yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - S 7 วัดไทยในต่างแดน
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง

วัดไทยในต่างแดน


โรงมหรสพทางวิญญาณ Buddhism Thailand ธรรมจักร นานาสาระธรรม วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร วัดบุปผาราม   >> ธรรมะคิด  วัดราชาธิวาสวิหาร     ข้าวจานน้อยของจิตใจ วัดสันทราย  >> ทำดี เรือนธรรม บ้านเรือนไทย ดูจิต... ด้วยความรู้สึกตัว คลื่นวัฒนธรรม Fm 88.75 Mhz วัดสัมมาชัญญาวาส ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ ซีดีธรรมะ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง)สวดมนต์.คอม วัดองค์ตื๊อ

 
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

กิจกรรมปฏิบัติธรรม - ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


http://www.rosenini.com/spiritualtheatre  http://www.watkoh.com http://www.watsai.net thai-library.com -  โปรแกรมห้องสมุด, สารสนเทศห้องสมุด, ระบบจัดการห้องสมุด, ห้องสมุด ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา ธรรมจักร วงล้อแห่งธรรม - Dhammajak.net vimokkhadhamma ชุมชนพระไทยในอินเทอร์เนต BanPhra.com สำนึกความเป็นไทย บ้านฝัน.คอม ธรรมติดใจ บ้านธัมมะ :: www.dhammahome.com thaibuddnism สำนักงานเจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์ วัดสันมะเหม้า วัดสัมมาชัญญาวาส วัดดอนชะเอม วัดเกริ่นกฐิน วัดดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี อาหารจานน้อยของจิตใจ วัดราชประดิษฐฯ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร แคมฟร็อกก็มีธรรมะ วัดโสมนัสวิหาร

01.เว็บธรรมะ (202)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (18)
03.วันสำคัญทางศาสนา (4)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (21)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (31)
09.การศึกษาศาสนา (42)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (37)
11.กิจกรรม (32)
12.วัด (352)
14.พระไตรปิฎก (13)
15.หนังสือธรรมะ (6)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (3)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (7)
20.นิทาน (9)
21.รูปภาพ (34)
22.บอร์ดสนทนาธรรม (8)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (10)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (21)
27.ศาสนพิธี (9)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (12)
30.คำศัพท์ (6)
31.เว็บทั่วไป (34)


           
     แจ้งลิงค์ใหม่ แจ้งลิงค์เสียได้ ที่นี่

*ลานพุทธศาสนา
แหล่งรวบรวมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ที่มีทั้งพระไตรปิฎกฉบับประชาชน พุทธประวัติ ทศชาติชาดก การปฏิบัติกรรมฐาน นิทานต่าง ๆ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ควรรู้ และอีกมากมาย

=พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน โดยย่อจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม มหามกุฏราชวิทยาลัย ของคุณสุชีพ ปัญญานุภาพ ที่มีทั้งความเป็นมาของพระไตรปิฎก การสังคายนา ข้อควรรู้จากพระไตรปิฎก พระวินัย พระสุตตันต พระอภิธรรม และรายละเอียดอีกมาก

108 เกจิอาจารย์ดัง
รวบรวมรายชื่อและรูปภาพของเกจิอาจารย์จากภาคต่าง ๆ ของประเทศ

BUDSIR
แนะนำและพัฒนาซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประวัติความเป็นความของพระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎก โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

cdthamma
เป็น website ที่ดีมากๆ จริงครับ เป็น web ที่รวบรวม cd ธรรมะไว้แจกเป็นธรรมทาน และ มี vcd + mp3 หลากหลายถึง 130 กว่า หัวข้อ

First Lord Buddha
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและ พระศรีอารยเมตรา รวมพระ และหลวงปู่ คาถาต่าง ๆ ถามตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

Free CD Buddha
แจกฟรี ซีดีพระไตรปิฏก ซีดีคำบรรยายธรรมของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก และซีดีคำบรรยายธรรมของอาจารย์วศิน อินทสระ

Lotus4th
เผยแพร่ธรรมะ ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องเล่า มงคล กรรม 12 คติธรรม รวมรูปภาพ และรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับธรรมะ

Meditation Thailand
ให้รายละเอียด และข้อมูลของวัดทั่วประเทศไทย ที่สอนเกี่ยวกับการทำสมาธิ วิปัสนา

OATSODYOD
ข้อมูล เกี่ยวกับตำนานเกจิดังทั่วประเทศ พระเครื่องยอดนิยม สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต 38 ประการ ความรู้เรื่องสมาธิสั้น และสืบค้นรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ได้

Rabob
ให้ข้อมูลวัดธรรมกาย ที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎก

Thai Buddhism
รวมลิงค์เว็บไซต์ข้อมูลต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา

Thai Language Buddhism Page
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระสูตร อริยสัจ และคำกลอนสอนธรรม

กฎแห่งกรรม
ธรรม บรรยาย และประสบการณ์ปฏิบัติธรรมจากหนังสือกฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ ของพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม และรวมบทสวดมนต์

กฎแห่งกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม เหตุต้นผลกรรม รวบรวมเรื่องราวมาจากประสบการณ์ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และสอนวิธีการทำสมาธิ

กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ
ธรรมบรรยายของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) แห่งวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี และรวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติธรรม

กระทู้อภิธรรมออนไลน์
รวมเว็บบอร์ดเพื่อถาม-ตอบปัญหาทางด้านพระพุทธศาสนา ปัญหาธรรม พระไตรปิฎก

กลุ่มพระสงฆ์นักไอที รุ่นที่ 1
เว็บไซต์ นี้จัดทำโดยกลุ่มพระสงฆ์นักไอที รุ่นที่ 1 แห่งประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Moral) แสดงข้อมูลของโครงการ วัดที่เข้าร่วมโครงการ ชื่อผู้เข้าอบรม ตารางอบรม กำหนดการ รายนามคณาจารย์ รวมภาพกิจกรรม และความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา

กลุ่มพุทธธรรมลานทอง
แจ้ง ข่าวสารการทำบุญ และฟังเทศนา กับพระสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร และมีรูปและประวัติโดยย่อของพระรูปต่าง ๆ และมีไฟล์เสียงที่เทศนาแต่ละครั้งให้ดาวน์โหลด

กลุ่มเยาวชนโครงการปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เว็บไซต์ ของพี่เลี้ยงเนกขัมมบารมี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประวัติและที่มาของพี่เลี้ยงเนกขัมมบารมี รายชื่อพี่เลี้ยงพร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ แผนงาน บันทึกการประชุม ดาวน์โหลดใบสมัครยุวพุทธฯ และรวบรวมเว็บไซต์ทางศาสนาพุทธ

กลุ่มเสขิยธรรม
จัด ตั้งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ศาสนธรรม เพื่อชีวิตและสังคม ข้อมูลของกลุ่มเสขิยธรรม ความเป็นมา ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม จดหมายข่าวเสขิยธรรม และบทความเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร สถิติครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน งบประมาณประจำปี สรุปบันทึกการประชุม และประกาศผลการสอบธรรมสนามหลวง

กองทัพธรรม พุทธพล
รายงานข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกัลยาณมิตร มีบทความ และให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา

กัลยาณมิตร
รายงานข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกัลยาณมิตร มีบทความ และให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา

กายทิพย์โลกวิญญาณ
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา การธุดงค์ในป่า ฝึกสติปัฏฐานสี่ ฝึกถอดกายทิพย์และการท่องไปในโลกแห่งวิญญาณ

การศึกษาธรรม
รวมหัวข้อธรรม ธรรมจักร์ วิสุทธิมรรค ภาค ๑ อภิธัมมัตถสังคหะ ปรมัตถธรรม และมิลินทปัญหา มีพระไตรปิฏกให้ดาวน์โหลด

การศึกษาปริยัติธรรม
ศูนย์รวมการศึกษาปริยัติธรรม ในพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป

การสังคายนาพระธรรมวินัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสังคายนา บอกสาเหตุของการสังคายนา รวมข้อมูลการทำสังคายนาครั้งต่าง ๆ

การุณยฆาต
พระธรรมเทศนาเรื่อง การุณยฆาตกับมุมมองตามแนวพุทธจริยศาสตร์

กุศลดอทคอม
ชมรม พุทธศาสน์ออนไลน์สำหรับนักปฏิบัติธรรม และรวบรวบพุทธศาสนสุภาษิตให้ค้นคว้า พร้อมทั้งพจนานุกรมพุทธศาสตร์ มีเว็บบอร์ดสำหรับสนทนาธรรม รวมเว็บไซต์ธรรมะ

ข่าวคณะสงฆ์
สาระธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดย พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

คติธรรมนำชีวิต
สาระธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดย พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

คนดีดอทคอม
ความ รู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ความสำคัญของการวิปัสสนากรรมฐาน โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รูปภาพของโครงการ ข้อแนะนำการเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการวิสุทธิธรรม ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาและรูปภาพวอลเปเปอร์

คนเมืองบัว
ความ รู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ รูปรอยพระพุทธบาทที่ต่าง ๆ วิธีฝึกฤทธิ์ทางใจ อนุสติ10 หรือกรรมฐานทั้งสี่สิบกอง เรื่องเล่าประสบการณ์เรื่องวิญญาณ ฤทธิ์ทางใจ ภาพอภินิหาร ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ถาม-ตอบปัญหาธรรมจากคนเมืองบัวและผู้รู้ กำหนดการทำบุญ จัดสอนกรรมฐานแบบฤทธิ์ทางใจในจังหวัดต่าง ๆ

คิดดี ทำดี จิตดี
รวมรวบคำทำนายรายสัปดาห์ พร้อมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิต วิญญาณ การทำสมาธิ เรื่องเร้นลับ การแก้ไข สารภาพบาป กฎแห่งกรรม

คือเซน
ข้อมูลพุทธศาสนานิกายเซน ความรู้เกี่ยวกับศิลปะเซน แสดงแกเลอรี่ภาพถ่าย สินค้างานเซน

ค้นหาธรรม
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพุทธสุภาษิต ปรัชญาพูดถึงนิพพาน ธรรมะ พระธรรมคำสั่งสอน และเว็บบอร์ดสนทนาธรรม

งานวิจัยเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารของนิสิตและสมาชิกนิตยสารพุทธจักร
ราย ละเอียดงานวิจัยเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารของนิสิตและสมาชิกนิตยสาร พุทธจักร กิตติกรรมประกาศ ปัญหาและความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร นิตยสารพุทธจักร ระเบียบวิธีวิจัย ผลของการวิจัย สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จริยธรรมนำชีวิต
สื่อการเรียนการสอนรายวิชาหลักธรรมกับชีวิต รายวิชาสังคมไทย หลักสูตร ป.กศ.สูง พลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษา

จริยศาสตร์
ความรู้ทางด้านจริยศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา ศีลธรรม

จักนรินทร์โฮมเพจ
รวมลิงค์เว็บไซต์วัดไทย และธรรมะ บอกประวัติของพระพระมหาจักนรินทร์ เหลืองอ่อน

จันทวร อินโน
แนะนำประวัติพุทธศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ

จิตวิญญาณ สมาธิ และพลังแห่งจักรวาล
รวบรวมคติธรรมต่าง ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ, จิตวิญญาณ และพลังแห่งจักรวาล เผยแพร่ประสบการณ์ทางจิตที่น่าสนใจ

จิ๊กกุ่ง
บริการตอบคำถามทางพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน ประมวลภาพกิจกรรมของเยาวชนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่ายเยาวชนพุทธศาสตร์

ชมรมนิสิตมหาจุฬาสัมพันธ์
รายงานข่าวสารของชมรม ให้ความรู้เรื่องพุทธประวัติ รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ชมรมผู้ใฝ่ในธรรม [นนทบุรี]
ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรมะโดย อ. สรรค์ชัย พรหมฤาษี ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนพุทธศาสนา

ชมรมพุทธศาสนา"กัลยาณมิตร" บริษัท เอไอเอ จำกัด
ติดตาม กำหนดการบรรยายธรรมของชมรมพุทธศาสนา บทความทางพระพุทธศาสนา และฟังเพลงไพเราะ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ ของพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ

ชมรมพุทธศาสน์ ประเพณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ข้อมูล เกี่ยวกับชมรม และข่าวสารของชมรมพุทธศาสน์ ประเพณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งเสนอความรู้ทางด้านพุทธศาสนา ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ หลักธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาในประเทศไทย และรวมเว็บไซต์ทางด้านพระพุทธศาสนา

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุ
ชมรม รักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยคือกลุ่มคนที่มีพระธาตุและศึกษาเรื่องพระธาตุ มานานนับสิบปี จึงได้เผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ต่อพุทธศาสนิกชน เพื่อหวังให้พระธาตุทั้งหมดเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการะส่วนกลางของ พุทธศาสนิกชนในที่สุด

ชมรมเวบพระพุทธศาสนา
ศูนย์ พุทธธรรมทั่วโลก รวมเรื่องราว ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา กระทู้ธรรมะ รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนาทั้งไทยและต่างประเทศ และรวมภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศและต่างประเทศ

ชาดกพระเจ้าสิบชาติ
ความ รู้เกี่ยวกับบารมี 10 ของพระพุทธเจ้า มีทั้งพระเตมีย์ใบ้ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระภูริทัต พระพรหมนาท พระวิฑูร พระเวสสันดร พระเนมิราช พระมโหสถ พระจันทราช ครบ 10 ชาติ 10 บารมี

ชาวพุทธ
ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ทศชาติ โครงสร้างศาสนาพุทธ และวันสำคัญต่าง ๆ ในศาสนาพุทธ

ชาวไทยพุทธ
ให้ความรู้เกี่ยกับพระพุทธศาสนา รวมพุทธประวัติ พุทธศาสนธรรม ศาสนพิธี และความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ชีวิตสดใสด้วยธรรมะ
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอน ภาพพุทธประวัติ แผนที่พุทธประวัติ พจนานุกรมศัพท์ธรรมะ

ซีดีธรรมะ
รวบ รวมซีดี พระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์ต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุญาตให้นำมาเผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้มีแผ่นซีดีที่ต้องการนำมาเผยแพร่กับผู้ต้องการซีดี เพื่อนำไปศึกษา

ดวงเด่น นุเรมรัมย์
โฮ มเพจของ ดวงเด่น นุเรมรัมย์ แนะนำตัวและนำเสนอโลกทัศน์ทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา จริยศาสตร์ เพื่อการทำความเข้าใจโลก ชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ดูอโศก
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่พุทธสถานสันติอโศก และพระพุทธศาสนาตามแนวทางสันติอโศก

ตะวันธรรม
เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัดธรรมกาย รายงานข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด สอนหลักธรรมะ

ตามรอยธรรมพระป่าหลวงพ่ออารยะวังโส ภิกขุ
ตามรอยธรรมพระป่า หลวงพ่ออารยะวังโส ภิกขุ รวมความรู้ ธรรมะ คำสอนทางศาสนา และรวบรวมคำถาม คำตอบจากศิษย์ และหลวงพ่ออารยะวังโส ภิกขุ

ตำนานพระพิฆเณศวร์
ประวัติ ของพระพิฆเณศวร์อย่างละเอียด บทสวดเจ้าแม่กวนอิม หลักการปฎิบัติตามแนวสำนักวัดทับสะแก พุทธภาษิต ตะลอนทัวร์เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ รู้เรื่องประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการอยู่เหนือดวงชะตา

ถาม-ตอบปัญหาธรรม
บริการถาม-ตอบออนไลน์ปัญหาธรรมถึงท่านอาจารย์สุจินต์ หรือวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ถาวรดอทเน็ต
ประวัติ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และประวัติหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร ประวัติการสร้างศาลพระราชศรัทธา ผลงานมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา มูลนิธิถาวรจิตฺตถาวโร-วงศ์มาลัย

ถ่ายทอดสดเสียงธรรมะจากรายการวิทยุ
ถ่ายทอดสดเสียงบรรยายธรรมะออนไลน์ และถาม- ตอบ ปัญหาธรรมะ

ทดสอบธรรมะ
แบบทดสอบความรู้ทางพุทธศาสนา ธรรมะพื้นฐาน ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ และธรรมวิภาค

ทางนฤพาน
วรรณกรรมทางพุทธศาสนา มีห้องสนทนา แนะนำเว็บไซต์ และให้ความรู้อื่นๆ ทางด้านพุทธศาสนา

ทางสายเอก
รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า

ทำความดี
เว็บไซต์ประกาศเชิญทำบุญ รวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอน

ทำบุญ
รวบรวมข่าว ประกาศข่าวการทำบุญ ตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย

ท่านพระอาจารย์ สำเภา สนฺติญาณโก
หลัก ธรรม คำสั่งสอน ธรรมะสายทางนรก ธรรมะสายทางสวรรค์ ธรรมะสายทางมนุษย์ ธรรมะสายทางพระนิพพาน (ธรรมะพิสดาร) ของ ท่านพระอาจารย์ สำเภา สนฺติญาณโก และเสนอข้อมูลของวัดประจันตคามเสมาราม จังหวัดปราจีนบุรี

ธรรมจักร
คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา มีพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร คาถาพาหุงฯ คาถาชินปัญชร และรวมโหวตเว็บธรรมะที่คุณชอบ

ธรรมชาติ
ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สังฆาทิเสส มานัต

ธรรมประทานพร
พระ ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ วัดท่าซุง บริการถาม-ตอบปัญหาธรรม และบทสวดมนต์

ธรรมศึกษา
แนวทางศึกษาพระไตรปิฏก ตามพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาหรือการอบรมเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน

ธรรมศึกษา
บทเรียนธรรมะออนไลน์ แบ่งการศึกษาออกเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก พร้อมทั้งแบบทดสอบ

ธรรมสภา
เสนอ เรื่องสถานที่จริงที่สำคัญของพุทธศาสนา พระราชธรรมของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-9 ประวัติพระธรรมาจารย์ 15 องค์ พร้อมหลักธรรม ต้นกำเนิดคาถาชินบัญชร บทสวด พร้อมคำแปลที่ถูกต้อง

ธรรมสมาคม'43
เผยแพร่หลักคำสั่งสอนของพุทธศาสนา สนทนาธรรมะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติธรรม

ธรรมะ
รวบ รวมสาระความรู้เกี่ยวกับศาสนา คำสอนและโอวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การทำสมาธิ การปฏิบัติธรรม บทสวดมนต์ต่าง ๆ หลักวิธีดับทุกข์ และรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

ธรรมะ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับธรรมศึกษาชั้นตรี รวมวิชาที่เปิดสอน ราชชื่อคณะผู้บริหาร และให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะทั่วไป สอนคติธรรมประจำใจ

ธรรมะ
รวบรวมหลักธรรม พุทธประวัติ และบทสวดมนต์ บริการเว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องธรรมะ

ธรรมะ จากพระป่า
รวมธรรมเทศนาของพระสุปฏิปันโน รวมถึงหลวงปู่ และพระอาจารย์อื่น ๆ แจ้งตารางการแสดงธรรมโดยพระกรรมฐานในกรุงเทพฯ

ธรรมะบรรยาย
ฟังธรรมบรรยายออนไลน์โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ธรรมะบอร์ด
บอร์ดสำหรับสนทนาธรรมะในแวดวงผู้สนใจเสวนาเรื่องธรรมะทั้งหลายของเมืองไทย

ธรรมะในคำกลอน
คำ กลอนสอนธรรมจากท่านพุทธทาสภิกขุ แบ่งหัวข้อธรรมะออกเป็นหัวข้อ อาทิ หมวดการงาน หมวดเตือนตน หมวดอธิบายธรรมะ หมวดอธิบายเรียนศาสนา หมวดความตาย หมวดเป็นให้เป็นหมวดศีลธรรม หมวดมงคล หมวดมอง-มอง หมวดปกิณกะ หมวดโลก

ธรรมะไทย
รายงาน กิจกรรมและข่าวสารทางพุทธศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับ ศีล, ทาน, สมาธิ, วิปัสสนา, กรรม และกวีธรรมะ มีธรรมะพุทธศาสตร์ พุทธศิลป วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งแนะนำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ธรรมะไทยแลนด์
มีคำสอนของพระพุทธศาสนา รวมบทสวดมนต์ มรรคมีองค์แปด และข้อแนะนำการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า

ธัมมทีโป
ให้ความรู้เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 การกลับมาของทางสายเอก ให้รายละเอียด และคำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกมหาสติปัฏฐาน 4

ธัมมโชติ - วิเคราะห์พุทธธรรมในเชิงวิทยาศาสตร์
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พุทธศาสนา ตอบปัญหาธรรม แนะนำหนังสือน่าอ่าน และแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

นักเรียนพระพุทธศาสนา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
รวมข้อมูลการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวบรวมธรรมะ นิทานชาดก พร้อมกับประวัติพระพุทธศาสนา

นิ่ง
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา มีคำภีร์ละกาม นิทานธรรมะ สอนทำสมาธิ บทสวดมนต์

น้อมสู่ใจ เล่ม 1
รวมบทกลอนธรรมะ จากหนังสือ "น้อมสู่ใจ เล่ม 1" แต่งโดย พระประสงค์ ปริปุณฺโณ

บทสวดมนต์
พระ คาถาลดเคราะห์บรรเทากรรม พระคาถาอิติปิโสนพเคราะห์ วิธีการเจริญภาวนาสวดพระคาถาอิติปิโสนพเคราะห์บรรเทากรรม พระอาการวัตตาสูตร คาถาท่านพระยายมราช คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

บันทึกลับภิกษุนิรนาม
รวมธรรมเทศนาพระกรรมฐาน มีแนวทางปฏิบัติธรรม และปุจฉาวิสัชนาธรรม

บ้านธรรมรัตน์
พุทธ สมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้เรื่องศาสนา ความรู้ทางการแพทย์ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดโปรแกรม ข่าวรับสมัครงาน สอนทำโฮมเพจ รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับพุทธศาสนา และลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

บ้านฝัน
ความรู้สาระทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ รวมถึงความรัก ความอบอุ่นและปรารถนาดี ไว้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปกิณกะภาพ : พุทธประวัติ
รวมภาพ และพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูตร จนถึงปรินิพพาน

ปฎิจจสมุปบาท
กระบวนการทางจิตแห่งการเกิดขึ้น และดับไฟแห่งทุกข์ใช้ในการดับทุกข์ และการปฏิบัติ

ปฏิจจสมุปบาท
ข้อมูล หลักการ และหลักธรรมเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ว่าด้วยกระบวนการจิตของการเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์

ปภฺสสโร
โฮ มเพจของหลวงพ่อ สพฤกษ์ ปภฺสสโร ลูกหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น รายการธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า AM.1053วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 04.00 - 05.00 น.

ประวัติและหลักธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ประวัติของหลวงพ่อพุธโดยละเอียด, รูปภาพ,หนังสือและเทปธรรมะ, หลักธรรม, ประวัติวัดป่าสาลวัน, งานพระราชทานเพลิงศพ

ปลาทองธรรม
รวมภาพของพระพุทธเจ้า หลวงปู่และพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เกร็ดประวัติครูอาจารย์ รวมพระธรรมโอวาทต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดเพลงพุทธคุณ และพระธรรมคำสั่งสอน

ปัญญานันทะอมตะธรรม
เผยแพร่ธรรมะ และหลักคำสอน ของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ

ปู่โตดอทคอม
จำหน่าย หนังสือบทสวดมนต์ ภาคการ์ตูน มีสองภาษา ภายในเว็บไซต์แสดงประวัติหลวงปู่โต บทสวดพระคาถาชินบัญชร บทแผ่เมตตา ศีลห้า คำบูชาพระรัตนตรัย พระไตรปิฎก พาหุงมหากา

พระธรรมคำสั่งสอน
รวม คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อานิสงส์ในการทำบุญ ศัพท์พุทธศาสนาไทย-อังกฤษ กฎแห่งกรรม และข้อคิด สุภาษิตทางพุทธศาสนา

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมไฟล์เสียงปาฐกถาธรรมะของพระธรรมโกศาจารย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี

พระบรมธาตุทั่วเมืองไทย
ให้ ความรู้เกี่ยวกับพระบรมธาตุ บอกประวัติความเป็นมาของพระธาตุที่สำคัญในเมืองไทย รายงานข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมธาตุ ชมภาพพระธาตุเจดีย์ และพระอรหันตธาตุ

พระพุทธประวัติ
พระพุทธประวัติของพระปฐมสมโพธิ และพระเวสสันดร บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา พร้อมคำแปล และพระคาถาชินบัญชร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

พระพุทธศาสนา
ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า พระอริยเจ้า พระศรีอารียเมตไตรย แนะนำมงคลชีวิต และหลักธรรมะสำหรับการดำเนินชีวิต

พระพุทธศาสนา
ประวัติของพระพุทธเจ้า ภาพสังเวชนียสถาน และหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ควรทราบ

พระพุทธศาสนา
ประวัติพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัย พระอริยสงฆ์ การเผยแผ่พุทธศาสนา วันสำคัญทางพุทธศาสนา การสังคายนาพระไตรปิฎก พระคัมภีร์ทางพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และในประเทศไทย

พระพุทธศาสนา
บทเรียน สาระ ความรู้ ธรรมะ ศาสนา พระธรรมคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้า
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ ธรรมะ และพุทธศาสนสุภาษิต

พระมหาวินัย ปุญญฺญาโณ
บอกประวัติและแนะนำผลงานของพระมหาวินัย ปุญญฺญาโณ ถามตอบปัญหาทางพุทธศาสนา รวมลิค์เว็บไซต์ศาสนา

พระรัตนตรัย
คำสอนของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน รวมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะ คำสอน ต่าง ๆ

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
บอกประวัติ และผลงาน รวมบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

พระสังกัจจายน์ (พระมหากัจจายนเถระ)
ข้อมูล ประวัติ และเรื่องราวของพระสังกัจจายน์ หรือพระมหากัจจายนเถระ ผู้เป็นเอตทัคคะทางอธิบายธรรม คือผู้เป็นเลิศในอธิบายขยายพุทธพจน์

พระอภิธรรม
คู่มือการศึกษาพระอภิธรรม ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับพระอภิธรรม อย่างละเอียด

พระเจ้าสิบชาติ
เนื้อ เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติ ที่มีเนื้อหาสาระได้อย่างละเอียด เป็นเหมือนนิทานชาดก เกี่ยวกับบารมี 10 ของพระพุทธเจ้า มีทั้งพระเตมีย์ใบ้ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระภูริทัต พระพรหมนาท พระวิฑูร พระเวสสันดร พระเนมิราช พระมโหสถ พระจันทราช ครบ 10 ชาติ 10 บารมี

พระแก้วมรกต
บอกประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีภาพประกอบให้ดู

พระไตรปิฎกออนไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับพระไตรปิฎกตั้งแต่ เล่ม 1- 45 มีบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

พระไทยเน็ต - ชุมชนพระไทยในอินเทอร์เน็ต
รายงานข่าวสารด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา คือ แวดวงสงฆ์ ข่าวการศึกษา ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรม สื่อธรรม

พลังสมาธิชั้นสูง
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการสมาธิชั้นสูง ความหมายของจิตเข้มแข็งกับพลังจิต สมาธิจิตภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎแห่งกรรม สิ่งที่ควรละในการปฏิบัติสมาธิ วิธีปฏิบัติให้เกิดพลังสมาธิ สัจจะ พลังธาตุ ไตรลักษณ์

พุทธจิตวิทยา
สาระความรู้เกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา พุทธวิธีการสอน พุทธวิธีสร้างสุข พุทธวิธีความรัก สุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ

พุทธทาส
บอกประวัติ และผลงาน รวบรวมบทความ หลักธรรม กระทู้ธรรม ธรรมะในคำกลอน หนังสือแนะนำ และธรรมบรรยายต่าง ๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาส

พุทธทาสภิกขุ
บอก ประวัติของท่านพุทธทาสภิกขุ แนะนำสวนโมกขพลาราม อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี รวมคำสอนของท่านพุทธทาส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนา และพระอริยสงฆ์

พุทธทาสศึกษา
ชีวประวัติ รวมบทความ รูปภาพ วาทะ และผลงานต่าง ๆ ของท่านพุทธทาสภิกขุ

พุทธธรรมรัฐสภา
เครือ ข่ายพุทธศาสนาของรัฐสภา ธรรมะ ปาถกฐาธรรม และความรู้เกี่ยวกับธรรมะเรื่องต่าง ๆ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร

พุทธบุตร
ธรรมะ คำสอนและประวัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ), กรรมฐาน40, สนทนาธรรม, รวมคำสอน, ประสบการณ์เจอผี, หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม, พระโพธิสัตว์, คำสอนพระสุปฏิปันโน, ข่าวงานบุญ, กำหนดการธัมมวิโมกข์, และนานาสาระต่างๆ อีกมากมาย

พุทธมามะกะ
รวบรวมบทสวดมนต์เช้า บทอาราธนาธรรมต่าง ๆ บทสวดมนต์ที่สำคัญ ประวัติพระพุทธเจ้า ยอดพระไตรปิฎก มงคลชีวิต 38 ประการ

พุทธรรมะดอทคอม
เกี่ยวกับธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สาระความรู้เกี่ยวกับธรรมะ คติสอนใจ และถามตอบธรรมะออนไลน์

หน้า    1    2ศาสนา - ปรัชญา

http://www.twf.or.th : มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร - วงศ์มาลัย (องค์กรเพื่อการเผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสาธารณะประโยชน์)
http://www.mcu.ac.th/IBMC
: The International Buddhist Meditation Centre.ส่วนวิปัสสนาธุระ นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ เผยแพร่ความรู้ธรรมะ สมาธิ - วิปัสสนา สำหรับบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
http://www.dhamma-isara.org : มูลนิธิธรรมะอิสระ วัดอ้อน้อย (ธรรมะอิสระ) นครปฐม
http://www.ybat.org : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.mcu.ac.th : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.savika.org : เสถียรธรรมสถาน
http://e-mag.virtualave.net/ : ศาสนาเปรียบเทียบ
http://www.mahamakuta.inet.co.th : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
http://www.geocities.com/seelerdk/buddhawords.html : เป็นเว็บของสำนักปฏิบัติธรรมอาทิจจวังโส บ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่คำสอนตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์
http://mcu.rip.ac.th
: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก
http://siam.to/saengtham.com : วิทยาลัยแสงธรรม สถาบันแห่งปรัชญาและเทววิทยา
http://pirun.ku.ac.th/~fagisvtc/buddhism/DhramaKasetA.html : ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มก.
http://www.gongtham.net : แม่กองธรรมสนามหลวง - ตรวจสอบผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ตรี โท เอก ทั่วประเทศ
http://www.dhamma1000.com : เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ คติ และพิธีทางพุทธศาสนา
http://www.script.co.th : คติธรรมนำชีวิต, พุทธคุณอินเตอร์เน็ต, ข่าวชาวพุทธ
http://www.geocities.com/sakyaputto : web ศากยบุตร ศูนย์รวมข้อมูล ทางพระพุทธศาสนา
http://www.thai.net/watbuppa/ratchathum.htm : "ทศพิธราชธรรม" : ราชธรรม 10 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอ
http://www.dhammastudy.com : ผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมไม่ควรพลาด ... ชาวพุทธ
http://dharma.school.net.th : ลานธรรมฯ
http://www.salatham.com
: ศาลาธรรม เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ
http://www.buddhism.in.th : thailand buddhism web directory ศูนย์รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนาของไทย
http://www.budpage.com : สำนักข่าวชาวพุทธ เพื่อชาวพุทธคนรุ่นใหม่ ... พัลวัน
http://www.phraphuttharoop.com : เว็บไซด์สำหรับชาวพุทธที่ให้ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางพระพุทธศาสนา,หนังสือพระพุทธรูป,หนังสือพระธาตุเจดีย์
http://www.dharma-gateway.com
: ประตูสู่ธรรม รวมเรื่องเกี่ยวกับ พุทธศาสนา
http://www.geocities.com/book_2546 : คัดลอกจากหนังสือหนังสือแนวคำสอน สมเด็จโต สมาธิ ทางสงบ ถอดจิต ทั้งเล่มเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสมาธิตั้งแต่ระดับต้น-ระดับสูง อย่างเป็นขั้นตอน
http://www.geocities.com/tmchote : วิเคราะห์ธรรม อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
http://www.geocities.com/Tokyo/Pagoda/2505 : ธรรมะสำหรับคนไทย
http://board.dserver.org/e/easydharma : เว็บบอร์ดสนทนาธรรมะและธรรมปฏิบัติแบบง่ายๆ ... deedi
http://www.thai.net/dhammajak : คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีพระสูตร กฎแห่งกรรม วิธีคลายโกรธ ภาพพุทธประวัติ,พระมาลัย คาถาชินบัญชร,พาหุง และรวมเว็บพุทธศาสนาอื่น ๆ
http://www.geocities.com/Athens/Marathon/6507 : กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ (วัดอัมพวัน สิงห์บุรี)
http://www.konhatum.com : ศาสนา,ศาสนาพุทธ,พุทธศาสนา,ธรรมะ,ปรัชญา,พุทธสุภาษิต,นิพพาน
http://www.geocities.com/Tokyo/Gulf/4126 : ธรรมะ จากพระป่า ... พัลวัน
http://www.buddhadhamma.net : หลักสูตรการสร้างสื่อและพัฒนาตนให้เป็นผู้นำเสนอทางพระพุทธศาสนา ณ. ชมรมเว็บพระพุทธศาสนา
http://www.geocities.com/Athens/Troy/8697 : My Buddhism ... sprapant
http://www.geocities.com/khampee_anatta : คัมภีร์อนัตตา web เกี่ยวกับ คำสอนและประสบการณ์การฝึกปฏิบัติทางจิต
http://www.geocities.com/metharung : รวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อรูปต่างๆ
http://www.geocities.com/wisuttipom : ศึกษาธรรมะ
http://hello.to/4uweb : websiteเกี่ยวกับธรรมมะ
http://hello.to/dhamma : รายการธรรมร่วมสมัย ออกอาการทาง FM 100.5 อ.ส.ม.ท.
http://www.geocities.com/satipanya : แก่นธรรม (อริยสัจ ๔) และรายการบรรยายธรรม และปฎิบัติธรรม
http://www.geocities.com/easydharma : โฮมเพจธรรมะที่ผู้คนสนใจอยากรู้และแนะนำธรรมปฏิบัติอย่างง่ายๆ
http://www.geocities.com/Tokyo/Pagoda/3134 : โฮมเพจธรรมะ ... บัวใต้น้ำ
http://www.anumotana.com : web ธรรมะ ที่เน้นการฟังธรรม ผ่านทางเนทเป็นหลัก
http://www.geocities.com/luangpu_thate : ธรรมเทศนาแนวปฏิบัติ ของหลวงปู่เทสก์
http://www.mindcyber.com : หน้งสือมากมายมีให้ท่านอ่าน เช่น นิทาน กฎแห่งกรรม เมนูอาหาร สุขภาพ และอื่นอีกมากมาย
http://www.sanook.to/buddhait : พุทธะไอที ศูนย์รวบรวมข้อมูลพุทธศาสนาบน Internet
http://www.geocities.com/skychicus : ชำแหละกฎแห่งกรรม, โอวาทหลวงพ่อจรัญ, ความรู้ปริยัติ, กรรมฐาน, ศัพท์พุทธไทยอังกฤษ, อานิสงส์ต่างๆ พร้อมสุภาษิตคำคมทางโลก
http://easy.to/budmgt : พุทธวิธีบริหาร
http://www.geocities.com/Tokyo/Pagoda/2505 : หัวข้อธรรมในคำกลอน ... morning_glory
http://www.city4free.com/members/thamma/buddha.html : Website เกี่ยวกับธรรมะ
http://www.geocities.com/freecdbuddha : แจกฟรี CD ธรรมะ ของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก อ.วศิน อินทสระ และ พระไตรปิฏก CD-ROM ฟรี
http://www.topcities.com/asian/those-left : โฮมเพจธรรมะ คัดลอกจากหนังสือ "เป็นห่วง" วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ... สันธยา
http://www.geocities.com/Tokyo/Towers/9817 : นิทานธรรม
http://Time.WebHostMe.com/Dhamma : สารบัญพระไตรปิฎก เชื่อมไปฐานข้อมูลของ ลานธรรม หนังสือ และรายการธรรม ที่น่าสนใจ
http://go.to/tipitaka : เชิญศึกษาพระไตรปิฎก ทั้ง 45 เล่ม ฉบับ html ครับ ... ผู้คัดลอก
http://www.geocities.com/thaiok1/index.htm : สารบันพระไตรปิฎก
http://www.geocities.com/tipitakaonline : แจกฟรีพระไตรปิฎกครบ 45 เล่ม ... อมฤต (ETERNITY)
http://www.thaitemple.org : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
http://www.manchusree.org : ปาฐกถาธรรม หลวงพ่อพุทธทาส โดยกลุ่มมัญชุศรี
http://www.geocities.com/pudule : หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
http://www.geocities.com/duang_kaew/ : เว็บบูชาคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไป
http://www.panya.org : ปัญญานันทะอมตะธรรม (อ่านธรรมะ ฟังธรรมะ หนังสือธรรมะ)
http://www.geocities.com/thaniyo : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
http://www.geocities.com/luangpu : หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
http://www.geocities.com/luangpumun/index.html : ประวัติปฏิปทาบารมีธรรม ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถร
http://www.geocities.com/luangpuman/navtang_cha.html : แนวทางการปฏิบัติธรรม โดย หลวงปู่ชา สุภัทโธ
http://www.luangta.com : ห้องสมุดหนังสือธรรมะ, คำเทศน์ , คำสอน อบรม พระ และฆราวาส โดยหลวงตามหาบัว
http://www.geocities.com/pralaah : หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี จ.มุกดาหาร ... panaikon
http://www.thai.net/thai500 : หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
http://www.buddhadasa.com : รวมประวัติ ผลงาน หลักธรรม ของท่านพุทธทาส
http://www.putoe.com : หนังสือบทสวดมนต์ ภาคการ์ตูน มีสองภาษา เป็นเล่มเดียวและเล่มแรก สีสันสวยสดงดงาม พร้อมประวัติหลวงปู่โตอย่างละเอียด
http://www.geocities.com/sukhintariyo : พระราชธรรมสุธี (พวง สุขินทริโย)
http://www.geocities.com/Tokyo/Ginza/9697/bpindex.html : สารบัญธรรมปฏิบัติ ... วัฒน์
http://come.to/makphol : ปฏิบัติธรรม ... nonborn
http://www.geocities.com/samadhinet : web ส่งเสริมการทำสมาธิ
http://www.kondee.com : Web ที่แนะนำเกี่ยวกับ วิปัสสนากรรมฐาน และโครงการ + หลักสูตรปฏิบัติ สำหรับที่ท่านสนใจ
http://vipassana.webguu.com : มูลนิธิศูนย์วิปัสนาเชียงใหม่
http://www.geocities.com/Tokyo/Ginza/9697/tean100.html : การเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน วัดสนามใน ...วัฒน์
http://www.geocities.com/thammatipo : มหาสติปัฏฐาน4
http://www.buddhabirthplace.com : การศึกษาพุทธประวัติแนวใหม่
http://www.fwbo.org : พระพุทธเจ้า
http://thaibuddhism.hypermart.net : ประวัติ และปรัญชา ของพระพุทธเจ้า และ พระพุทธศาสนา
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/6667/bd_history.html : พุทธประวัติ : ปกิณกะภาพพร้อมคำบรรยาย
http://chana.cjb.net : พระบรมสารีริกธาตุ
http://www.geocities.com/wnicha : พระบรมธาตุทั่วเมืองไทย
http://www.wat-thamyaiprik.com : วัดถ้ำยายปริก เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
http://www.watfhungmin.org : วัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
http://www.geocities.com/wat_thaton : วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่
http://wat-khunchan.hypermart.net : วัดวรามาตยภัณสาราราม (ขุนจันทร์) - ประวัติ ศาสนสถาน ธรรมะ พุทธภาษิต คติธรรมคำกลอน
http://www.watpala.org : วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
http://www.watthamfad.com : วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี
http://www.geocities.com/wathuakrabaue : วัดหัวกระบือ (ที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต)
http://watpa.cjb.net : วัดป่าเชิงเลน(สาขาวัดหินหมากเป้ง)
http://www.geocities.com/ratorot : วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จอมทอง กรุงเทพ
http://www.wattrimit.com : วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
http://www.watruak.corp-th.com : วัดรวก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
http://nongpongnok.com : วัดเจริญราษฎร์บำรุง (วัดหนองพงนก) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
http://www.thai.net/pigku : web ของนิสิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
http://www.dhammakaya.org : website ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
http://www.dhammakaya.or.th : วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ... COPY
http://www.lpsod.jx.st : Luang Por Sod Candasaro
http://go.to/tawandhamma : ตะวันไทย
http://www.lpsod.eg.st : ประวัติหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
http://www.geocities.com/rtafclub : ชมรมพุทธศาสน์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
http://www.thai.net/watbuppa_painting : จิตรกรรมฝาผนัง วัดบุปผารามวรวิหาร ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพลายรดน้ำ ประกอบโคลงโลกนิติ
http://www.geocities.com/Tokyo/Gulf/8621 : นำชม วิชาธรรมกาย ที่พุทธมณฑล ... แวววรรณ พรรณราย
http://www.ibs.th.org : ชมรมพุทธศาสตร์สากล
www.geocities.com/yogitai2000 : เรื่องราว แง่คิดที่น่าสนใจ โดยคณะศิษย์ ท่านโยคีอริยธาตุ
http://sukati.com : อนุสรณ์แด่ผู้ทำคุณให้ชาติ, แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศาสนาและวิญญาณ
http://www.geocities.com/gaytiplokvilyan : กายทิพย์และโลกวิญญาณ
http://i.am/mr.chai : web เชิญชวนให้ร่วมพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก
http://www.issara.com : ชุมทางคาทอลิกไทย ... Franky
http://welcome.to/catholic : Thai Catholic Community
http://welcome.to/thaichristian : Thai Christian
http://www.geocities.com/jesus33th : ห้องคริสเตียน
http://www.tivakorn.com/sala/webboard.php?Category=answer : เวปบอร์ดคริสเตียน
http://www.wwjdzone.com : WWJD - โฮมเพจคริสเตียนไทย คำพยานชีวิต เพลงคริสเตียนในแบบ mp3
http://www.geocities.com/godmanps : The Holy bible : ถ้อยคำของพระเจ้า อธิบายพระคัมภีร์ไบเบิล
http://www.go.to/catholic : แหล่งรวมบทภาวนาและบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า
http://www.egroups.com/group/thaichurch : Thai Christians Mailing List homepage
http://www.1churchcm.com : คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่
http://www.muslimthai.com : ชุมนุมอินเตอร์เน็ทมุสลิมไทย
http://www.thaiislamic.com : นิตยสารมุสลิมออนไลน์
http://bangkok.com/mypage/muslimparty : Muslimparty for Muslim by thaimuslim
http://www.siamic.com : ศาสนาอิสลามและมุสลิมในประเทศไทย
http://www.islamichomepage.com : เวปไซค์ เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม การเมือง และรวม link
http://welcome.to/ily : Islamic Library Yala
http://www.geocities.com/area51/orion/2402 : Muslim house ศาสนาอิสลาม
http://www.geocities.com/embracing_islam : Search for the word "Islam" and Stories of new Muslims from A-Z.
http://www.se-ed.net/theptheva : เรื่องราว ประวัติเทพ-เทวะ ของศาสนาพราหม์-ฮินดู
http://www.tonchabab.com : เรื่องราวของแผ่นเสียง การเล่น การดูแล เรื่องหัวเข็มแผ่นเสียง เพลงในหนังเก่าๆ
http://www.geocities.com/thaimaxin : web รวบรวมวาทะของปราชญ์จีน
http://www.suvinai-dragon.com : web เพื่อการพัฒนา กาย จิต ธรรม
http://www.geocities.com/mindpoet_i : Poetry for the Mind - น้อมสู่ใจ
http://www.geocities.com/pic_asupa : รวบรวมภาพน่ากลัว ภาพเกี่ยวกับความตาย คนตาย เพื่อการฝึกพิจารณาวิปัสสนาปัญญา
http://www.thaisdophilosophy.net : เว็บไซท์เพื่อการศึกษาปรัชญา โดย กลุ่มไทยทำปรัชญา
http://home.rsu.ac.th/~khumtave : web เกี่ยวกับปรัชญา สาขาจริยยศาสตร์
http://www.geocities.com/nuremrum : ว่าด้วย…การศึกษาเชิงจริยศาสตร์, ปรัชญา และพระพุทธศาสนา
http://www.thaibenja.com : พระเครื่อง ระดับเบญจภาคี มากมายหลายองค์
http://www.geocities.com/apinyatatip : เรื่องราวการเจริญกสิณภาวนา และบันทึกนรกภูมิ
http://www.dreamindreamonline.com : โรงเรียนอนุบาลในฝันในฝันวิทยา โดยชาววัดพระธรรมกาย
http://www.teelee9.com : ชมรม ตี่ลี่ 9 มังกร : เวบไซค์เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย และโหราศาสตร์จีน ที่ให้รายละเอียดทางทฤษฏีได้ดีมาก

 ว็บไซต์ชื่อดังของไทย

www.siamguru.com

www.sanook.com

www.kapook.com

www.hunsa.com

www.siaminside.com

www.webthaithai.com

www.mthai.com

www.pantip.com

www.thaiware.com

www.watpa.com

www.luangta.com

www.dhammajak.net

www.buddhapoem.com

www.dhammathai.org

www.palungjit.com

www.phrathai.net

www.chaonet.com

http://www.udondee.com

01.เว็บธรรมะ (217)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (16)
03.วันสำคัญทางศาสนา (3)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (21)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (32)
09.การศึกษาศาสนา (42)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (39)
 
12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม (382)
13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม (35)
14.พระไตรปิฎก (13)
15.หนังสือธรรมะ (6)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (3)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (7)
20.นิทาน (9)
21.รูปภาพ (34)
 
22.บอร์ดสนทนาธรรม (9)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (11)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (21)
27.ศาสนพิธี (8)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (12)
30.คำศัพท์ (6)
31.เว็บทั่วไป (39)

 

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=