yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - Free Thamma CD
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง
 พระพุทธศาสนา  
ดาวน์โหลดธรรมฟรี
* ธรรมะอีกรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ สนุก ได้สาระ ไม่เชย ฟังเพลิน เชิญพิสูจน์ *
ขอซีดี ธรรมะ แจกซีดีธรรมะ เพื่อธรรมทาน
แจก CD ธรรมะฟรี ส่งถึงบ้าน

www. vipassana.de.tl

ประกาศ สำหรับเสียงอ่านและเพลงของโจโฉ เผยแพร่ ไรท์แจกต่อได้ ไม่ต้องขออนุญาตนะครับ แต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้น สถานีวิทยุเผยแพร่ตามอัธยาศรัยครับ  สงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำไปจำหน่ายเท่านั้น
จัดทำโครงการเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เพื่อสืบทอดและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เผยแผ่กว้างขวางยืนยาวต่อไป กุศลใดอันพึงมีในปัจจัยธรรมนี้ ข้าพเจ้าคณะเว็บซีดีธรรมะร่วมกับคณะผู้สนับสนุนโครงการ ขออุทิศและแผ่บุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ให้แก่บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาติ ของพวกข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนผู้มีดวงจิตอันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ทุกรูปทุกนาม ด้วยกุศลเจตนานี้ ขอให้เป็นพลปัจจัยให้หมู่คณะของข้าพเจ้ามีใจมั่นคงในพระรัตนตรัย เมื่อจำต้องเกิดอีกตามเหตุปัจจัย ก็ขอให้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา มีสัมมาทิฏฐิ ศรัทธาในอริยสัจจ์ ๔ เจริญภาวนาแนวสติปัฏฐาน ๔ ดำเนินตามทางมรรคมีองค์ ๘ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จำต้องเกี่ยวข้องกับผู้ใด ก็ขอให้พบแต่เหล่ากัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ผู้ชี้ทางสว่างทางแห่งปัญญา เพื่อนำตนให้พ้นจากกองทุกข์ ตราบจนกระทั่งเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำโครงการนี้
1.เป็นการสืบทอดและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
2.เป็นการให้ธรรมทาน อันเป็นการให้ปัญญาอันบริสุทธิ์ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์
3.รวมน้ำใจชาวพุทธ ในการสร้างกุศลกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม


ดาวน์โหลดธรรมฟรี

* ธรรมะอีกรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ สนุก ได้สาระ ไม่เชย ฟังเพลิน เชิญพิสูจน์ *=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=