเพื่อนคนที่ตายเข้ามาในความคิดตลอด จนต้องไปเคาะประตูเรียกเพื่อนที่อยู่ห้องใกล้ๆ  พอตอนเช้าจึงทราบข่าวว่าเพื่อนคนนี้ตายแล้ว
 
    เพื่อนๆทราบข่าว ก็รีบเหมารถบัสจากมหาวิทยาลัย ตรงดิ่งไปที่บ้านผู้ตาย  คุณพ่อเล่าว่า พบจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ใต้หมอน  เขียนด้วยลายมือว่า “ผม... (ชื่อผู้ตาย) ...ขโมยปืนของพ่อไป พ่อไม่รู้เรื่องอะไร ผมทำคนเดียว  ลงชื่อ ... (ชื่อผู้ตาย) ...”
 
    เพื่อนชายประมาณ 10 กว่าคน ตกลงกันว่า จะบวชอุทิศให้เพื่อนผู้ล่วงลับ  เมื่อจัดการเผาศพเสร็จแล้ว  เพื่อนๆหลายคนก็ฝันเห็นเขาเกือบทุกคืน  เพื่อนคนหนึ่งบวชอยู่ที่วัดพระธรรมกาย ในช่วง 3 – 4 ปีแรก ก็ฝันเห็นปีละครั้งเกือบทุกปี คำนวณดูแล้วใกล้วันที่เขาเสียชีวิต น่าแปลกมาก  
 
    ตัวลูกเอง ในช่วง 7 วันหลังจากงานเผาศพของเขาแล้ว  ขณะที่ลูกและเพื่อนอยู่ที่ห้องปฏิบัติการพืชไร่  ลูกรู้สึกว่า เขามาอยู่ใกล้ๆ แต่ก็มองไม่เห็น ก่อนที่เพื่อนคนนี้จะตาย เขาได้มาชวนลูกหลายครั้งให้ไปอบรมธรรมทายาทหญิง แต่ลูกก็ปฏิเสธเสมอ ในคืนก่อนที่ลูกจะได้ทราบข่าวการตายของเขา ลูกได้พบเหตุการณ์อัศจรรย์  ในห้องที่มืดมิด ขณะที่มีความคิดมากมายผ่านเข้ามาในสมอง บวกกับความสับสน ทันใดนั้นก็เกิดดวงสว่างขึ้นมาที่เพดานห้อง เริ่มจากเป็นจุดเหมือนดวงดาวเล็กๆ แล้วค่อยๆสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆ เป็นดวงกลมโตขนาดเท่ากับลูกบาสเก็ตบอล สุกใสสว่างเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ หมุนควงเป็นวงอยู่กลางเพดานห้องแล้วหยุดนิ่ง สว่างจ้า จนทำให้ตาของลูกพร่าไป แต่ก็ไม่แสบตา ความสว่างได้กลบความมืดมิดเสียสิ้น ความวิตกกังวลได้สูญสลายหายไป และลูกได้เผลอหลับไปในที่สุด
 
    ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ลูกได้รีบขับรถไปที่ชมรมพุทธฯ เพื่อตักบาตรและอยากจะบอกเรื่องที่ลูกตัดสินใจไปอบรมธรรมทายาทหญิงให้เขาทราบด้วย  แต่ก็ต้องมาทราบข่าวการตายของเขาแทน 
 
ลูกขอความเมตตาถามคำถามคุณครูไม่ใหญ่ดังนี้เจ้าค่ะ
 
1.เพื่อนทำกรรมอะไรมาจึงฆ่าตัวตาย ก่อนตายเขาคิดอย่างไร และตายแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนคะ
 
2.ภพชาติต่อไปเขาจะต้องฆ่าตัวตายเช่นนี้อีกหรือไม่คะ  ถ้าต้องฆ่าตัวตายอีกจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร  
 
3.เขาชอบปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นประจำทุกสัปดาห์  บุญนี้ส่งผลถึงอายุของเขาในชาตินี้อย่างไรบ้างคะ 
 
4.ทำไมตอนเวลาตี 3 จึงหาตัวเขาที่น้ำตกไม่พบ และไม่ได้ยินเสียงปืนเลย   
 
5.บุญที่เพื่อนๆ บวชหน้าไฟอุทิศให้เขา บุญสร้างพระ ธรรมกายประจำตัวให้เขา  เขาจะได้รับไหมคะ และต้องทำบุญอะไร เขาจึงจะได้บุญมากกว่านี้ และทำให้เขาพ้นจากกรรมนี้ได้
 
6.เขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะไหมคะ และภพชาติต่อไปเขาจะได้มาร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกไหมคะ
 
7.ทำไมตอนเสียชีวิตใหม่ๆ เขามาเข้าฝันเพื่อนๆบ่อยๆ และทำไมต้องมาเข้าฝันเพื่อนที่บวชอยู่ ซึ่งใกล้เคียงกับวันที่เขาตายเกือบทุกปี และที่ตึกพืชไร่ เขามาหาลูกจริงๆ ใช่ไหมคะ เขาอยากจะบอกอะไรคะ
 
8.ดวงสว่างที่ลูกเห็นในห้องคืออะไรคะ
 
9.ลูกและเพื่อนที่บวชเป็นพระที่วัดพระธรรมกาย ในอดีตเคยสร้างบารมีกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างไรบ้างคะ  และในปัจจุบันควรทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากๆคะ
 
กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสูง
 
ฝันในฝัน 
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที 
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากัน นะจ๊ะ
 
1.เพื่อนฆ่าตัวตาย เพราะผิดหวังในความรัก ฆ่าตัวตายเพื่อประชดผู้หญิงที่ตนเองรัก คล้ายกับภาพในอดีตชาติที่เคยรักและหลงผู้หญิงคนหนึ่ง (แต่ไม่ใช่คนในชาตินี้)
 
 
 • ในชาตินั้น ได้ถูกผู้หญิงคนนั้นตัดรัก จึงคิดสั้นๆว่า “ถ้าฉันไม่ได้เธอมาเคียงข้าง ขอตายเสียดีกว่า” และได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตาย และได้ฆ่าตัวตายเพราะความรักมาหลายชาติแล้ว
 
 
 • หลังจากยิงตัวตาย กายละเอียดก็หลุดออกมาได้ไปวนเวียนอยู่ใกล้หญิงที่ตนหลงรัก เพื่อบอกรัก ด้วยความอาลัยอาวรณ์อยู่หลายวัน แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้เรื่อง (ได้แต่รู้สึกเหมือนมีใครมาอยู่ใกล้ๆ วิตกกังวลและนอนไม่หลับ เห็นภาพของเพื่อนคนที่ตายเข้ามาอยู่ในความคิดตลอด)
 
 
 • และได้วนเวียนไปหาเพื่อนๆทุกคน
 
 
 • ต่อมา ด้วยบุญที่เพื่อนๆได้บวชหน้าไฟอุทิศไปให้ จึงทำให้บุญที่ตัวเองได้เคยสั่งสมไว้ได้ช่อง จึงไม่ได้ไปยมโลก
 • แต่อย่างไรก็ตามใจก็ยังไม่ผ่องใสเท่าที่ควร เพราะยังมีความอาลัยสาวที่ตนรัก และความผูกพันกับเพื่อนๆ จึงได้แค่ไปเกิดเป็นอากาศเทวา มีวิมานเป็นทอง
 • บางคราวเมื่อคิดถึงเพื่อนๆก็แวะเวียนมาเยี่ยมเพื่อนๆที่เมืองมนุษย์บ้าง โดยเฉพาะกับเพื่อนที่บวชเป็นพระ เพราะมีความคุ้นเคยกัน
 
 
2.ภพชาติต่อไป ก็ยังมีผังวิบากกรรมฆ่าตัวตายนี้ติดอยู่ จนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายในตัว จึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้
 
 
3.แม้เพื่อนลูกจะปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นประจำทุกสัปดาห์ แต่วิบากกรรมที่เคยฆ่าตัวตายส่งผลก่อนจึงทำให้อายุสั้น
 
 
4.จริงๆ แล้วเพื่อนของลูกตายตั้งแต่ก่อนหน้าตี 3 พ่อและเพื่อนๆขึ้นไปตามที่น้ำตก จึงไม่ได้ยินเสียงปืน
 
 
 • ความเย็นในบริเวณนั้น ทำให้สภาพศพดูเหมือนเพิ่งเสียชีวิตไม่เกิน 3 ชั่วโมง
 
 
5.ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เขาได้บุญเยอะๆ ก็จะต้องทำทุกบุญ และอุทิศไปให้เขาเรื่อยๆ เขาจะได้มีสภาพที่ดีขึ้น แต่จะพ้นจากวิบากกรรมได้ เขาจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายด้วยตัวเองดังที่กล่าวมาแล้ว
 
6.เขาเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะ แต่บางครั้งก็เจอกัน บางครั้งก็ไม่เจอกัน เพราะกรรมเก่าที่ฆ่าตัวตาย มักจะติดตามมาตัดรอนเสียก่อน ทำให้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาไม่ต่อเนื่อง ภพชาติต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะได้เจอกับหมู่คณะหรือไม่ แล้วแต่วงโคจรของบุญว่าจะได้มาพบกันหรือไม่ เมื่อใด ในสภาพที่เป็นมนุษย์
 
 
7.เมื่อตายแล้วเขาก็ได้มาเยี่ยมเพื่อนๆดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น และที่ตึกพืชไร่ เขาก็ได้มาเยี่ยมลูกจริงๆ แต่ก็ไม่ได้จะมาบอกอะไร
 
8.การที่ลูกได้เห็นดวงสว่าง โดยเริ่มจากได้เห็นจุดสว่างเล็กๆเหมือนดวงดาว แล้วค่อยๆขยายโตขึ้นเท่ากับลูกบาสเก็ตบอล สว่างนวลเหมือนแสงจันทร์วันเพ็ญ แต่ไม่แสบตานั้น เป็นนิมิตที่เกิดจากบุญของลูก ที่ได้ตัดสินใจจะมาอบรมเป็นธรรมทายาทหญิง ไม่เกี่ยวกับการตายของเพื่อน
 
 
9.ลูกและเพื่อนซึ่งบวชที่วัดพระธรรมกาย ในชาติก่อนเคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเยาว์วัย
 
 
 • เมื่อพระราชาออกบวช ลูกและเพื่อนได้มาฟังธรรมเกิดศรัทธาและมาสร้างบารมี เพื่อนที่บวชเป็นพระในชาตินี้ก็เคยบวชในชาตินั้นด้วย
 
 
 • ให้ลูกรับผิดชอบหน้าที่ ที่ได้รับจากหมู่คณะให้ดีที่สุด และอย่าลืมปฏิบัติธรรมให้สม่ำเสมอจนเข้าถึงพระธรรมกายจะได้สร้างบารมีไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตในด้วยกัน
 แม่เข้าคุกแบบงงๆ, พนันตัดความรวย

http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2547-07-12.html

เธอคือลมหายใจ


http://www.dmc.tv/print/casestudy/2549-03-02.html

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=