yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - Dhamma Lehrer
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง
 
Frühe Darstellungen zeigten den Lehrer nur symbolisch.
Museum für ostasiatische Kun

38) Die Stellung der Reliquien-Verehrung im Buddhismus:
Ein ungelöster Gegensatz?
Ein Arikel aus "The Middle Way" von Karel Werner
37) Was der Buddha lehrt ist un-buddhistisch
Eine kritische Betrachtung von Ingrid Johnen
36) Der Buddha-Dhamma in unserer Zeit
Ein Beitrag von Kassapa
35) Wer war Uddaka Rāmaputta? - Eine Antwort.
von Dr. H.W. Schumann
34) Zuflucht und Zufluchtnahme
Ein kurzer Vortrag von Santuṭṭho
33) Gewaltlosigkeit im Buddhismus
ein Vortrag von Franz-Johannes Litsch
32) Die Lehrrede an den Haushälter Dānaka
Ein Versuch gewisse Themen anders vorzutragen
31) Freude im Buddhismus
Ein Beitrag von Kassapa
30) Die Daseinsformen der Wesen
oder der Versuch, die buddhistische Kosmologie zu veranschaulichen

Ein Beitrag von Santuṭṭho
29) Die Buddhalehre in Kürze
von Dr. H.W. Schumann
28) Ruhe haben wollen.
Ein Vortrag von Santuṭṭho
27) Mettā - ganz nüchtern
Ein Vortrag von Santuṭṭho
26) Der zerbrochene Buddha
K
ritische Reflektionen über den Theravāda und Plädoyer für einen neuen Buddhismus
vom Ehrw. Bhikkhu Shravasti Dhammika
25) Der Dhamma in Kārikās
von Dr. H.W. Schumann
24) Betrachtungen über den Teufel
Ein Vortrag von Kassapa
23) Merkwürdiges aus dem Pāli-Kanon - Teil 2
Ein Vortrag von Santuṭṭho
22) Die Sache mit dem Ich
von Dr. H.W. Schumann
21) Ich - Selbst - Mein
Ein Vortrag von Santuṭṭho
20) Der Buddhistische Nibbāna-Begriff unter dem Gesichtspunkt der mittleren Lehre
vom Ehrw. Ñāṇapoṇika
19) Selbstprüfung und Selbstvertrauen
Ein Vortrag von Santuṭṭho
18) Ein misslungenes "Encroachment"
von Dr. H.W. Schumann
17) Rechtes und falsches Verständnis der Leidenstatsache
Ein Vortrag von Kassapa
16) Die sieben Erleuchtungsglieder
Ein Vortrag von Ingrid Johnen
15) Was macht eine 'Weih-Nacht' aus?
Ein Vortrag von Santuṭṭho
14) Noch einmal: Die Sache mit der Seele
von Dr. H.W. Schumann
13) Merkwürdiges aus dem Pāli-Kanon
Ein Vortrag von Santuṭṭho
12) Der gestörte interreligiöse Dialog
von Kassapa
11)

Dr. Paul Dahlke - sein Werk und sein Wirken
Ein Vortrag von Santuṭṭho

10) Anders sein - als Vorteil
Ein Vortrag von Santuṭṭho
9)

Der Alltag und der Buddhismus
Ein Vortrag von Santuṭṭho

8)

Über Buddha und Dhamma
von Kassapa

7) Der Edle Achtfache Pfad
Ein Vortrag von Ingrid Johnen

6)

Die Lehre des Buddha ist NICHT pessimistisch
Ein Vortrag von Santuṭṭho

5)

Frau sein im "westlichen" Buddh-ismus
Ein Beitrag von Ingrid Johnen

4)

Wahrnehmung und Wahrheit
Ein Vortrag von Santuṭṭho

3)

Sind Buddhisten Außerirdische?
Ein Vortrag von Ingrid Johnen.

2)

Ursache und Wirkung als Naturgesetz
Ein Vortrag von Santuṭṭho

1)

Der Ausgangspunkt der Kultur
Ehrw. Ampitiya S

Buddhistische Mönche  

Ordinierte beim Almosengang in Burma.

11)

Mönche und Nonnen in Deutschland - Traum oder Trauma?
Ein Beitrag der Ehrw. Daw Aggañāṇī

10)

Über die Hindernisse, die Frauen überwinden müssten, um im thailändischen Buddhismus Bhikkhunīs zu werden
Ein Vortrag von Prof. Dr. Barend Jan Terwiel, Universität Hamburg

9)

Navakovāda - Anweisungen für neu ordinierte Bhikkhus und Sāmaṇeras
übersetzt und überarbeitet von Anagārika Santuṭṭho [hier als PDF]

8)

Sudu Hamduruwo - Weiße Buddhamönche
Integration oder Adaption - Die Problematik der Tradition
Auszug aus einem demnächst erscheinenden Büchlein von Santuṭṭho

7)

In Erkenntnis fleckenlos - Ñāṇavimala Mahāthera
mit freundlicher Genehmigung von Katrin Baar

6)

Bhikkhu-Pātimokkha - Das Hauptgesetz der buddhistischen Mönche
deutsche Übersetzung vom Ehrw. Bhikkhu Ñāṇadassana Thera

5)

Der zerbrochene Buddha [hier als PDF]
K
ritische Reflektionen über den Theravāda und Plädoyer für einen neuen Buddhismus
vom Ehrw. Bhikkhu S. Dhammika

4)

Das Mahāvagga des Vinayapiṭaka
übersetzt von T. Trätow und Prof. Maitrimurti
völlig überarbeitete Fassung von Santuṭṭho

3)

Pabbajjā und Sāmaṇerasikkhā
"Das Hinausziehen in die Hauslosigkeit und die Übungsregeln für Novizen"
Ein kleiner Wegweiser von Santuṭṭho

2)

Die Herausforderung an den Saṅgha im 21. Jahrhundert
Ein Artikel vom Ehrw. Bhikkhu Bodhi

1)

Der Saṅgha
von Kassapa


  
Buddha. 

Mudra "Ingangsetzen des Rades der Lehre"

 

6)

Das Girimānanda-Sutta
von Santuṭṭho

5)

Die Vier Erhabenen Weilungen - brahma-vihāra
vom Ehrw. Ñāṇapoṇika Mahāthera

4)

Übung in Achtsamkeit auf den Atem
von Dr. Paul Dahlke

3)

Die sieben Betrachtungen der Einsicht
vom Ehrw. Ñāṇarāma Mahāthera

2)

Das Reine Beobachten und seine ...
ein Vortrag vom Ehrw. Ñāṇapoṇika Mahāthera

1)

Meditation - aber wie?
ein Vortrag von Santuṭṭho=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=