yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 67 บทความธรรมะ
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง
 
 
 
หมวดทั่วไป
 
ศีล ๘
ตายแล้วฟื้น สุภาษิตสอนหญิง
ทศชาติชาดก โอวาทสมเด็จพระวันรัต(ทับ พุทฺธสิริ)
มิลินทปัญหา    
     
 
หมวด ๒
 
 (๑) ธรรมะมีอุปการะมาก ๒ (๒) ธรรมเป็นโลกบาล ๒
 (๔) บุคคลหาได้ยาก ๒ (๕) อริยบุคคล ๒
(๗) กาม ๒ (๘) ทิฏฐิ ๒
(๑๐) ธรรม ๒ (๑๑) ธรรม ๒
(๑๓) นิพพาน ๒ (๑๔) บูชา ๒
(๑๖) ปริเยสนา ๒ (๑๗) ปาพจน์ ๒
(๑๙) วิมุตติ ๒ (๒๐) สังขาร ๒
(๒๒) สุข ๒ (๒๓) สุข ๒
   
 
 
หมวด ๓
 
(๒๕) รตนะ ๓ (๒๖) คุณของรตนะ ๓
(๒๘) โอวาทพระพุทธเจ้า ๓ (๒๙) ทุจริต ๓
(๓๑) วจีทุจริต ๔ (๓๒) มโนทุจริต ๓
(๓๔) กายสุจริต ๓ (๓๕) วจีสุจริต ๔
(๓๗) อกุศลมูล ๓ (๓๘) กุศลมูล ๓
(๔๐) อปัณณกปฏิปทา ๓ (๔๑) บุญกิริยาวัตถุ ๓
(๔๓)อกุศลวิตก ๓ (๔๔) กุศลวิตก ๓
(๔๖) อัตถะประโยชน์ ๓ (๔๗) อธิปเตยยะ ๓
(๔๙) อภิสังขาร ๓ (๕๐) อาสวะ ๓
(๕๒) ทวาร ๓ (๕๓) ญาณ ๓
(๕๕) ตัณหา ๓ (๕๖) ทิฏฐิ ๓
(๕๘) ธรรมนิยาม ๓ (๕๙) นิมิตต์ ๓
(๖๑) ปริญญา ๓ (๖๒) ปหาน ๓
(๖๔) ปิฎก ๓ (๖๕) พุทธจริยา ๓
(๖๗) โลก ๓ (๖๘) โลก ๓ (๒)
(๗๐) วิชชา ๓ (๗๑) วิโมกข์ ๓
(๗๓) วิเวก ๓ (๗๔) สังขตลักษณะ ๓
(๗๖) สัทธรรม ๓ (๗๗) สมบัติ ๓
(๗๙) โสดาบัน ๓  
 
   
 
 
หมวด ๔
 
(๘๐)วุฑฒิ ๔ (๘๑) จักร ๔
(๘๓)อันตรายของภิกษุสามเณรใหม่ ๔ (๘๔) ปธาน ๔ (๘๕) อธิษฐานธรรม ๔
(๘๖) อิทธิบาท ๔ (๘๗) ควรทำความไม่ประมาทใน๔ สถาน (๘๘) ควรทำความไม่ประมาทใน๔สถาน
(๘๙) ปาริสุทธิศีล ๔ (๙๐) อารักขกัมมัฏฐาน ๔ (๙๑) พรหมวิหาร ๔
(๙๒) สติปัฏฐาน ๔ (๙๓) ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ (๙๔) อริยสัจ ๔
(๙๕) อบาย ๔ (๙๖) อปัสเสนธรรม ๔ (๙๗) อัปปมัญญา ๔
(๙๘) พระอรหันต์ ๔ (๙๙) พระอริยบุคคล ๔ (๑๐๐) อริยวงศ์ ๔
(๑๐๑) อรูป ๔ (๑๐๒) อวิชชา ๔ (๑๐๓) อาหาร ๔
(๑๐๔) อุปาทาน ๔ (๑๐๕) โอฆะ ๔ (๑๐๖) กิจในอริยสัจ ๔
(๑๐๗) ฌาน ๔ (๑๐๘) ทักขิฌาวิสุทธิ ๔ (๑๐๙) ธรรมสมาทาน ๔
(๑๑๐) บริษัท ๔(๑) (๑๑๑) บริษัท ๔(๒) (๑๑๒) บุคคล ๔
(๑๑๓) ปฏิปทา ๔ (๑๑๔) ปฏิสัมภิทา ๔ (๑๑๕) ภูมิ ๔
(๑๑๖) มรรค ๔ (๑๑๗) ผล ๔ (๑๑๘) โยนิ ๔
(๑๑๙) วรรณะ ๔ (๑๒๐) วิบัติ ๔ (๑๒๑) เวสารัชชญาณ ๔
     
 
หมวด ๕
 
(๑๒๒) อนันตริยกรรม ๕ (๑๒๓) อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕ (๑๒๔) เวสารัชชกรณธรรม ๕
(๑๒๕) องค์แห่งภิกษุใหม่ ๕ (๑๒๖) องค์แห่งธรรมกถึก ๕ (๑๒๗) ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕
(๑๒๘) พละ ๕ (๑๒๙) นิวรณ์ ๕ (๑๓๐) ขันธ์ ๕
(๑๓๑) อนุปุพพีกถา ๕ (๑๓๒) กามคุณ ๕ (๑๓๓) จักขุ ๕
(๑๓๔) ธรรมขันธ์ ๕ (๑๓๕) ปีติ ๕ (๑๓๖) มัจฉริยะ ๕
(๑๓๗) มาร ๕ (๑๓๘) วิญญาณ ๕ (๑๓๙) วิมุตติ ๕
(๑๔๐) เวทนา ๕ (๑๔๑) สังวร ๕ (๑๔๒) สุทธาวาส ๕
(๑๔๓) พระอนาคามี ๕    
     
 
หมวด ๖
 
(๑๔๔) คารวะ ๖ (๑๔๕) สาราณิยธรรม ๖
(๑๔๗) อายตนะภายนอก ๖ (๑๔๘) วิญญาณ ๖
(๑๕๐) เวทนา ๖ (๑๕๑) ธาตุ ๖
(๑๕๓) อภิฐาน ๖ [ฐานะอย่างหนัก] (๑๕๔) จริต ๖ (๑๕๕) ธรรมคุณ ๖
(๑๕๖) ปิยรูป สาตรูป หมวดละหก ๑๐ หมวด (๑๕๗) สวรรค์ ๖ ชั้น  
   
 
 
หมวด ๗
 
(๑๕๘) อปริหานิยธรรม ๗ (๑๕๙) อริยทรัพย์ ๗
(๑๖๑) สัปปุริสธรรมอีก ๗ (๑๖๒) โพชฌงค์ ๗
(๑๖๔) เมถุนสังโยค ๗ (๑๖๕) วิญญาณฐิติ ๗ (๑๖๖) วิสุทธิ ๗
     
 
หมวด ๘
 
(๑๖๗) โลกธรรม ๘ (๑๖๘) ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘(๑)
(๑๗๐) มรรคมีองค์ ๘ (๑๗๑) อริยบุคคล ๘ (๑๗๒) อวิชชา ๘
(๑๗๓) วิชชา ๘ (๑๗๔) สมาบัติ ๘  
   
 
 
หมวด ๙
 
(๑๗๕) มละ ๙ (๑๗๖) อนุบุพพวิหาร ๙
(๑๗๘) มานะ ๙ (๑๗๙) โลกุตตรธรรม ๙ (๑๘๐) วิปัสสนาญาณ ๙
(๑๘๑) สังฆคุณ ๙ (๑๘๒) สัตตาวาส ๙  
   
 
 
หมวด ๑๐
 
(๑๘๓) อกุศลกรรมบถ ๑๐ (๑๘๔) กุศลกรรมบท ๑๐
(๑๘๖) ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณา ๑๐ (๑๘๗) นาถกรณธรรม ๑๐
(๑๘๙) อนุสสติ ๑๐ (๑๙๐) อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐
(๑๙๒) บารมี ๑๐ (๑๙๓) มิจฉัตตะ ความเป็นผิด ๑๐ (๑๙๔) สัมมัตตะ ความเป็นถูก ๑๐.
(๑๙๕) สังโยชน์ ๑๐ (๑) (๑๙๖) สังโยชน์ ๑๐ (๒) (๑๙๗) สัญญา ๑๐
(๑๙๘) สัทธรรม ๑๐    
     
 
หมวดปกิณณกะ
 
(๑๙๙) ปัจจยาการ ๑๑ (ปฏิจจสมุปบาท) (๑๒๐) ปัจจยาการ๑๑(๒)(ปฏิจจสมุปบาท)
(๑๒๒) ธุดงค์ ๑๓ (๑๒๓) จรณะ ๑๕
 
     
   
 
 
 
www.Stats.in.th 
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักข์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  รวมเว็บ  สมุดเยี่ยม หัวข้อธรรมะ ทศชาติชาดก คลิปวีดีโอธรรมะ คิหิปฏิบัติ ศีล ๒๒๗ ร.ร.พระปริยัติธรรม โคลงสุภาษิต โอวาทสมเด็จทับ
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. Webstats4U - Free web site statistics

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=