yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 20 แก้ กรรมเก่า
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง


 กรรมวิบากเป็น "อจินไตย" ไม่สำเร็จด้วยกาีรคิด แต่รู้ได้ ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า"ฌานสมาบัติ" แล้วเกิด "อภิญญา"


Richด้านการระเบิดจิตนั้น ถ้าทำได้เองหรือใครทำให้ได้ รับรองว่าคนที่โดนระเบิดจิต ไม่มีสิทธิ์มีชีวิตได้ จิตก็รวมไม่ได้ ความหมายคือวิญญาณแตกสลาย จะรวมตัวได้ก็อย่างน้อย ๑ พุทธกัปล์ แล้วเริ่มใช้กรรมใหม่ต่อไป คนที่ทำเช่นนั้นกับในได้ต้องศึกษาทางอวิชชา ถึงขั้นสมาบัติ ๕-๘ แล้วล่ะ
อนึ่งคนที่สามารถล่วงรู้อดีตชาติ รู้กรรมเก่าตนเองนั้น มี ๒ ประการ คือ ๑ ล่วงรู้เองโดยบังเอิญด้วยทุนกรรมดีที่ฝากธนาคารไว้เสริมส่ง ๒ ล่วงรูปด้วยตนเองสามารถฝึกจิตสมาธิถึงขั้นเข้าสมาบัติได้ดีระดับสูงแล้ว หรือบรรลุโสดาปฏิบัติแล้ว
การแก้กรรมนั้นแก้ไขไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีใครที่ย้อนอดีตชาติไปแก้ไขตนเอง ได้เลย แม้นแต่พระโพธิสัตว์ หรือพระอรหันต์ มีแต่การใช้กรรมที่กระทำไว้ ซึ่งการใช้กรรมมี ๒ แบบคือ ๑ ใช้กรรมเต็ม คือไปเสวยกรรมที่ตนกระทำไม่ดีไปรับกรรมนั้นก่อน และเสวยกรรมดี หรือเสวยกรรมดีก่อนแล้วค่อยไปเสวยกรรมไม่ดี ตามอายุกรรมของตน ๒ การใช้กรรมแบบทอนกรรม คือใช้กรรมที่ไม่ดีในขณะมีชีวิตอยู่ในส่วนหนึ่งก่อน หรือใช้กรรมดีบางส่วนในขณะมีชีวิตอยู่ บางคนแย้งว่า ไม่น่าใช่... อธิบายเพิ่มว่าได้แน่นอน มีวิธีทอนกรรม แล้วแต่ใครจะมีโอกาสได้รับการชี้แนะให้ทอนกรรมเหล่านั้น เหมือนการรับโทษประหาร ได้รับอภัยโทษเหลือตลอดชีวิต ต่อมาเรื่อยกลับอยู่ในคุกประมาณ ๑๐ ปีก็พ้นโทษ นั่นคือการทอนกรรมที่ให้เห็นเป็นตัวอย่างในโลกปัจจุบัน และในโลกซ้อนโลกนั้น คือกรรมที่จะเสวยในภพหน้า ก็ทอนได้ แต่ต้องมีวิธีกรรมที่ถูกต้อง นั่นหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรของตนยินดีละกรรมให้ทอนกรรมได้ เปรียบง่ายๆ ความผิดอย่างไรก็ต้องผิดเสมอ แต่จะรับโทษสถานหนักตามเหตุของโทษเลยหรือมีเหตุลดหย่อน..ฉันใดก็ฉันนั้น ...
คนเราเกิดมามีกรรมกำหนด เพราะเราได้ทำกรรมกับใครก็ต้องชดใช้กรรมกับเขาผู้นั้น จะหนักหรือเบาอยู่ที่เหตุของกรรมประการแรก และประการต่อมานั้น เจ้าของกรรมนั้นอภัยทาน(อโหสิ) ให้จึงมีเหตุลดหย่อนกรรม จึงเป็นเหตุใด้คนเราบางครั้งก็ทำดี แต่ไม่ได้รับผลดีตอบแทน แต่คนทำไม่ดี แต่เจริญก็มี เพราะว่าช่วงนั้นเขาเสวยกรรมหนึ่งอยู่ต่างหาก และคนหลายคนมีเหตุรับกรรมมาเรื่อยๆ จนแทบจะทนไม่ได้ ทั้งๆที่ทำดียังไม่ได้รับผลดี...เพราะไม่ได้รับการแนะนำให้ทอนกรรมที่ถูก วิธีต่างหาก...ตัวอย่างมีมาสมัยพุทธกาล ยกตัวอย่างให้ ๒ ชื่อนะครับ พระโมคคัลลานะ มีฤทธิ์มาก ทำไมจึงปล่อยให้โจรทำร้ายจนกระดูกหักทั่วร่างกาย ก่อนที่ตนเองจะนิพาน องคุลีมาล ฆ่าคนมามากมาย ทำไมสำเร็จอรหันต์ในชาตินั้น... ตรองด้วยเหตุและผลนะครับ...เพราะศาสนาพุทธให้พิจารณาด้วยเหตุและผล รวมทั้งการเอากรรมเป็นที่ตั้ง
การหมดเคราะห์กรรมในศาสนาพุทธ คือการนิพาน ดังนั้นจงตั้งมั่นฝากธนาคารความดีสะสมไว้ดีกว่า ถ้ากรรมหนักอยู่ อยากใช้กรรมนานๆ ด้วยการทอนกรรม ก็ลองค้นหาคำตอบดูนะครับ.. ถ้าอยากใช้เวรกรรมแบบรวดเดียว ก็ควรสร้างกรรมดีให้มาก เมื่อพ้นกรรมไม่ดีแล้วจะได้เสวยกรรมดี สุดท้ายจะได้เข้าสู่ขั้นพ้นกรรม....

Richไม่มีใครที่จะหนีรอด ทำได้เพียงผ่อนหนักให้เป็นเบา ก็เหมือนมีหนี้ก็ต้องชดใช้แต่ถ้ายอมรับสารภาพไม่หนีก็ได้รับการลดหย่อนผ่อน เบาได้ แต่ในขณะเดียวกัน การเร่งทำบุญให้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นการผ่อนให้ร้ายทุเลาลงได้มาก..
เคยมีคนกล่าวไว้ว่า หากหมั่นสร้างบุญกุศลมากๆจนผลบุญทั้งเก่าและใหม่รวมกันแล้วมากกว่า-แรงกว่าผลกรรมเก่า ก็จะทำให้กรรมเก่าตามไม่ทัน 

Richกรรมเป็นเรื่องของการกระทำ ไม่ว่ากระทำเมื่อไหร่เวลาไหนก็เป็นกรรมถ้าเป็นอกุศลจิต หรือมิจฉาทิฐฐิ กรรมเป็นเครื่องกำหนด กรรมเป็นเผ่าพันธ์ คิดเป็นชู้กับเขา วินาทีแรกที่คิดก็เป็นกรรมแล้ว วิบากก็คือเส้นทางของกรรม ที่เป็นจริง การหลุดพ้นวิบากนี้ได้ต้องอาศัยการปฎิบัติเท่านั้น...การปฎิบัติเป็นไปเพื่อ ให้ถึงทางหลุดพ้น...นิพพาน.....ความว่างเปล่า

Richกรรม และวิบากกรรม(ผลของกรรม) มีจริง โดยแยกกรรมและวิบากกรรมเป็นฝ่ายบุญ กับฝ่ายบาป

การเชื่อในเรื่องนี้ถือเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม ที่จุดเริ่มต้นของ "สัมมาทิฏฐิ"

หนีกรรมกับพ้นกรรม?ar_a_red3sm (1K)

หนีกรรม ก็คือ หากอยากอยู่เย็นเป็นสุข ก็คือหนีกรรมชั่ว-บาป ที่เคยทำไว้ทั้งหมด ด้วยการทำดี-บุญ ให้มากๆ(ครุกรรมฝ่ายกุศล สูงสุดคือ การฝึกจิตให้เกิดสมาธิกระทั่งได้ฌานสมาบัติ ส่วนบุญแบบอื่นๆก็ทำให้มากเข้าไว้)

ทำดี-บุญแล้วดีอย่างไรar_a_red3sm (1K)

  บุญ-บาป ให้ผลตามลำดับความหนักเบา เช่น บุญหนัก ก็ให้ผลก่อนบุญเล็ก
เป็นต้น ที่นี้ หากเราทำบุญหนักๆไว้มากๆ บุญเหล่านี้ก็รอคิวให้ผล(รอเข้าพบเรา)
ที่นี้ เกิดผิดพลาดทำผิดบาปเล็กๆน้อยๆ พวกนี้จะเข้าพบเราก็ไม่ได้ เพราะมีเด็กเส้นใหญ่ฝ่ายบุญรอเข้าพบเราอยู่เพียบไง แม้บาปอื่นๆก็เช่นกัน(หากไม่ใช่อนันตริยกรรม) หากเป็นบาปธรรมดา ก็จะเข้าพบเราไม่ได้ เพราะมีบุญเส้นใหญ่รอคิวเข้าพบเราอยู่ ก็เป็นอันว่า ชีวิตนี้ พบแต่เรื่องดีๆ เพื่อนดีๆ สำเร็จสมหวัง ประสบแต่ความสุขความเจริญ ใครๆก็อิจฉา อิอิ
(จะเรียกว่าเรือของเราเป็นเรือ-บุญ-เดินสมุทร ก็บรรทุกภาระได้มาก โดยไม่จม แต่หากเป็นเรือแจว ปูน-บาป-สิบกระสอบ ก็จมแล้ว ฯลฯ นี่คือเหตุผลว่าทำบาปเท่ากัน แต่ให้ผลต่างกัน หรือทำบุญเท่ากันแต่ได้รับผลต่างกัน)

Richหลุดพ้น? ก็ในระหว่างที่บุญให้ผลอยู่ เราก็รีบใช้ัต้นทุนให้เป็นประโยชน์ ศึกษาปฏิบัติธรรม ไตรสิกขา คือ เสาหลักของชีวิต หากหลุดพ้นก็พ้นบ่วงกรรมได้ในที่สุด(ก็เหมือนว่า เราพ้นสนามโน้มถ่วงโลกแล้ว ก็พ้นแล้วจากแรงโน้มถว่งโลก)

แต่หากไม่สำเร็จในภพนี้ ก็ติดตัวไป ให้ผลในทางที่ดี เกิดสัมมาทิฐฏิได้เองในทุกภพชาติที่ไปเกิด

ก็พยายามอธิบายนะเผื่อว่าจะได้บุญบ้าง(บุญสำเร็จด้วยการสนทนาธรรม)


Richการประพฤติปฏิบัติตนของคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องเป็นคนทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติวิปัสสนา มาก่อนจะคิดมีลูก ลูกดีก็จะมาเกิดกับพ่อแม่ดี (บางกรณีอาจจะมีบ้างที่พ่อแม่ดีๆ ต้องมาเจอลูกไม่ดี เพราะมีกรรมต่อกันมา ซึ่งเรื่องของกรรมซึ่งมีความซับซ้อนเกินกว่าที่คนทั่วไปจะอธิบายได้) และการทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติวิปัสสนา ไม่ใช่ว่าจะทำตอนที่จะมีลูก ของแบบนี้ต้องสะสม เริ่มทำเสียตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูก ก็มีผลดีต่อชีวิตของเราเองทั้งนั้นนะคะ


Richนอกเหนือจากเรื่องกรรม แล้ว เรื่องการเลี้ยงดูก็สำคัญมากค่ะ ถ้าเราเลี้ยงเขาให้เป็นคนดี รู้จักการสละออกด้วยการทาน ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยการรักษาศีล ส่งเสริมให้รู้จักการปฏิบัติภาวนา ก็จะเป็นการเติมกรรมใหม่ที่ดี ที่สร้างความสว่างให้กับชีวิตของลูก ก็นับเป็นทางดีที่สุดในการสร้างกรรมดีใหม่ๆ ให้สู้กับกรรมเก่าที่แต่ละคนต่างมีมากันคนละมากๆ ได้=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=