yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ .


ศีลข้อ ที่ 1 ปาณาติปาตาเวรมณี
เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่า
ถ้าไม่เว้นย่อมยังสัตว์ให้เกิดในนรก
ในสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัย
และเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้รับผล 9 ประการ คือ
1. เป็นคนทุพพลภาพ
2. เป็นคนรูปไม่งาม
3. มีกำลังกายอ่อนแอ
4. เป็นคนเฉื่อยชา
5. เป็นคนขี้ขลาด
6. เป็นคนที่ถูกผู้อื่นฆ่า หรือฆ่าตัวเอง
7. มักมีโรคภัยเบียดเบียน
8. ความพินาศเกิดกับบริวาร
9. อายุสั้น และให้ผลติดต่อกันหลายชาติ

ขุมนรกอันเป็นที่ไปของผู้ทำผิดศีลข้อที่ 1นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 1 สัญชีวนรก

ลักษณะพื้นเป็นเหล็กหนา เผาไฟจนแดงโชน ขอบด้านข้าง 4 ขอบ
มองออกไปไม่แลเห็นขอบบ่อ มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แต่จะหาที่ว่างเว้นจากไฟไม่ได้เลย
ระหว่างไฟจะมีสรรพาวุธต่างๆ เช่น หอก ดาบ ฯลฯ สารพัดจะมี ถูกไฟเผาแดงจนมีความคมจัด

สัตว์นรกที่อยู่ในนั้นจะวิ่งพล่าน เพราะเท้าเหยียบไฟ
ร่างกายก็จะถูกเผาไฟติดไฟตลอดเวลา เวลาวิ่งไปก็จะไปกระทบกับหอก ดาบ ฆ้อน หรืออาวุธต่างๆ มาฟัน แทง สับ
ร้องครวญครางดิ้นเร่าๆ แต่พอร่างกายขาดแล้ว ก็จะมาต่อติดกันใหม่โดยทันที มาทรมานต่อไป
ม่มีวันตาย สรุปว่ามีไฟเผากายตลอดเวลา มีสรรพาวุธประหัตประหารตลอดเวลา

อายุของสัตว์ในสัญชีพนรก 500 ปีอายุกัป
1 วันนรก เท่ากับ 9 ล้านปีมนุษย์
ขุมนรกบดร่างวิญญาณ
พวกที่อกตัญญู พวกฆ่าทำลายชีวิตคนและสัตว์
กับพวกมักมากในกามารมณ์ คนจำพวกนี้เมื่อจบชีวิตลงร่างวิญญาณของพวกเขา
นอกจากต้องถูกลงโทษทรมานตามผลกรรมอย่างหนักแล้ว
สุดท้ายยังต้องถูกนำตัวมาบดอัดจนร่างแหลกละเอียดครั้งแล้วครั้งเล่า
เพื่อปรับปรุงความเป็นคนเสียใหม่ ก่อนที่จะให้ไปเกิดและชดใช้หนี้กรรมยังโลกมนุษย์.


ความหมายของ 1 ปีนรก

1 ปี มี 12 เดือน เดือนละ 30 วัน ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับปีมนุษย์

ความหมายของ 1 กัป

สมมติให้มีกล่องที่ กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์
บรรจุเมล็ดผักกาดจนเต็ม เวลาผ่านไป 100 ปี หยิบออก 1 เมล็ด
จนกระทั่งหมดไม่มีเหลือ นับเป็น 1 กัป

ศีลข้อนี้จะขาดก็ต่อเมื่อพร้อมด้วยองค์ 5 ซึ่งประกอบด้วย
1. สัตว์นั้นมีชีวิต
2. รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต
3. มีจิตคิดจะฆ่า
4. มีความเพียรที่จะฆ่า
5. สัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้น

รักษาศีลข้อที่ 1 แล้วได้อะไร ?
1. ได้รับผลปฏิสนธิกาล คือ ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดา เรียก ว่า กามสุคติภูมิ
2. ได้รับผลในปวัตติกาล คือ หลังจากเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ได้รับผลอีก 23 ประการ


อานิสงส์แห่งการรักษาศีลข้อที่ 1 มี 23 ประการ
1. สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่
2. มีร่างกายสมทรง
3. สมบูรณ์ด้วยกำลังกาย
4. มือเท้างาม ประดิษฐานลงด้วยดี
5. เป็นผู้มีผิวพรรณสดใส
6. มีรูปโฉมงามสะอาด
7. เป็นผู้อ่อนโยน
8. เป็นผู้มีความสุข
9. เป็นผู้แกล้วกล้า
10.เป็นผู้มีกำลังมาก
11. มีถ้อยคำสละสลวยเพราะพริ้ง
12. มีบริษัทรักใคร่ไม่แตกแยกจากตน
13. เป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัวต่อเวรภัย
14. ข้าศึกศัตรูทำร้ายไม่ได้
15. ไม่ตายด้วยความเพียรฆ่าของผู้อื่น
16. มีบริวารหาที่สุดมิได้
17. มีรูปร่างสวยงาม
18. มีทรวดทรงสมส่วน
19. มีความเจ็บไข้น้อย
20. ไม่มีเรื่องเศร้าโศก เสียใจ
21. เป็นที่รักของชาวโลก
22.ไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักและชอบใจ
23. มีอายุยืน

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.


ศีลข้อที่ 2 อทินนาทาเวรมณี...เว้นจากการลักทรัพย์ด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นลัก
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
"อทินนาทาน อันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมยังสัตว์ให้เกิดในนรกในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานในเปรตวิสัย
วิบากแห่งอทินนาทาอย่างเบาบางที่สุด
ย่อมยังความพินาศแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์
มีสมบัติก็ต้องพินาศเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้รับผล 6 ประการ"
1. เป็นคนด้อยด้วยทรัพย์
2. เป็นคนยากจน
3. เป็นคนอดอยาก
4. ไม่ได้สมบัติที่ตนต้องการ
5. ต้องพินาศในการค้า
6. ทรัพย์พินาศเพราะภัยภิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัยอุทกภัย ราชภัย โจรภัย เป็นต้น

ขุมนรกอันเป็นที่ไปของผู้ผิดศีลข้อ 2นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 2 กาฬสุตตนรก

มีกำแพงทั้ง 4 ด้านเป็นเหล็ก พื้นเป็นเหล็ก ถูกเผาไฟจนแดงโชน
นายนิริยบาลจะจับเอาสัตว์นรกนอนลงไป นำเส้นบรรทัดมาตีเป็นเส้นที่ตัว จากหัวถึงท้ายบ้าง
ตีตามขวางบ้าง ไม้บรรทัดนั้นทำจากสายเหล็กที่เผาไฟจนแดงโชน มื่อตีเส้นเป็นแนวแล้ว
ก็จะนำเลื่อยบ้าง ขวานบ้าง มีดอีโต้บ้าง มาสับลงตามรอยที่ตีไว้แล้วนั้น


อายุของสัตว์ในกาฬปุตตะนรก 1,000 ปีอายุกัป
1 วันนรก เท่ากับ 36 ล้านปีมนุษย์
ขุมนรกน้ำร้อนรวกมือ(โรรุวมหานรกที่4)
นักการยมบาลกำลังทรมานดวงวิญญาณจำพวกนักล้วงกระเป๋า
ฉกชิงวิ่งราว ลักขโมยและพวกที่หลอกลวง.ขุมนรกน้ำมันเดือด
นักการยมบาลกำลังทรมานร่างวิญญาณจากคนจำพวกที่เป็นโจรปล้น ตีชิงวิ่งราว ลักขโมย
กับพวกที่ฆ่าคนตายด้วยอาวุธ ยาพิษ พวกฉ่อราษฎร์บังหลวง พวกประพฤติผิดกามผู้เป็นสายเลือด
พวกอกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า และพวกที่ใช้คาถาอาคมทำลายคนด้วยไสยเวทขุมนรกตัดทอนแขนขา
พวกที่ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่สุจริตและฉวยโอกาสหวังรวยทางลัด
พวกลักขโมยฉกชิงวิ่งราวปล้นฆ่า
และพวกที่ใช้กำลังทุบตีพ่อแม่ผู้มีพระคุณ
คนจำพวกนี้หลังจากตายไปแล้ว
ร่างวิญญาณของพวกเขาต้องถูกลงโทษทรมานอยู่ในขุมนรกดังภาพ

ศีลข้อที่ 2 จะขาดก็ต่อเมื่อพร้อมด้วยองค์ 5 ซึ่งประกอบด้วย
1. ของนั้นมีเจ้าของหวง
2. รู้ว่าของนั้นมีเจ้าของหวง
3. มีจิตคิดจะลัก
4. มีความเพียรที่จะลัก
5. นำของนั้นมาด้วยความเพียรนั้น


รักษาศีลข้อที่ 2 แล้วได้อะไร ?
1. ได้รับผลในปฏิสนธิกาล คือ ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเรียกว่า กามสุคติภภูมิ
2. ได้รับผลในปวัตติกาล คือ หลังจากเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้รับผลอีก 11 ประการ

อานิสงส์ของการรักษาศีล ข้อที่ 2 มี 11 ประการ
1. เป็นผู้มีทรัพย์มาก
2. มีข้าวของและอาหารมาก
3. หาบริโภคทรัพย์ได้ไม่สิ้นสุด
4. โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น
5. โภคทรัพย์ที่ได้ไว้แล้วก็ยั่งยืนถาวร
6. หาสิ่งที่ปรารถนาได้รวดเร็ว
7. สมบัติไม่กระจายด้วยภัยต่างๆ
8. หาทรัพย์ได้โดยไม่ถูกแบ่งแยก
9. ได้โลกุตตรทรัพย์ คือนิพพาน
10. อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข
11. จะไม่รู้ ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มี
รูปขนาดเล็ก
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
Name:	7986 (Custom).jpg
Views:	638
Size:	27.1 KB
ID:	272738   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
Name:	ขุมนรกน้ำร้อนรวกมือ (Custom).jpg
Views:	590
Size:	32.8 KB
ID:	272769   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
Name:	ขุมนรกน้ำมันเดือด (Custom).jpg
Views:	586
Size:	28.6 KB
ID:	272797  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
Name:	ขุมนรกตัดทอนแขนขา (Custom).jpg
Views:	597
Size:	37.6 KB
ID:	272801  

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ


ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี...เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ถ้าไม่เว้นจะเกิดอะไรขึ้น ...พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
"บุคคลเสพแล้วเจริญให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้ตกนรกในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานในเปรตวิสัย"
ผิดกาเมสุมิจฉาจารแล้วจะเกิดอะไร ?
หากเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้รับผล 11 ประการ คือ
1. มีผู้เกลียดชังมาก
2. มีผู้ปองร้ายมาก
3. ขัดสนทรัพย์
4. ยากจนอดอยาก
5. ต้องเกิดเป็นหญิง
6. ต้องเกิดเป็นกระเทย
7. หากเป็นชายจะเกิดอยู่ในตระกูลต่ำ
8. ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ
9. ร่างกายไม่สมประกอบ
10. มากไปด้วยความวิตกห่วงใย
11. พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก
ผล 11 ประการนี้เป็นเพียงเศษของกรรมที่ได้ตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
หรือหลังจากไปเกิดเป็นเปรตมาแล้วเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รับผลของกาเมสุมิจฉาจารในปวัตติกาลดังกล่าวแล้ว


ขุมนรกอันเป็นที่ไปของผู้ผิดศีลข้อ 3นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 3 สังฆาฏนรก

มีกำแพงทั้ง 4 ด้านเป็นเหล็ก พื้นเป็นเหล็ก ถูกเผาไฟจนแดงโชน
มีภูเขาเหล็ก 2 ลูก กลิ้งไปกลิ้งมาคอยบดทับสัตว์เหล่านั้น ภูเขาเองก็เป็น
เหล็กที่ถูกเผาจนแดงโชนเช่นกัน เมื่อถูกบดจนละเอียดแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่
ไม่ตาย รับการทรมานต่อไป คนที่วิ่งหนีก็จะถูกนายนิริยบาลตีบ้าง แทงบ้าง ฟันบ้าง ตลอดเวลา

อายุของสัตว์ในสังฆาฏนรก2,000 ปีอายุกัป
1 วันนรก เท่ากับ 145 ล้านปีมนุษย์ขุมนรกห้อยหัวลง( สังฆาฎมหานรกที่3 )
นักการยมบาลกำลังลงโทษทรมาน ดวงวิญญาณจากคนที่ดูถูกให้ร้ายผู้เป็นครูอาจารย์
กับพวกอกตัญญูเนรคุณ และพวกที่ประพฤติผิดศิลธรรมประเพณีความสัมพันธ์ภายในครอบครัว.


ขุมนรกตัดเครื่องเพศให้หนูกัดแผล
นักยมบาลกำลังตัดเครื่องเพศพวกวิญญาณบาป จากคนจำพวกที่มักมากในกามารมณ์
เช่นพวกอลัชชีกับพวกที่ชอบเป็นชู้ด้วยสามี-ภรรยาผู้อื่น.


ขุมนรกประหารใจ
เป็นขุมนรกประหารใจวิญญาณบาปจากคนจำพวก ใจอิจฉาริษยา ใจอธรรมลำเอียง ใจโหดเหี้ยมอำมหิต
ใจที่มีแต่เคียดแค้นพยาบาท ใจที่เห็นแก่ตัวและจงเกลียดจงชังผู้อื่น
ใจที่ไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณ ใจที่วิปริตหมกหมุ่นแต่กามารมณ์ ใจทรยศคดโกง ฯลฯ.ขุมนรกตัดลอกถลกหนังหน้า
คนที่ไม่มีความละอาย ต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องทำนองคลองธรรมของตน
หลังจากตายไปแล้วดวงวิญญาณจะถูกนักการยมบาลในนรก ลงโทษทรมาน
ด้วยการตัดลอกถลกหนังหน้าออกดังภาพ.


ศีลข้อที่ 3 จะขาดก็ต่อเมื่อพร้อมด้วยองค์ 4 ซึ่งประกอบด้วย
1. หญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด ( มี 20 ประเภท)
หมายเหตุ : ตัวอย่างของหญิงที่ไม่ควรละเมิด (สำหรับชายที่ไม่ควรละเมิดนั้น ให้เปรียบเทียบเอา)
- หญิงมีมารดารักษา
- หญิงมีบิดารักษา
- หญิงมีมารดาและบิดารักษา
- หญิงมีพี่ชายหรือน้องชายรักษา
- หญิงมีพี่สาวหรือน้องสาวรักษา
- หญิงมีญาติรักษา
- หญิงมีตระกูลเดียวกันรักษา
- หญิงประพฤติธรรมร่วมอาจารย์เดียวกันรักษา
- หญิงมีสามีรักษา
- หญิงที่ถูกสินไหมบังคับ
- ภรรยาสินไถ่
- หญิงสมัครอยู่กับชาย
- หญิงเป็นภรรยาเพราะทรัพย์
- หญิงเป็นภรรยาเพราะได้ผ้านุ่งห่ม
- หญิงที่ชายสู่ขอ
- หญิงที่ชายช่วยปลงภาระ
- หญิงที่ทาสีชายได้เป็นภรรยา
- หญิงรับจ้างชายได้เป็นภรรยา
- หญิงเชลยได้มาเป็นภรรยา
- หญิงอยู่กับชายขณะหนึ่ง คิดว่าชายนั้นเป็นสามีตน
2. จิตคิดจะเสพ
3. พยายามเสพ
4. อวัยวะเพศถึงกัน


รักษาศีล ข้อที่ 3 แล้วได้อะไร
การละเว้นจากการประพฤติผิดในกามเสียได้ จะได้รับผล 2 ขั้นคือ
1. ได้รับผลใน ปฏิสนธิกาล คือเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเรียกว่าได้ปฏิสนธิในกามสุคติภูมิ
2. ได้รับผลในปวัตติกาล คือ หลังจากเกิดเป็นมนุษย์แล้ว จะได้รับผลอีก 20 ประการ


อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ 3 มี 20 ประการ
1. ไม่มีข้าศึกศัตรู
2. เป็นที่รักของคนทั่วไป
3. นอนเป็นสุข
4. ตื่นก็เป็นสุข
5. พ้นภัยในอบายภูมิ
6. ไม่อาภัพไม่เกิดเป็นหญิงหรือกระเทย
7. ไม่โกรธง่าย
8. ทำอะไรก็ได้โดยเรียบร้อย
9. ทำอะไรเปิดเผยแจ่มแจ้ง
10. มีความสง่าคอไม่ตก
11. หน้าไม่ก้ม มีอำนาจ
12. มีแต่เพื่อนรักทั้งบุรุษและสตรี
13. มีอินทรีย์ 5 บริบูรณ์
14. มีลักษณะบริบูรณ์
15. ไม่มีใครรังเกียจ
16. ขวนขวายน้อย ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาก
17. อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข
18. ไม่ต้องกลัวภัยจากใคร
19. ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก
20. หาข้าว น้ำที่อยู่ เครื่องนุ่งห่มได้ง่าย

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ศีลข้อที่ 4 คือเว้นจากการพูดเท็จ พูดไม่เป็นความจริงพูดโกหกหรือพูดมุสา
ถ้าไม่เว้นจากมุสาวาทหรือพูดเท็จจะเกิดอะไรขึ้น....พระพุทธเจ้าตรัสว่า
" มุสาวาทอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้ป็นไปในนรกในกำเนิดดิรัจฉานในเปรตวิสัย
ผลจากการกล่าวมุสาวาทอย่างเบาที่สุดย่อมยังการแตกจากมิตรให้เป็นไปแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์"

การกล่าวมุสาวาทแล้วจะมีผลอย่างไร ?
การกล่าวมุสาวาท หรือการพูดเท็จปราศจากความจริงเมื่อกล่าวออกไปแล้วจะได้รับผล 2 ขั้น คือ
1. ได้รับผลใน ปฏิสนธิกาล คือ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรตวิสัย
2. ได้รับผลใน ปวัตติกาล คือ หลังเกิดแล้วและผลที่จะได้รับในปวัตติกาลนี้ จะครบองค์มุสาวาท
หรือไม่ก็ตามถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะได้รับผลร้ายอีก 8 ประการ คือ
1. พูดไม่ชัด
2. ฟันไม่เป็นระเบียบ
3. ปากเหม็นมาก
4. ไอตัวร้อนจัด
5. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ
6. กล่าววาจาด้วยปลายลิ้นและปลายปาก
7. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย
8. จิตไม่เที่ยงคล้ายคนวิกลจริต

ขุมนรกอันเป็นที่ไปของผู้ผิดศีลข้อ 4นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 4 โรรุวนรก

มีกำแพงเหล็ก 4 ด้าน ไฟลุกโชน จนหาเปลวไม่ได้ ยิ่งลึกมาก ก็ยิ่งร้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆ
ตรงกลางขุมจะมีดอกบัวเหล็ก กลีบเหล็กถูกเผาไฟจนแดงโชน กระแสแห่งไฟพุ่งออกจากกลีบตลอดเวลา
ไม่มีนายนิริยบาล สัตว์นรกจะถูกกรรมทำให้ต้องเอาหัวมุดลงไปในดอกบัว มือและขาก็จะจุ่มลงไปเช่นกัน
กลีบบัวจะงับเข้ามาหนีบขาไว้ถึงข้อเท้า หนีบมือไว้ถึงข้อมือ ส่วนหัวจะหนีบไปถึงคาง
เพื่อให้ไฟนั้นเผาอยู่ตลอดเวลา

อายุของสัตว์ในโรรุวนรก 4,000 ปีอายุกัป
1 วันนรก เท่ากับ 234 ล้านปีมนุษย์ขุมนรกผึ้งพิษ
ฝูงผึ้งพิษกำลังรุมต่อยร่างวิญญาณจากคนจำพวกที่แอบอ้างชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้บริสุทธิ์ กับพวกที่เบียดบังเอาเงินของศาสนาไปใช้ส่วนตัว
และพวกหมอดูที่หลอกรับจ้างทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยมิชอบ.ขุมนรกอมลูกกระสุนเหล็ก
คนจำพวกที่ใช้กลอุบายหลอกล่อให้ผู้อื่นตกหลุมพรางของตนแล้วบังคับขู่เข็ญเอาสิ่งที่ตนต้องการ
บ้างใช้เล่ห์ลิ้นพูดหว่านล้อมให้คนหลงเชื่อแล้วกระทำอนาจาร บ้างโกหกมดเท็จเพื่อหลอกลวง
เอาทรัพย์สินผลประโยชน์ของผู้อื่นไป บ้างพูดให้ร้ายส่อเสียดทำลายผู้อื่นโดยมิชอบ
และพวกที่ติดยาเสพติดชนิดต่างๆ คนจำพวกนี้หลังจากตายไปแล้ว
ร่างวิญญาณของพวกเขาต้องถูกทางการยมโลกลงโทษทรมานดังภาพ.ขุมนรกสาวไส้
นักยมบาล กำลังใช้มีดผ่าอกสาวไส้ร่างวิญญาณของพวกคนที่ ใช้อำนาจหน้าที่ในราชการกระทำทุจริต กับพวกที่ปลูกพืชไร่ใส่ยาฆ่าแมลงยังไม่ทันหมดพิษยาก็นำออกจำหน่าย กับพวกพ่อเล้าแม่เล้าและพวกล้มแชร์ให้สุนัขกินขุมนรกตัดลิ้นร้อยกราม
นักบวชที่ประพฤติผิดธรรมวินัยทางปาก เช่นกล่าวหาให้ร้ายศาสนาอื่น และเทศนาที่มีความหมายทำนองสองแง่สามง่าม
กับพวกที่กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่นโดยมิชอบ ตลอดจนใช้วาจาแช่งด่าหยาบคาย หลังจากตายไปแล้ว
ร่างวิญญาณจะถูกทรมานดังภาพขุมนรกกรอกยา
นักค้ายาปลอมหลอกลวงว่ายาสามารถรักษาโรคได้
และค้าขายสิ่งเสพติด ในที่สุดก็จบลงดังภาพนี้

ศีลข้อที่ 4 นี้จะขาดก็ต่อเมื่อพร้อมด้วยองค์ 4 ซึ่งประกอบด้วย
1. เรื่องไม่จริง
2. จิตคิดจะพูด
3. พูดออกไป
4. คนอื่นเข้าใจเนื้อความนั้น


อานิสงส์แห่งการรักษาศีล ข้อที่ 4 มี 14 ประการ
1. มีอินทรีย์ทั้ง 5 ผ่องใส
2. มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน
3. มีฟันเสมอชิดสะอาด
4. ไม่อ้วนจนเกินไป
5. ไม่ผอมจนเกินไป
6. ไม่สูงจนเกินไป
7. ไม่เตี้ยจนเกินไป
8. กลิ่นปากหอมเหมือนดอกบัว
9. ได้สัมผัสแต่ที่เป็นสุข
10. มีบริวารล้วนขยันขันแข็ง
11. บุคคลอื่นจะเชื่อถือถ้อยคำ
12. ลิ้นบางแดง อ่อนเหมือนกลีบดอกบัว
13. ใจไม่ฟุ้งซ่าน
14. ไม่ติดอ่าง ไม่เป็นใบ้

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ .


ศีลข้อ ที่ 5 คือ เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย รวมถึงเครื่องดองของเมายาเสพติดให้โทษทุกชนิด

โทษของการดื่มสุรา
ทำให้เกิดความประมาทปราศจากการเคารพบิดามารดาญาติ แม้นอุปัชฌาย์อาจารย์ และสมณะพราหมฌ์
ผู้มีศีลก็ไม่เคารพศีลาจาวัตรในการปฏิบัติกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ จะทำแต่บาป หยาบ ช้า มีกายหยาบ วาจาหยาบใจหยาบ
ทำแต่อกุศลเป็นนิตย์ไม่คิดสงสารสัตว์นอกจากนี้โทษของการดื่มสุราเมรัยยังพาให้ตกในอบาย
นายนิรบาลจะกรอกด้วยน้ำทองแดงน้ำถึงปากและคอก็จะทำลายให้ไส้พุงขาดกระจายตาย ตายแล้วก็จะกลับฟื้นขึ้นมาเสวยทุกขเวทนาต่อๆกันไป
เมื่อพ้นจากอบายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จะเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นภัยของชีวิต

ศีลข้อ ที่ 5 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มสุราเมรัย ของมึนเมาสิ่งเสพติดให้โทษ
ถ้าไม่เว้นจะได้โทษอย่างไร ?
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
"การดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วยังสัตว์ให้เกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย
ผลแห่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมยังความเป็นบ้าใบ้ให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์"
ถ้าผิดศีล ข้อที่ 5 ผลได้รับเป็นอย่างไร
ผลที่จะได้รับทีมี 2 ขั้น คือ
1. ได้ผลในปฏิสนธิกาล คือ เกิด ในนรก ดิรัจฉาน เปรตวิสัย
2. ได้รับผลในปวัตติกาล คือ หลังจากเกิดแล้วและผลที่จะได้รับในปวัตติกาลนี้จะครบองค์หรือไม่ก็ตาม
ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้รับผลจาการดื่มสุรา 6 ประการ คือ
1. ทรัพย์ถูกทำลาย
2. เกิดวิวาทบาดหมาง
3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค
4. เสื่อมเกียรติ
5. หมดยางอาย
6. ปัญญาเสื่อมถอยหรือพิการทางปัญญา

ขุมนรกอันเป็นที่ไปของผู้ผิดศีลข้อ 5นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 5 มหาโรรุวนรก

มีดอกบัวขนาดใหญ่ ไฟร้อนจัด กลีบบัวมีความคมเป็นกรด วางตั้งอยู่ทั่วไป

ระหว่างช่องที่ว่างอยู่จะมีแหลนหลาว ปักเอาไว้ โดยเอาปลายแหลมชี้ขึ้น
เผาไฟจนแดงโชน

แต่ดอกบัวนี้จะไม่งับแน่นนัก สัตว์นรกที่อยู่ในดอกบัวทั้งหลายจะร้อน และดิ้นไปโดนกลีบบัว
เมื่อกระทบกลีบบัวก็จะขาดตกลงมา

ถูกแหลนหลาวข้างล่างแทงรับไว้ แต่เนื่องจากแหลนหลาวนั้นเป็นไฟลุกแดง

จึงทำให้เนื้อตัวของสัตว์นรกนั้นลุกร้อนเป็นไฟ ตกลงมาที่พื้น เมื่อตกถึงพื้น
ก็จะมีหมาที่คอยกัดกินจนเหลือแต่กระดูก จนหมดเกลี้ยง แล้วก็จะก่อตัวขึ้นมาเป็นกายใหม่
จากนั้นนายนิริยบาลก็จะบังคับไล่แทงให้ไปอยู่บนดอกบัวต่อไปอีก

อายุของสัตว์ในมหาโรรุวนรก 8,000 ปีอายุกัป
1 วันนรก เท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์


ศีลข้อที่ 5 นี้จะขาดก็ต่อเมื่อพร้อมด้วยองค์ ๔ ซึ่งประกอบด้วย
๑. ของทำให้เมา
๒. จิตคิดจะดื่ม
๓. มีความพยายามที่จะดื่ม
๔. ดื่มให้ไหลล่วงลำคอเข้าไป


รักษาศีล ข้อที่ 5 จะได้อะไร ?
ถ้าเว้นจากการดื่มสุรา เมรัยหรือเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษจะได้ผลดี 2 ประการ คือ
1. ได้รับผลดีในการปฏิสนธิกาล คือจะเกิดในกามสุคติภูมิ มีมนุษย์หรือสวรรค์เป็นที่เกิด
2. ได้รับผลในปวัตติกาล คือหลังจากเกิดแล้วถ้าได้เป็นมนุษย์จะได้รับ

อานิสงส์จากการเว้นดื่มน้ำเมา 35 ประการ คือ
1. รู้กิจการอดีต อนาคต ปัจจุบันได้รวดเร็ว
2. มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ
3. มีปัญญาดี มีความรู้มาก
4. มีแต่ความสุข
5. มีแต่คนนับถือ ยำเกรง
6. มีความขวนขวายน้อย (หากินง่าย)
7. มีปัญญามาก
8. มีปัญญาบันเทิงในธรรม
9. มีความเห็นถูกต้อง
10. มีศีลบริสุทธิ์
11. มีใจละอายแก่บาป
12. รู้จักกลัวบาป
13. เป็นบัณฑิต
14. มีความกตัญญู
15. มีกตเวที
16. พูดแต่ความสัตย์
17. รู้จักเฉลี่ยเจือจาน
18. ซื่อตรง
19. ไม่เป็นบ้า
20. ไม่เป็นใบ้
21. ไม่มัวเมา
22. ไม่ประมาท
23. ไม่หลงใหล
24. ไม่หวาดสะดุ้งกลัว
25. ไม่บ้าน้ำลาย
26. ไม่งุนงงไม่เซ่อเซอะ
27. ไม่มีความแข่งดี
28. ไม่มีริษยา
29. ไม่ส่อเสียดใคร
30. ไม่พูดหยาบ
31. ไม่พูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์
32. ไม่เกียจคร้านทุกคืนวัน
33. ไม่ตระหนี่
34. ไม่โกรธง่าย
35. ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และในสิ่งที่เป็นโทษ


อานิสงส์ของความถึงพร้อมด้วยศีล 5


ขุมนรกอันเป็นที่ไปของผู้ผิดศีลทั้ง 5 ข้อนรกขุมใหญ่ ขุมที่ 7 มหาตาปะนรก

มีกำแพงทุกด้าน มีไฟที่ความร้อนสูง คล้ายแสงสว่าง พุ่งเข้ามาจากรอบทิศ
มารวมกันตรงกลาง มีภูเขาที่ตั้งอยู่ตรงกลางขุมนรก ก็จะมีไฟพุ่งเข้าพุ่งออกเป็นเหล็กที่เผาแดง
นายนิริยบาลจะบังคับให้สัตว์นรกป่ายปีนขึ้นไปบนยอดเข า วิ่งขึ้นไป พอไปใกล้ถึงยอดก็จะทนไม่ไหว ร่วงหล่นลงมา
ก็จะถูกแหลนหลาวที่ปักเอาไว้โดยรอบแทงเข้า เมื่อหล่นจากแหลนหลาวนั้นร่างก็จะเต็ม แล้วถูกไฟเผาตามเดิม
นายนิริยบาลก็จะมาไล่ให้ขึ้นไปยอดเขาต่อไป
อายุของสัตว์ในมหาตาปนมหานรกนี้ มีประมาณ ครึ่งอันตรกัป

อานิสงส์ของความถึงพร้อมด้วยศีล 5

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่า
ดูก่อนคฤหบดีทั้งหลายอานิสงส์ของความถึงพร้อมด้วยศีลมี 5 ประการ คือ
1. ย่อมประสบซึ่งกองแห่งโภคใหญ่คือความไม่ประมาทอันเป็นคุณอย่างยิ่ง
2. ย่อมมีชื่อเสียงดีงามฟุ้งขจรไป
3. เข้าไปในบริษัทใดก็ตามย่อมเป็นผู้ไม่หลงตาย ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขิน
4. ผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ ย่อมไม่เป็นผู้ไม่หลงตาย
5. เบี้องหน้าเมื่อการแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

ต.ป.ฎ.เล่ม 10/102
ดูก่อนอานนท์ศีลทั้งหลายเป็นกุศล มีความไม่เดือดร้อนเป็นประโยชน์มีความไม่เดือดร้อนเป็นอานิสงส์
อานิสงส์การสมาทาน ศีล 5 มี 103 ประการ
ศีลข้อที่ 1 มีอานิสงส์ 23 ประการ
ศีลข้อที่ 2 มีอานิสงส์ 11 ประการ
ศีลข้อที่ 3 มีอานิสงส์ 20 ประการ
ศีลข้อที่ 4 มีอานิสงส์ 14 ประการ
ศีลข้อที่ 5 มีอานิสงส์ 35 ประการ
รวม 103 ประการดังกล่าวมาแล้ว

ผู้สมาทานศีล 5 ละโลกนี้ไปแล้วมีทางไปสู่สวรรค์ 6 ภูมิ
แต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำบุญให้ทานบ้างแต่ไม่มีศีล 5 รองรับ
จะตกสู่จตุราบาย ตกสู่อบายภูมิ (ทุคติภูมิ)
กามสุคติภูมิแบ่งออกเป็น 7 ภูมิได้แก่ มนุษย์ภูมิ 1 เทวภูมิ 6 คือ
เทวภูมิ 6
1.จาตุมหาราชิกาภูมิ
2.ดาวดึงสาภูมิ
3.ยามาภูมิ
4.ตุสิตาภูมิ
5.นิมมานรตีภูมิ
6.ปรนิมมิตวัตตีภูมิ
มนุษยภูมิ 1
อบายภูมิ 4
1.เดียรฉาน
2.เปรต
3.อสูรกาย
4.สัตวนรก

ค้าขายร่ำรวยร้อยล้าน รับมรดกมีที่ดินร้อยล้าน รับราชการมีทรัพย์สินร้อยล้าน เป็นรัฐมนตรีเป็น สมาชิกผู้แทนราษฎร
มีเงินเป็นร้อยล้าน เหล่านี้ไม่มีศีล 5 รองรับ ไม่สมาทานศีล 5 ปิดประตูสวรรค์ เปิดประตูนรก
ตกสู่อบายภูมิสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน อสุรกายเปรตประพฤติศีล 5 ข้อ ทำบุญใส่บาตรผู้มีศีล ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ
ละโลกนี้ไปแล้วจุติจิตไปปฏิสนธิในโลกสวรรค์ ทันที ผู้สมาทานศีล 5 ศีล 8 ทุกวันปิดประตูนรก เปิดประตูสวรรค์
มีโอกาสไปอุบัติใน สุคติภูมิ 6 ขั้นนั้นจะไปอุบัติในเทวโลกภูมิใดนั้นแล้วแต่กำลังบุญกุศลทำไว้ในโลกมนุษย์
ผู้ปราศจากกิเลสโลภะ โทสะ โมหะ คืออริยบุคคลทำอะไรด้วยปัญญาเป็นมหากุศล
ทำอะไรขาดสติปัญญาเป็นบาปเป็นอกุศล การลด ละ เลิกจากโลภะ โทสะ โมหะได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

มหาทาน 5


มหาทาน 5
ทานที่ยิ่งใหญ่ ลงทุนน้อย ได้ผลมาก มี 5 ประการ คือ
1. เว้นจากปาณาติบาต คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์เท่ากับให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตสัตว์ทั้งหลาย
2. เว้นจากอทินนาทาน คือเว้นจากการลักทรัพย์เท่ากับให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น
3. เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ เว้นประพฤติผิดในกามเท่ากับให้ความบริสุทธิ์กับภรรยาธิดา และตนเอง
4. งดเว้นจากมุสาวาท คือ เว้นจากการพูดปด พูดไม่จริงเท่ากับให้ความจริงแก่ผู้อื่น
5. งดเว้นจากสุรา-เมรัย ไม่เสพ ไม่ดื่ม เท่ากับให้ความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้อื่น

พุทธพจน์
ในการสมาทานศีล 5 รักษาศีล 5 ไว้ได้นั้นภูมิจิตจะยกสูงขึ้นสู่โสดาปัตติผล
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า...
" แม้เพียงโสดาปัตติผลเท่านั้นยังประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินประเสริฐกว่าการกำเนิดเป็นเทพในสวรรค์
ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ จะกล่าวไปใยถึง อรหัตผล เล่าว่า....มีผลเลิศเพียงใด "
พระพุทธองค์เทศนาให้พระเจ้าอชาตศัตรูฟังว่า......
ภายหลังพระราชบิดาและพระราช มารดาสิ้นพระชนม์แล้วได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกในการสังคายนาร้อยกรองพระ ธรรมวินัยครั้งแรกภายหลังพุทธปรินิพพาน
เมื่อศีล 5 ทำให้ผู้ประพฤติ ประเสริฐกว่าเทพในสวรรค์ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง
เราควรจะสมาทานศีลห้ารักษาศีลห้าไว้ให้ได้เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วจะได้ไปอุบัติในโลกสวรรค์ ในเทวภูมิ 6 ภูมินั้นด้วยกำลังอำนาจของศีล

สมบัติที่หาได้ยาก

1. คติสมบัติ คือการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยาก
2. กาลสมบัติ คือ การได้เกิดมาในเวลาที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของยาก
3. ปเทสสมบัติ คือ การได้อยู่ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นของยาก
4. กุลสมบัติ คือ การได้อยู่ในตระกูลหรือกลุ่มที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นของยาก
5. อุปธิสมบัติ คือ การได้อัตภาพบริบูรณ์ไม่พิการ บ้า ใบ้ บอดหนวกเป็นของยาก
6. ทิฏฐิสมบัติ คือ การที่เป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้อง คือเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นของยาก
ใครได้สมบัติครบ 6 ประการนี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมาก มีวาสนาดี มีกองทุนชีวิตที่สมบูรณ์
อานิสงส์โดยย่อของการรักษาศีล


การรักษาศีลย่อมมีอานิสงส์มากมายจนสุดที่จะบรรยายให้หมดได้ แต่เมื่อกล่าวโดยหลักใหญ่ ๆ ซึ่งปรากฏในคำกล่าวสรุปหลังจากที่พระท่านให้ศีลว่ามี 3 ประการ คือ


1.ศีลเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติ (สีเลนะ สุคติง ยันติ)
2.ศีลเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ (สีเลนะ โภคะสัมปะทา)
3.ศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน (สีเลนะ นิพพุติง ยันติ)


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=