yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 120 เสียงธรรมะ
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง


ธรรมทานที่แสดงในหน้านี้ หมดแล้ว ไม่ต้องขอไปนะครับ
สำหรับบางรายการที่เป็น VCD หรือ MP3 สามารถคลิกเข้าชมหรือฟังเสียงได้
 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา

๑.  หนังสือ ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ ของ พระมหาทองมั่น สุทฺจิตโต
          
บริจาคโดย คุณศิรประภา วราวิทย์
          
<< คลิกดูภาพขยาย
  เนื่องจากหนังสือมีจำกัด หากเล่มนี้หมด จะแจกหนังสือ การใช้ชีวิตที่คุ้มค่า ของ ดร.สนอง แทน

๒.  หนังสือ ชีวิตเสรี หรือ หนังสือ สิ่งที่ดีที่สุด ( เล่มใดเล่มหนึ่ง )
           ของ พระอาจารย์ ยุทธนา เตชปัญโญ
          คลิกอ่านหนังสือ  

๓.  MP3 สาระธรรมจากพระสุตตันปิฎก ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
          คลิกฟังเสียง
<< คลิกฟังเสียง

๔.  MP3 ชุด อบรมวิถีจิตทองผาภูมิ ( ๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ) ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ
          คลิกฟังเสียง    คลิกฟังเสียง

๕.  MP3 โอวาทปาฏิโมกข์ ของ อาจารย์วสิน อินทสระ      
           บริจาคโดย คุณ สินีนาฏ ประเสริฐภักดี
           คลิกฟังเสียง

๖.  Audio CD วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น ( ๒ แผ่น ) อ่านโดย .ท. ธนากร เฟื่องฟุ้ง
          คลิกฟังเสียง    คลิกฟังเสียง

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๒
รับขวัญศักราชใหม่ด้วยหัวใจเปี่ยมธรรม
ขอน้อมถวายธรรมทานเพื่อเป็นพุทธบูชา

๑.  หนังสือ ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์
     www.mahaeyong.org บริจาคโดย นพ.ศิริวัฒน์ – พญ. ลิยิน โสธรวิทย์
               คลิกอ่านหนังสือ คลิกที่รูปดูภาพขยาย

๒.  หนังสือ กลยุทธ์รักษาจิต ของ หลวงพ่อ สุรศักดิ์ เขมรังสี
               คลิกอ่านหนังสือ

๓.  MP3 ชุดเสียงอ่านหนังสือประกอบเพลง จากโจโฉ (๒ แผ่นจบ)
               คลิกดูภาพขยาย  คลิกดูภาพขยาย

๔.  MP3 ชุดรวมธรรม ชุดที่ ๘ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
      บริจาคโดย ครอบครัวโพธิ์นทีไท
               คลิกฟังเสียง

๕.  MP3 ชุด ปรมัตถภาวนา ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
               คลิกฟังเสียง

๖.  VCD ทไวไลท์โชว์ ตอน : สัมภาษณ์ ดร.สนอง วรอุไร
               คลิกชม clip vdo

๗.  MP3 ธรรมนิยายเรื่อง ความหลงในสงสาร บริจาคโดย คุณเศรษฐสิทธิ์ ตันทอง และคณะเพื่อนใจบุญ
               คลิกดูภาพขยาย
   

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ธันวาคม
นอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา อำลาปี ๒๕๕๑

๑. หนังสือแนวทางปฏิบัติธรรม เล่ม ๒
                          
      ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง ( www.ajsupee.com )

๒. หนังสือสวดมนต์ แบบสวนโมกข์
               
      บริจาคโดย ส.ต.ท. รังสรรค์ ปิยะกุล อุทิศให้ นายก มล ปิยะกุล
     คุณ วิภาพร คำทุม อุทิศให้ คุณ บุญถม คำทุม

๓. MP3 หลักการภาวนา ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
               

๔. MP3 เสียงอ่านเรื่อง พระอานนท์พุทธอนุชา
               
      บริจาคโดย ครอบครัว จงเร่งเพียร

๕. MP3 รวมธรรม หลวงปู่พุทธะอิสระ ชุดที่ ๗
               
      บริจาคโดย ครอบครัว โพธิ์นทีไท

๖. MP3 รวมบรรยายชุดทางสายเอก ของ ดร. สนอง วรอุไร
               

๗. MP3 รวมบรรยายของ พล.อ.ต..นพ. บุญเลิศ จุลเกียรติ
               

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ธรรมบรรณาการจากใจในเดือนแห่งงานแสดงธรรม

๑.หนังสือพระคิริมานนทสูตร จาก ชมรมกัลยาณธรรม
               คลิกอ่านหนังสือ

๒.หนังสือการปฏิบัติคือบทพิสูจน์ ของ ดร.สนอง วรอุไร
               คลิกอ่านหนังสือ

๓.vcd ชุด โพชฌงค์ ๗ ของพระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ จากงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม
               คลิกชมวีดีโอ

๔.mp3 ชุด จิตตภาวนา ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
               คลิกฟังเสียง

๕.mp3 รวมธรรมชุดที่ ๖ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ บริจาคโดย ครอบครัวโพธิ์นทีไท
               คลิกฟังเสียง

๖.cd ชุด ท่านมองพระพุทธศาสนาเหลี่ยมไหน ของหลวงปู่วัย จัตตาลโย

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๑
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลออกพรรษา

๑. หนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
                 

๒. หนังสือแนวทางปฏิบัตธรรม ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง (หนังสือหมด)
    ผู้ที่ขอหลังวันที่ ๑๕ ต.ค. จะได้รับหนังสือที่พึ่งอันเกษม ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี แทน
               

๓. MP3 รวมธรรมชุดที่ ๕ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม
     บริจาคโดย คุณวิชัย โพธิ์นทีไท และครอบครัว
               

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ของ หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก วัดป่าขันติธรรม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
                 

๕. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต วัดป่าบุญญาวาทย์ จ.ชลบุรี
                 

๖. MP3 เรื่อง ปริยัติเพื่อการปฏิบัติ ของ อ.วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี

                 

   

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๑
อานิสงส์ ทานที่ยิ่งใหญ่เพื่อความปลอดภัยแห่งแผ่นดิน

๑.  หนังสือ ทางพ้นทุกข์ ของเด็กน้อยในแดนธรรม น้อมมอบให้จากใจกัลยาณธรรม
              พิมพ์ครั้งที่ ๓

๒.  MP3 รวมพระธรรมเทศนาของพระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
    น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๘๐ พรรษา
    โดยครอบครัว 'วงษ์ศานนท'์ และ 'ตันอริยกุล'  จำนวน ๑๓๒๐ แผ่น
             คลิกฟังเสียง  <<< คลิกฟังเสียง

๓.  MP3 รวมธรรม ชุดที่ ๔ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
             คลิกฟังเสียง  <<<

๔.  CD ชุดเสียงอ่านหนังสือพุทธวัจน์ : ธรรมะจากพระโอษฐ์ ผลงานของห้องบันทึกเสียงกัลยาณธรรม (๒ แผ่นจบ)
             คลิกฟังเสียง แผ่น1 <<<

             คลิกฟังเสียง แผ่น2 <<<

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๑
น้อมบังคมบรมบาทเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี

๑.หนังสือปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ของเขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์
    อ่าน

๒.หนังสืออีคิวกับผู้สูงอายุ ของ ดร.สนอง วรอุไร
    อ่าน

๓.mp3 ชุดรวมธรรม ๓ ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ บริจาคโดยครอบครัว โพธิ์นทีไท    

๔.mp3 ชุด ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล บริจาคโดย คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร    

๕.mp3 เรื่อง อานุภาพพลังจิต ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา    คลิกฟังเสียง  

๖.vcd เรื่อง ทวนกระแสโลก ของ ดร.สนอง วรอุไร (๒ แผ่น)   คลิกชม แผ่นที่ 1   คลิกชม แผ่นที่ 2

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑
ยืนหยัดเชื่อมั่นในสิ่งดีงามอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริง

๑. หนังสือใต้ร่มโพธิญาณ ของพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภัทโท)
๒. mp3 ชุด ๙๐ ปี ชาตกาล ของพระโพธิญาณเถร
       
ทั้ง ๒ รายการบริจาคโดย คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๓. หนังสือเริ่มต้นภาวนา ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
      อ่าน

ได้รับอนุเคราะห์จัดพิมพ์โดย บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด มหาชน

๔. mp3 ชุดเสียงอ่านหนังสือทางพ้นทุกข์ ของท่านเด็กน้อยในแดนธรรม
    ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์แบบจากชมรมกัลยาณธรรม
   

๕. mp3 ชุด รวมธรรม ชุดที่ ๑ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม
     

บริจาคโดย คุณวิชัย โพธิ์นทีไท และครอบครัว

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๑
ตั้งสติรับทุกสถานการณ์

๑.  หนังสือเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรม ของพระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณโชดก ปธ.๙)
    คลิกอ่านหนังสือ

๒.  หนังสือชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า ของอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
    คลิกอ่านหนังสือ

๓.  MP3 อบรมวิถีจิตวันมาฆบูชา หลวงปู่พุทธะอิสระวัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
      

๔.  MP3 เสียงอ่าน แด่เธอผู้มาใหม่...วิถีแห่งความรู้แจ้ง    พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
      
      อุทิศกุศลให้ น.ส.ชญาดา คงสวัสดิ์ศักดิ์

๕.  CD เสียงอ่านคำสอนของพ่อ ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
      

๖.  MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงปู่เหรียญวรลาโภ ชุดการสำรวมจิต

๗.  MP3 พุทธประวัติ รจนาโดยภิกษุสีลาจาระ แปลและเรียบเรียงโดย : พุทธทาสภิกขุ

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑
รับวสันตฤดู

๑.หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ ของท่านอาจารย์.ดร.สนอง วรอุไร ใหม่ล่าสุดจากชมรมกัลยาณธรรม
   คลิกอ่านหนังสือ ธรรมะภาคปฏิบัติ

๒.หนังสือจิตตภาวนา ของพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
   คลิกอ่านหนังสือ จิตตภาวนา

๓.mp3เรื่องการปฏิบัติธรรม ของ อุบาสิกาอาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง
   

๔.mp3เรื่องคิริมานนทสูตร ได้รับบริจาคจากชมรมเพื่อนคุณธรรม
   

๕.mp3สัมภาษณ์ดร.สนอง วรอุไร จากสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
   

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๑
ดับร้อนด้วยธรรมฉ่ำเย็น

 ๑. หนังสือดอกไม้แห่งแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
   คลิกอ่าน หนังสือดอกไม้แห่งแผ่นดิน

๒. หนังสือพลังจิตเพื่อสุขภาพ ของอาจารยดร.สนอง วรอุไร   
   คลิกอ่าน พลังจิตเพื่อสุขภาพ

๓. cdเสียงอ่านหนังสือสันติวรบท ของธัมมวิตโก ภิกขุ วัดเทพศิรินทราวาส
    ดูรูปขยาย

๔. mp3 ดอกไม้แห่งแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
    อภินันทนาการจากชมรม ๘๐พรรษา ธรรมะอิสระ
    ดูรูปขยาย

๕. mp3 เสียงอ่านหนังสือหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ของอาจารย์วศิน อินทสระ
    อ่านโดยอริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
   

๖. cd rom พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน (ใช้อ่านในคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
    ได้รับบริจาคจากวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ดูรูปขยาย

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑
ร่วมอนุโมทนาในงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

1.หนังสือ เพื่อความสุขใจ ของอาจารย์วศิน อินทสระ
     คลิกดูภาพขยาย    บริจาคโดยโครงการแสงธรรมวันอาทิตย์ มูลนิธิดวงแก้วฯ

2.หนังสือ ณ มรณา ของดังตฤณ   คลิกดูภาพขยาย   3.หนังสือ แด่เธอ..ผู้มาใหม่ ของสันตินันท์  

4.หนังสือ สติธรรม 2551 ของหลวงปู่พุทธอิสระ คลิกเพื่ออ่าน    5.vcdเรื่อง ร้องขอชีวิต

6.mp3 สอนปฏิบัติธรรม ของอาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน

7.mp3 ชมรมคนรู้ใจ แผ่นที่ 6

8.mp3 ชุด ไม่เอาน่าอย่าซีเรียส แผ่นที่ 2(จากสังฆทานธรรม)

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
น้อมรับศิริมงคลรำลึกวันมาฆบูชา

1. หนังสือ ความสงบอยู่ตรงไหน โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
    อภินันทนาการจาก รศ. ดร.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    (ขออภัยด้วยมีเพียง 200 เล่ม หมดแล้ว!)

2. หนังสือ คนดีที่โลกต้องการ ของ ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร  คลิก อ่านหนังสือ คนดีที่โลกต้องการ

3. หนังสือ ใจสงบ จิตนิ่ง ของท่านกระจกหกด้าน อภินันทนาการจาก ก้อนเมฆแอนด์กันย์กรุ๊ป คลิก อ่านหนังสือ ใจสงบ จิตนิ่ง

4. mp3 เพลงแหล่ประวัติหลวงปู่มั่น ขับร้องโดยคุณเพลิน พรหมแดน

5. mp3 ชุดของฝากจากแดนธรรม ชุดที่1 ของพระอาจารย์ประดิษฐ์ จิตตสังวโร

6. mp3 ชุดชมรมคนรู้ใจ แผ่นที่ 5

7. mp3 ชุดไม่เอาน่าอย่าซีเรียส แผ่นที่ 1

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๑
ปัญญาทานบารมีสู่ขวัญวันปีใหม่แด่ชาวไทยทุกคน

๑. หนังสือ ดูรู้หนึ่งพรรษา ของ ศุภกิจโจ ภิกขุ อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๒. หนังสือ พุทธอุทาน อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๓. หนังสือ ความเห็นที่ถูก ของ พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีอภินันทนาการจาก มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

๔. หนังสือ ทุกข์เพราะคิดผิด ของ พระอาจารย์มิตสุโอะ คเวสโก
วัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรีบริจาคโดย คุณอัจฉริยา ปราบอริพ่าย

๕. หนังสือ แผ่เมตตาให้ศัตรู ของ ปิยโสภณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
บริจาคโดย กลุ่มโพธิสรณะ หนึ่งในเครือข่ายโครงการเติมใจให้กัน

๖. MP3 เสียงอ่านหนังสือ จิตคือพุทธะ และวิมุตติมรรค
เสียงอ่านโดยพระกฤช นิมฺมโล สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHZ

๗. MP3 เรื่อง การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (พระกฤช นิมฺมโล ผู้ให้เสียง)

๘. CD เรื่อง โพชฌงค์ บริจาคโดยโครงการแสงธรรมวันอาทิตย์
ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๙. CD สนทนาธรรมกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (เสียงจริงของท่าน)
บรรณาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๑๐. MP3 เรื่อง หนทางชีวิตใครกำหนด ของ กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกขุ
มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์บรรณาการจากชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๐
ส่งท้ายพุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา
..

1.  หนังสือการพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา ของอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

2.  หนังสือทางพ้นทุกข์ ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง  

3.  MP3 ธรรมบรรณาการ “ ก่อนนับหนึ่ง ” สัมภาษณ์อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากรายการธรรมะจัดสรร อภินันทการการจากชมรมเพื่อนคุณธรรม

4.  MP3 สัมภาษณ์ประวัติท่านอาจารย์วศิน อินทสระ โดยพระอาจารย์กฤช นิมมโล
    สถานีวิทยุสังฆทานธรรม อภินันทการการจากชมรมเพื่อนคุณธรรม

5.  MP3 ชุดแนวทางการปฏิบัติธรรม (2แผ่นจบ) ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
   จากการสอนปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

6.  MP3 รวมพระธรรมเทศนา ชุด ๒ พระธรรมธีรราชมหามุณี
    เผยแผ่โดยชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ต้อนรับเทศกาลทอดกฐินและงานแสดงธรรมของชมรม

1. หนังสือสนทนาภาษาธรรมเล่ม 3 ของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

2. mp3ชุด กฏแห่งกรรม-ธรรมะปฏิบัติ ของพระธรรมสิงหบูราจารย์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

3. mp3ชุด บทพิจารณาความตาย ของพระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

4. mp3สัมภาษณ์พระอาจารย์กฤช นิมมโล และทีมงานสังฆทานธรรม
   สัมภาษณ์โดยคุณอริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
     

ธรรมบรรณาการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
ต้อนรับเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลทอดกฐิน

1.หนังสือเด็กหญิงพิมพวดี ประสบการณ์ทางวิญญาณของนายแพทย์อาจินต์ บุญยเกตุ

2.VCDชุด คน ค้น ฅน ตอน ธรรมะจากคนพิการ สัมผัสชีวิตของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม  
   อภินันทนาการจากชมรมเพื่อนคุณธรรม

3.MP3ชุด ขยับกาย ใจรู้ทัน ของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม  
   อภินันทนาการจาก ชมรมเพื่อนคุณธรรม

4.MP3 ชุดพุทธพจน์จากพระโอษฐ์ จัดทำโดยคณะสงฆ์วัดนาป่าพง คลอง10 ลำลูกกา
   จัดทำถวายเป็นพุทธบูชาโดย ชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๐
ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษา

๑. หนังสือวิมุตติมรรค ของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช
    ชมรมกัลยาณธรรมมอบแด่ทุกท่านตามคำเรียกร้อง

๒. หนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์ รวมคติธรรมปฏิบัติของครูบาอาจารย์สายวัดป่า
    อภินันทนาการจากมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์

๓. MP3 สัมภาษณ์ประวัติครูบาอาจารย์  ฟังประวัติท่านชยสาโรภิกขุ และท่านปสันโนภิกขุ
   เคยออกอากาศในรายการธรรมะจัดสรรทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
   คลื่น FM 89.25 MHZ (นำสัมภาษณ์โดยพระกฤช นิมฺมโล) กราบอนุโมทนาบุญไว้ ณ ที่นี้

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา (หมวดกรรมฐาน) ของพระครูเกษมธรรมทัต(สุรศักดิ์ เขมรังสี)
    วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
   

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

๑.หนังสืออธิษฐานบารมี ของท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

๒.หนังสือสนทนาธรรม คติ-จตุคามรามเทพ ของพระพรมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

๓.mp3เสียงอ่านหนังสือทางเอก ของพระอาจารย์ปราโมช ปาโมชโช

๔.mp3รวมธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ชุด รอยธรรม

๕. vcdชุดกัลยาณธรรมนำบุญ จากรายการชีวิตไม่สิ้นหวัง ออกอากาศทาง ช่อง 3 อสมท.

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
ร่วมอนุโมทนางานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

๑.  หนังสือ “ ผู้รู้ ” ของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
    อภินันทนาการจาก มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์

๒.  หนังสือ “ วิธีสร้างบุญบารมี
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
     อภินันทนาการจาก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓.  MP3 เรื่อง “ พระมหากัสสปเถระ ” พระมหาสาวกผู้เลิศทางสันโดษ

๔.  MP3 “ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ ” ของท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิกวี (วัดโสมนัสฯ)

 

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ แด่ทุกท่านที่มุ่งปรารถนาสันติธรรม
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสันติภาพของโลก

 

๑.  หนังสือประวัติและหลักธรรมท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต(ธัมมวิตโก ภิกขุ)
     อภินันทนาการจากมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆาชูปถัมภ์

๒. cd เรื่อง ภัยแห่งพระพุทธศาสนา ของพระพรหมคุณาภรณ์

๓. mp3 เรื่อง ชีวิตเสรี ของพระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ

 


ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐

๑. หนังสือ “ นักโทษประหาร ” ของ อ.แสง จันทร์งาม  
โดยเมตตาจิตของครอบครัว ทยานานุภัทร์

๒. หนังสือ “ การปฏิบัติคือบทพิสูจน์ ” ของ ดร.สนอง วรอุไร   
จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม                                

๓. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์มานพ อุปสโม  

จากวัดนายโรง ถ.จรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ  อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๔. MP3 หัวใจพุทธศาสนา ของหลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถระ)

ธรรมบรรณาการจากมูลนิธิดวงแก้วฯ (โดยคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร)

ธรรมบรรณาการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๐
รับเทศกาลปีใหม่ไทย

 

๑. หนังสือ เกิดมาทำไม ของท่านพุทธทาสภิกขุ อนุเคราะห์โดยมูลนิธิดวงแก้ว โดยความเมตตาของคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๒. หนังสือ รู้จักใจคือกำไรชีวิต ของพระอาจารย์มานพ อุปสโม อนุเคราะห์โดย บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

๓. MP3 เสียงอ่านหนังสือ สนทนาธรรมตามรอยพ่อ

 

 

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนมีนาคม น้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเศียรเกล้า

เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นชาวพุทธ ที่รู้ ตื่น และเบิกบาน

หวังให้พระพุทธศาสนา เป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติสืบไป

 

๑. หนังสือ ให้ทานเพื่ออะไร (จากชมรมกัลยาณธรรม)

๒ . หนังสือ หลวงปู่เล่าเรื่อง (ของ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

๓. หนังสือ ประวัติเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต (ธัมมวิตกโก ภิกขุ)

โดยความอนุเคราะห์ของ มูลนิธิดวงแก้วฯ (เมตตาจิตของคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร)

๔. VCD เรื่อง อภัยทาน ของพระศรีญาณโสภณ (วัดพระรามเก้าฯ)

๕. MP3 เรื่อง อานุภาพแห่งพลังจิต ของ อ.ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
    ฟัง อานุภาพแห่งพลังจิต ตอน1  ตอน 2  วิธีสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนประถมศึกษา


   


 

 

ธรรมบรรณาการ รับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ธรรมสวัสดีปีกุน  

ร่วมเฉลิมฉลองที่ได้มีชีวิตผ่านไปอีก ๑ ปี และร่วมเตือนสติแห่งธรรม
“ วันเวลาล่วงผ่านไป บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ”

๑. หนังสือ หนังสือ คู่มือรักพ่อแม่จัดพิมพ์โดย ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
   โดยความอนุเคราะห์ประสานงานของ คุณสมถวิล ชูเกียรติวัฒนากุล

๒. หนังสือ หนังสือ ปมปริศนาสึนามิ โดย พระชาญชัย อธิปญฺโญ

๓. หนังสือ หนังสือ รางวัลที่๑ ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
   (รายการที่ ๒ และ ๓ โดยความเมตตาของ ครอบครัว ทยานานุภัทร์)

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนาของ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
     วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
     ( จัดทำสารบัญโดย คุณวลัยพร ศิริภิรมย์ )

๕. CD เอาของเขามาเล่าใหม่
      อ่านและดนตรีประกอบโดย โจโฉ คร้าบบบ คุณอนุสรณ์ ตรีโสภา    

๖. CD เพลงพระพุทธมนต์ เพื่อให้จิตสงบ และเป็นธรรมานุสติ

ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

 

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๙

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
๑. หนังสือ ใหม่ล่าสุด จากชมรมกัลยาณธรรม

๒. หนังสือ ของ พระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ

๓. หนังสือ ของ อาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ(2แผ่น)

๕. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 


 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙
ร่วมอนุโมทนาในงานแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

๑.หนังสือร่อนทอง คลิกดูภาพขยายใหญ่ของท่านชยสาโรภิกขุ

๒. หนังสือหัดรู้หัดด คลิกดูภาพขยายใหญ่ ของอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากเมตตาจิตของครอบครัวคุระซะว่า

๓.หนังสือรู้ตัวทั่วพร้อม คลิกดูภาพขยายใหญ่ ของ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังส
   โดยกุศลจิตของมูลนิธิดวงแก้ว และคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๔.ซีดีเรื่องอธิษฐานบารมี 2 แผ่นจบ ของอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

๕.เอ็มพี3 ธรรมบรรยาย 10 วัน ของท่านโคเอ็นก้า  
   ขอกราบอนุโมทนา มา ณ ที่นี้

คลิกดูภาพขยายใหญ่

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๙
ต้อนรับวันออกพรรษาและช่วงเทศกาลทอดกฐิน

๑. หนังสือปฏิบัติการทางจิต ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
    จากสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์

๒. หนังสือหัดรู้หัดด ของอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากเมตตาจิตของครอบครัวคุระซะว่า

๓. หนังสือธรรมดาของชีวิต...เป็นเช่นนั้นเอง  ของอาจารย์วศิน อินทสระ
    อภินันท์จากมูลนิธิดวงแก้วฯ โดยคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๔. หนังสือสติ ๕ อย่าง   ของหลวงปู่พุทธอิสระ

๕. VCD เรื่อง แยกจิต สติ ความคิด (สองแผ่นจบ)
    ของอาจารย์ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

๖. MP3 เสียงอ่านหนังสือ มหาสติปัฏฐานสูตร  ของ
    (อ่านโดยคุณพี่เพ็ญศรี อินทรทัต)

 

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๙
ร่วมใจน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

 

๑. หนังสือ อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม ของสมเด็จพระสังฆราช
  จากคณะศรัทธา ตามชื่อท้ายเล่มในหนังสือ

๒.  หนังสือ ตายแล้วไปไหน ของสุรจิตโต ภิกฺขุ
  เล่มใหม่ล่าสุดที่ชมรมกัลยาณธรรมจัดพิมพ์

๓.  หนังสือ เพียงแค่รู้ ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ  
 อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรมร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งฯ

๔.  หนังสือ หลวงปู่ฝากไว้ ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  อภินันท์จาก มูลนิธิดวงแก้วฯ โดยคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร
  **** เนื่องจากหนังสือ หลวงปู่ฝากไว้ได้หมดแล้ว
  ทางชมรมขอแทนด้วยหนังสือ จิตภาวนา ของ หลวงพ่อพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

๕.  VCD เรื่อง พระในบ้าน ของพันเอก (พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน วิปัสสนาจารย์
  จาก ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย

๖.  MP3 รวมพระธรรมเทศนาของท่านพุทธทาส ชุด ธรรมะสำหรับครอบครัว เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต และถวายเป็นอาจริยบูชา ในมงคลวาระ 100 ปี แห่งชาตกาลของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

 

 

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙
ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน

 

๑.  หนังสือทางสายเอก ฉบับปกแข็ง ของชมรมกัลยาณธรรม
   จากประสบการณ์ปฏิบัติธรรมอันทรงคุณค่าของท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

๒.  หนังสือ ออกจากใจใช่ความคิด รู้ด้วยจิตใช่สมอง
    ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

๓.  หนังสือพุทธทำนาย (ยุคจิตใจคนเสื่อม)
    อภินันทนาการจาก สำนักพิมพ์ ก้อนเมฆแอนกันย์กรุ๊ป

๔.  หนังสือทำอย่างไร ให้ชีวิตนี้มีความสุข ของ เขมรังสีภิกขุ
   จากสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดมเหยงคณ์ อภินันทนาการจาก คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียรและมูลนิธิดวงแก้ว

๕.  ซีดีชุดเสียงอ่าน พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (๒ แผ่นจบ  ฟัง แผ่น1 แผ่น2)
   ประพันธ์โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ให้เสียงโดย อ.สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
   


 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙
ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
อันเป็นวันที่ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ขออานุภาพพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ ให้เกิดสุขศิริศักดิ์มีหลักฐาน
ขออานุภาพพระธรรมรัตน์กำจัดมาร ให้สำราญผุดผ่องพ้นผองภัย
ขออานุภาพพระสังฆรัตน์กำจัดโรค ให้หายโศกสิ้นทุกข์สุขสดใส
ขออานุภาพพระไตรรัตน์กำจัดภัย บันดาลให้สุขสันต์ทุกท่าน เทอญ

1.หนังสือบันทึกสนทนาธรรม ตามรอยพ่อ
    จากชมรมกัลยาณธรรม
2.หนังสือ ให้ทานเพื่ออะไร
    จากศรัทธาของโรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.หนังสือจิตตภาวนา ของท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
    อภินันทนาการจากศรัทธาของโรงพิมพ์ขุมทอง เช่นกัน
4.vcd เรื่องพุทธปัญญาภิรมย์
    ของหลวงปู่พุทธอิสระ วัดอ้อน้อย นครปฐม
5.mp3 รวมพระธรรมเทศนา
    ของพระอาจารย์มานพ อุปสโม ชุด เตรียมตัวก่อนตาย

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๔๙


หนังสือแจกเป็นธรรมทาน ท่านที่สนใจต้องการ ให้ โปรดส่งซอง ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
ส่งไปที่ .....

     

 

แจกเป็นธรรมทาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องไทย เชื้อสายจีน
....ซินเจีย หยู่อี่ ซินนี่ ฮวดไช้....
เจริญสุข เจริญธรรม เจริญกุศล เจริญปัญญา ”

ขอมอบธรรมะของพระพุทธองค์ เป็นธรรมบรรณาการแด่เพื่อนสหธรรมิกทุกท่าน

๑  MP3 รวมเสียงธรรมบรรยายของ ท่าน ก. เขาสวนหลวง

๒  VCD ชุด ทัศนคติในการดำเนินชีวิต ของท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

๓  หนังสือ “ ลำเดียวกัน ” นิพนธ์ของท่าน ชยสาโร ภิกขุ     ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘

หนังสือนี้ได้รับบริจาคจาก คุณแม่อาลั้ง แซ่โต๋ว และ คุณนิรมล คุระซะว่า
ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่าน ขอให้ท่านเจริญในธรรมและสุขภาพแข็งแรงเทอญ

 

แจกเป็นธรรมทาน เดือนมกราคม รับศักราช ปี ๒๕๔๙

ขออำนาจไตรรัตน์จรัสหล้า พรเทวาล้วนเลิศล้ำนำสุขศานต์
ดลสิ่งหวังสมดังจิตคิดต้องการ ทุกวันวารพร้อมพรั่งยั่งยืน เทอญ

ธรรมสวัสดี รับศักราช ๒๕๔๙ ขอมอบของขวัญทางปัญญา
แด่ เพื่อนสหธรรมิกผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่าน
ซีดีและหนังสือแจกเป็นธรรมทานประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๙

๑. mp3 รวมธรรมบรรยายชุดที่ ๑o๕ ของพระราชพรหมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
๒. วีซีดี ชุด หลง ของ อาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
๓. หนังสือ ชีวิตเสรี จิตอิสระจึงไร้ทุกข์  พิมพ์ครั้งที่ ๑๔   
  ของพระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ หนังสือดีที่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิต

 

แจกประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๔๘
MP3 รวมธรรมบรรยายของ หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด " ใต้ร่มโพธิญาณ "
  ๑๖ ชั่วโมงเต็ม            
VCD ชุดการใช้ชีวิตอย่างนักปฎิบัติ ของ ดร.สนอง วรอุไร  
  ที่ระลึกจากงานธรรมบรรยาย ที่ ม. ศิลปากร วังท่าพระ    
หนังสือ " ชีวิตหลังความตาย ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว " จากบทเสวนา
  ธรรมของ ดร. สนอง วรอุไร และ ผศ.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ณ บ้านเจ้า
  พระยาในงาน " สัปดาห์อนุรักษ์สุขภาพครั้งที่ ๑๓ "    

 

มิถุนายน ๒๕๔๘

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง อุทัยธานี
ท่านได้นำคุณ พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์ ผู้ที่ตายแล้วฟื้น มาเล่าประสบการณ์ต่อหน้าผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ

คุณ พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์

ชมประสบการณ์เฉียดนรก ทำไมคุณพัชรินทร์ ถึงได้รอดตายมาเล่าเรื่องให้เราฟังได้ (video clip)

กรกฎาคม ๒๕๔๘

   
ศิลปินผู้ผสานธรรมะในงานศิลปะ

เจาะใจ อาจารย์อำนาจ กลั่นประชา(video clip) ก่อนจะมาเป็น...
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส แห่งพุทธธรรมสถาน ผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

   

 

 

                                                                 


เสียงอ่าน
ธรรมนิยาย ความหลงในสงสาร
ประพันธ์โดย อ.สุทัสสา อ่อนค้อม  
อ่านโดย ไพฑูรย์ ขาวเรือง
คลิกฟังเสียง
01 พระอรหันต์ 3 องค์
02 พระเถระเจ้า
03 นามไหฮอง
04 พระยอดธง
05 ลิเกโรงใหญ่
06 สองพี่น้อง
07 พระสังคราชศรี
08 ภาระอันยิ่งใหญ่
09 วิสุทธิเทพ
10 สารพันปัญหา
11 แหวนมรกตล้อมเพชร
12 สู่แดนพุทธภูมิ
13 เมืองกัลกัตตา
14 สถานีรถไฟเฮาราห์
15 สงสารหนอ
16 พระเมตเตยยพุทธเจ้า
17 ผจญมาร
18 แม่ชีป่วน
19 ปฏิจจสมุปบาท
20 ภพ 3 ภูมิ 4
21 ไปบ้านนางสุชาดา
22 จ้างฆ่าสามี
23 พระพุทธโฆสาจารย์
24 ผู้ทำลายล้างผลาญ
25 มหายาน
26 นิครนถนาฏบุตร
27 การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
28 กษัตริย์พุทธพระองค์แรก
29 ขึ้นเขาคิชกูฏ
30 โอวาทปาติโมกข์
31 กาลามสูตร
32 วิชชาและจารณะ
33 จักขุ 5
34 ตโปทาราม
35 สูกรมัททวะ
36 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก
37 ธัมเมกขสถูป
38 คงคามหานที
39 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
40 รูปกาย ธรรมกาย
41 อนาถบิญฑิกเศรษฐี
42 ภิกษุณีสงฆ์
43 ชีวิตนี้ ทุกข์นัก
44 ทางสายเอก
45 สมชีวิธรรม 4
46 วิสาขามหาอุบาสิกา
47 ภารตภิกขุ
48 ภควันต์
49 คาถาหายตัว
50 สรุปความหลง฿ นามผู้บริจาค
  • ฟังเสียงพระ ฯลฯ
    ฟังเสียงพระไป นั่งสมาธิไปด้วย สุดยอด!
    (General)

สียงพระสอนซ้อมขานนาคก่อนบวช

อสุภกรรมฐาน โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ แห่งวัดสังฆทาน
อสุภกรรมฐาน (ต่อ) โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ แห่งวัดสังฆทาน
ตัวอย่างเสียงเทศน์พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
ตัวอย่างเสียงเทศน์หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ตัวอย่างเสียงเทศน์หลวงตาบัว
ปาฐกถาธรรมโดย พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
กรรมฐาน 45 นาที
กรรมฐาน 45 นาที (ต่อ)
เสียงหลวงพ่อพุธ (ฐานิโย วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา)
อาหารเรปฏิกูล
เทวดานุสสติ

เสียงหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

บทเจริญพระพุทธมนต์
บทพระคาถาพระสยามเทวาธิราช
บทพระธัมจักรกัปปวัตนสูตร
ธาตุ4
ประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐี (โดยพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง)
สัมปชัญญะ
อุปทานขันธ์
โทสะจริต
มงคลชีวิต (วัดสังฆทาน)
กรรมฐาน 40 นาที
กรรมฐาน 40 นาที (ต่อ)
สอนเดินจงกรม
สอนเดินจงกรม (ต่อ)
อรูป 4
กสิณ 10
กายานุปัสนา
ขอขมาพระรัตนตรัย
มรณานุสสติ
นมัสการพระรัตนตรัย
นิวรณ์ 5

ชุมนุมเทวดา

อสุภกรรมฐาน (โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

ธรรมเทศนาหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ; แห่งวัดสังฆทาน เชิงสะพานพระราม 5 ฝั่งธนบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

กรรมฐานหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

หลวงพ่อให้กรรมฐาน 2 (มีหลายไฟล์)

คำสมาทานพระกรรมฐาน
พุทธพยากรณ์
บทอุทิศส่วนบุญกุศล

เทศนาพระที่จะออกธุดงค์ (วัดท่าซุง)

อารมณ์กรรมฐาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

อานาปานุสติกรรมฐาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

สมาทานศีล 8 (วัดท่าซุง)

ราคะจริต


คลิ๊ก ! ฟังพระธรรมเทศนา !
คลิก ! ฟังพระธรรมเทศนา !
   
: พระครูธรรมธร วัดปทุมคงคา
คลิกขวา เลือก Save Target As... : ดาวน์โหลด
: ความสำคัญของพระรัตนตรัย และการสวดมนต์
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร)
คลิกขวา เลือก Save Target As...
 
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
   
: การบรรยายธรรม
กิจกรรมธรรมะในสวน
ครั้งที่ ๔/๔๙ (๑๑๐)
โดย พระเทพวิสุทธิกวี วัดราชาธิวาส
: การบรรยายธรรม
กิจกรรมธรรมะในสวน
ครั้งที่ ๖/๔๙ (๑๑๒)
โดย พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
 โดย พระครูเกษมธรรมทัต :

 แนะนำผู้ปฏิบัตใหม่
 ตัวอย่างการนำปฏิบัต
 นำปฏิบัติ 1
 นำปฏิบัติ 2
 กลุยุทธรักษาจิต
 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดนิวรณ์
 หยุดใจให้ไร้อยาก
 ตรงทางตรงธรรม
 รู้สิ่งใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ
 ตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่ใช่ ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่

 โดย หลวงพ่อกล้วย :

 พระธรรมคำสอน
 โปรด 3K Battery

 โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส :

 ภาคเช้า 11 ส.ค. 50
 ภาคบ่าย 11 ส.ค. 50
 ภาคค่ำ 11 ส.ค. 50
 ภาคเช้า 12 ส.ค. 50
 ภาคบ่าย 12 ส.ค. 50
 ภาคค่ำ 12 ส.ค. 50
 ภาคเช้า 13 ส.ค. 50
 ตอบคำถาม

 โดย ดร.สนอง :

 ทางสายเอก ตอน 1
 ทางสายเอก ตอน 2
ชื่อเรื่อง ฟังเสียง ดาวน์โหลด
เสียงธรรมะบรรยายแฟ้มที่ ๑
เสียงธรรมะบรรยายแฟ้มที่ ๒
เสียงนำสมาธิแฟ้มที่ ๑
เสียงนำสมาธิแฟ้มที่ ๒
ไฟล์เสียงวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
     ตอนที่ ๕
     ตอนที่ ๖
     ตอนที่ ๗
ไฟล์เสียงจากธรรมสถานจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันที่ ๑๑ พ.ย. ๔๘)
ไฟล์เสียงจากซอยรามคำแหง ๔๘ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
     ตอนที่ ๕
ไฟล์เสียงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงจากธรรมสถานจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันที่ ๒๕ พ.ย. ๔๘)
ไฟล์เสียงนำสมาธิ ภาษาอังกฤษ (English Version)    
     Track 1
     Track 2
     Track 3
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
ไฟล์เสียงจากธรรมสถานจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันที่ ๙ ธ.ค. ๔๘)
   
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
ไฟล์เสียงจากซอยรามคำแหง ๔๘ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
ไฟล์เสียงจากธรรมสถานจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๔๘)
ไฟล์เสียงจากจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๔๘ - ๒ ม.ค. ๔๙    
     วันที่ ๓๑ ธ.ค. ตอนที่ ๑
     วันที่ ๓๑ ธ.ค. ตอนที่ ๒
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๑
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๒
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๓
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๔
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๕
     วันที่ ๒ ม.ค. ตอนที่ ๑
     วันที่ ๒ ม.ค. ตอนที่ ๒
     วันที่ ๒ ม.ค. ตอนที่ ๓
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=