yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง
                                                    Image

 

พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

     "ธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ ๒"

Image
(ซ้าย) พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ขณะพักรักษาอาการอาพาธ
ณ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
1 024 ทางสายกลาง  
2 001 เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ 1  
3 002 เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ 2  
4 003 ความรู้ที่พอดีเพื่ดับทุกข์ 1  
5 004 ความรู้ที่พอเพื่อดับทุกข์ 2  
6 005 มหาสติปัฏฐาน 1  
7 006 มหาสติปัฏฐาน 2  
8 007 มหาสติปัฏฐาน 3  
9 008 มหาสติปัฏฐาน 4  
10 009 ทางแห่งความพ้นทุกข์ 1  
11 010 ทางแห่งความพ้นทุกข์ 2  
12 011 ทาง 5 สายสลายทุกข์ 1  
13 012 ทาง 5 สายสลายทุกข์ 2  
14 013 อานิสงส์ของอานาปานสติ  
15 014 สูญกถากถา  
16 015 จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต  
17 016 อริยมรรคมีองค์แปด(วิสาขะ 36)  
18 017 ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ 36) 1  
19 018 ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ 36) 2  
20 019 อริยสัจสี่ในอานาปานสติ  
21 020 อริยสัจสี่ในอานาปานสติ  
22 021 การเจริญสมถะและวิปัสสนา 1  
23 022 การเจริญสมถะและวิปัสสนะ 2  
24 023 การเจริญสมถะและวิปัสสนา 3  
 
เรื่องที่
ภาคปฏิบัติ ๒ เรื่อง...
คลิกฟัง
ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
ทางสายกลาง
คลิกฟัง
สุญญกถา
คลิกฟัง
อริยมรรคมีองค์ ๘ (วิสาขะปี ๓๖)
คลิกฟัง
อริยสัจสี่ในอานาปาณสติ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
อริยสัจสี่ในอานาปาณสติ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๐
โสตาปัตติยังคะ ภาคที่ ๑
คลิกฟัง
๑๑
โสตาปัตติยังคะ ภาคที่ ๒
คลิกฟัง


     "ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๔๗"

เรื่องที่
รวมธรรมเทศนา ภาคปฏิบัติ เรื่อง...
คลิกฟัง
ปฐมนิเทศ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
ปฐมนิเทศ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
บูรณาการแห่งพรหมจรรย์
คลิกฟัง
จรณะ ๑๕ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
จรณะ ๑๕ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
อานาปาณสติ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
อานาปาณสติ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
เทคนิคของการเจริญสมาธิ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
เทคนิคของการเจริญสมาธิ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๐
ชีวิตนี้ จิตเป็นผู้นำไป ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๑
ชีวิตนี้ จิตเป็นผู้นำไป ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๒
การศึกษาเสขะธรรม ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๓
การศึกษาเสขะธรรม ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๔
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๕
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๑
คลิกฟัง

เรื่องที่
รวมธรรมเทศนา ปี ๒๕๔๗ ชุดที่ ๒ เรื่อง...
คลิกฟัง
บูรณาการการศึกษา ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
ภัทเทกรัตตกถา ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
ภัทเทกรัตตกถา ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
อริยวัฑฒิธรรม ๕
คลิกฟัง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิต ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิต ตอนที่ ๒
คลิกฟัง

เรื่องที่
รวมธรรมเทศนา ปี ๒๕๔๗ ชุดที่ ๓ เรื่อง...
คลิกฟัง
บุญขอดสิม (ผูกพัธสีมา)
คลิกฟัง
บวชเพื่อพัฒนาชีวิต
คลิกฟัง
ทานปริทัศน์
คลิกฟัง
พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๑
คลิกฟัง
พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๒
คลิกฟัง
อานิสงส์ของบุญกฐิน ๑
คลิกฟัง
อานิสงส์ของบุญกฐิน ๒
คลิกฟัง     "ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๔๖"

เรื่องที่
"วิสาขะ ปี ๔๖" เรื่อง
คลิกฟัง
กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๑
คลิกฟัง
กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๒
คลิกฟัง
การเจริญสมาธิภาวนา ๑
คลิกฟัง
การเจริญสมาธิภาวนา ๒
คลิกฟัง
การเจริญสมาธิภาวนา ๓
คลิกฟัง
ย้อนยุคพุทธกาล ๑
คลิกฟัง
ย้อนยุคพุทธกาล ๒
คลิกฟัง
ย้อนยุคพุทธกาล ๓
คลิกฟัง
สิ่งที่ได้มาโดยยาก
คลิกฟัง
๑๐
วันสำคัญของโลก ๑
คลิกฟัง
๑๑
วันสำคัญของโลก ๒
คลิกฟัง
๑๒
ภัทเทกรัตตคาถา ๑
คลิกฟัง
๑๓
ภัทเทกรัตตคาถา ๒
คลิกฟัง

เรื่องที่
"เข้าพรรษา ปี ๔๖" เรื่อง
คลิกฟัง
ความเข้าใจในพระอริยสัจจ
คลิกฟัง
ความสุขในสมาธิ
คลิกฟัง
ความสามััคคีในหมู่สงฆ์ ๑
คลิกฟัง
ความสามััคคีในหมู่สงฆ์ ๒
คลิกฟัง
ทำความบริสุทธิ์แห่งจิต
คลิกฟัง
ภัทเทกรัตตคาถา
คลิกฟัง
เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๑
คลิกฟัง
เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๒
คลิกฟัง
ความสุขของความดี
คลิกฟัง
๑๐
ความเพียรที่หยั่งยืน
คลิกฟัง
๑๑
ความเข้าใจในสมาธิ ๑
คลิกฟัง
๑๒
ความเข้าใจในสมาธิ ๒
คลิกฟัง     "ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๓๘"

เรื่องที่
"ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ปี ๒๕๓๘" ประจำวันที่
คลิกฟัง
๑๐ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๐ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๑ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๑ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๔ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๐
๑๔ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๑
๑๕ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๒
๑๕ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๓
๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๔
๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง     "ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๓๗"

เรื่องที่
"ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา" ประจำวันที่
คลิกฟัง
๑๑ มกราคม ๒๕๓๗
คลิกฟัง
๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๔ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๔ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๕ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๕ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๐
๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๑
๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง


Webmaster Recommended
 

ขอเรียนเชิญรับเสียงธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ และสามารถดาวน์โหลดได้ครับ โดยคลิกขวาที่ปุ่ม คลิกฟัง ...

ขอกราบนมัสการกราบขอบพระคุณพระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วัดธาตุ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ท่านมีเมตตาจัดส่งซีดีเสียงธรรมของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ มาให้ทางเว็บไซต์ธรรมะไทยครับ...

รับฟังเสียงธรรมะทางอินเตอร์เน็ทได้ที่ http://khonkaen.mcu.ac.th อีกช่องทางหนึ่งครับ


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=