yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 123 นิทานธรรมะ
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง

ชื่อเรื่อง ผู้ชม
กบเลือกนาย 47
มดกับนกพิราบ 308
หนูบ้านนอกกับหนูในเมือง 375
หมาป่าอกตัญญู ... The Ungrateful Wolf 424
หมาป่าเป่าปี่ 609
นกอินทรีกับอีกา 854
ศิลปะในการชนะทุกข์.. 549
สำคัญที่สติ : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) 483
มหัศจรรย์แห่งชีวิต และ 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี 598
บทปลงสังขาร ( มนุษย์เราเอ๋ย ) 639
...(งาน) สำเร็จ เมื่อ (คน) สำราญ.... 438
น่าเสียดาย......จาก ท่าน ว.วชิรเมธี 676
คำสอนของพ่อ (ในหลวงของเรา) 846
นิทานนรกสวรรค์ 899
แม่โกหกผม 8 ครั้งในชีวิต 848
...ประตูสองบาน ของประภัสสร เสวิกุลและท่าน ว.วชิรเมธี... 696
คุณธรรมที่ทำให้เจริญ 743
ผู้หญิงกับการทำบุญ 781
ชำแหละกฎแห่งกรรม 700
ไอ้ทุย...ช่วยด้วย..!!!!!! 687
นิทานเรื่องสั้นของท่านพุทธทาส เรื่อง เทวดากับหนอน 1003
นิทานเรื่องสั้นของท่านพุทธทาส เรื่อง คนกับสุนัข 1000
"เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต" ว.วชิรเมธี 744
ท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง เพชรที่หาได้จากโคลนในถิ่นสลัม 616
ท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง ช่างไม่เมตตาเสียเลย 562
ท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง น้ำชาล้นถ้วย 650
ขืนทำ...จะช้ำใจ ข้อคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี 740
ข้อคิดดี ๆ ก่อนออกจากบ้าน 921
มีไปทำไม......โดย ว.วชิรเมธี 802
ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีสุข ในยุคเศรษฐกิจฝืด 730
เงินไม่สำคัญเสมอไป 719
ยิ้ม....มหานิยม 1008
ฮาธรรมะพระพยอม 835
ในเวลา - คุณค่าชีวิต>>> ว.วชิรเมธี 1096
กระจกเงาของพ่อแม่>>> ว.วชิรเมธี 878
เปิด..คู่มือมนุษย์ พิชิตความเบื่อ 867
ลูกเเพะกับหมาป่า 879
14 ที่สุดในชีวิตเรา 1249
แพะรับบาป 896
คิดบวก ชีวิตบวก 1009
เต่าวัดพยาบาท 747
นิทานชาวบ้านเรื่อง พิกุลทอง 1089
ลูกสอนพ่อ 838
อังคุลิมาลปริตร 595
เปรต : เปรตปากสุกร 808
เปรต : ญาติพระเจ้าพิมพิสาร 773
เปรต : เปรตปากเน่า 713
นิทานสอนใจ.......เป็นคุณคุณจะเลือกใคร 1183
นิทานสอนใจ (เรื่องของหมา..นะ) 1327
นิทานฃาวบ้าน เรื่อง "เต่าเหาะ" 1114
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 234หน้าถัดไป >หน้าสุดท้าย >>
บุญของแบ๊งค์ 20

กาลครั้งหนึ่ง ในปัจจุบันกาลนี่เอง ธนบัตรแบ๊งค์ 1000 ได้ถูกพิมพ์ออกมาสู่ท้องตลาด หลังจากนั้นก็ได้สถิตย์อยู่ในกระเป๋าของนักธุรกิจ ประชาชนผู้มีอันจะกินทั้งหลายด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งจนอดเก็บไว้ไม่อยู่ แบ๊งค์ 1000 จึงพูดกับแบ๊งค์อื่น ๆ ออกมาว่า

“นี่พวกเธอ ดูสิ ฉันได้เดินทางไปที่ต่างๆกับบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ฉันไปมาแล้วทั่วโลก ทั่วทุกทวีปก็ว่าได้”

แบ๊งค์ 500 จึงพูดว่า .....

“เธอนี่โชคดีจังที่ได้เดินทางไปทั่วโลก แต่ฉันก็ได้เดินทางไปตามห้างสรรพสินค้า ทั้งขึ้นเหนือล่องใต้ทั่วประเทศเหมือนกันนะ”

แล้วแบ๊งค์ 1000 กับ แบ๊งค์ 500 ก็หันมามอง แบ๊งค์ 20 ซึ่งฟังอยู่อย่างสงบ

“แล้วเธอล่ะ แบ๊งค์ 20 เธอไปไหนมาบ้าง เล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิ”

แบ๊งค์ 20 ที่ฟังอย่างเงียบ ๆ เมื่อถูกขะยั้นขะยอให้เล่า จึงพูดขึ้น

“ฉันไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือตามห้างสรรพสินค้าหรอก ส่วนใหญ่ฉันจะอยู่ตามวัด เขาทำบุญวัด อยู่ในตู้บริจาค และติดอยู่ตามต้นกฐิน ถึงฉันจะไม่ใหญ่โตอะไร แต่งานบุญทุกงานก็มีพวกฉันมากที่สุดนะจะบอกให้”

เรื่องนี้สอนให้รูว่า ...

คนเราเวลาใช้จ่ายเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน จ่ายเป็นพันเป็นหมื่นไม่มีความมัธยัสต์เสียดายเลย แต่เวลาทำบุญกลับมัธยัสต์เหลือเกิน ทำแค่ ๒๐ บาทก็พอ


    รื่องเล่าลึกลับพิศดาร


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=