yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 97 ร้อยผกา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง
เงิน ไม่สำคัญเสมอไป

เงิน ซื้อเตียงนอนได้ แต่ซื้อการหลับเป็นสุขไม่ได้

เงิน ซื้อกระดาษปากกาได้ แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้

เงิน ซื้ออาหารดีๆ ได้ แต่ซื้อความอยากรับประทานไม่ได้

เงิน ซื้อความประจบสอพลอได้ แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้

เงิน ซื้อการตามใจได้ แต่ซื้อความจงรักภักดีไม่ได้

เงิน ซื้อเพชรนิลจินดาได้ แต่ซื้อความงามไม่ได้

เงิน ซื้อความสนุกชั่วคราวได้ แต่ซื้อความสุขไม่ได้

เงิน ซื้อเพื่อนร่วมเดินทางได้ แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้

เงิน ซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้ แต่ซื้อปัญญาไม่ได้

เงิน ซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้ แต่ซื้อสันติสุขไม่ได้

เงิน ซื้อเมียที่สวยได้ แต่ซื้อแม่ที่ดีให้ลูกไม่ได้

เงิน จะสำคัญเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้นอัตตะนา โจทะยัตตานัง
จงเตือนตนด้วยตนเอง

" สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดา "
 

* พุทโธ อัปปมาโณ คุณของพระพุทธเจ้านี่หาประมาณมิได้ *

* อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนตนด้วยตนเอง *

* จิตเต ปาริสุทเธ สุคติ ปาฏิกังขา ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วอย่างน้อยเราก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ *อยู่คนเดียว เปลี่ยวกาย แสนสบายแต่ไม่สนุก อยู่สองครองสุข แสนสนุกแต่ไม่สบาย
 
" บุคคลไม่ควรไว้วางใจในผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกัน
แม้ผู้ที่คุ้นเคยกันแล้ว ก็ไม่ควรไว้วางใจ
ภัยย่อมมาจากผู้ที่คุ้นเคยกัน เหมือนภัยของ
ราชสีห์เกิดจากแม่เนื้อ ฉะนั้น " มงคลชีวิต

 1. ไม่มีอะไรยาก สำหรับคนที่มีความเพียร
  ไม่มีอะไรง่าย สำหรับคนที่เกียจคร้าน
  For the industrious Nothing is difficult,
  For the lazy-bones Nothing is easy.
   
 2. พิทักษ์คนพาล ระรานคนดี เป็นวิถีทางที่ผิด
  กำจัดคนพาล บริหารคนดี เป็นวิธีที่ถูก
  It is wrong to protect the rogue
  And to harass the good;
  It is right to get rid of the rogue
  And to attend the good.
   
 3. โลกนี้เป็นสวรรค์ ถ้าแบ่งปันน้ำใจ
  โลกนี้เป็นไฟ ถ้าหวังได้แต่เงิน
  The world will become a paradise
  Should the worldlings be charitable;
  The world will be aflame
  Should the worldlings be money-grubbers.
   
 4. เป็นอยู่อย่างผู้ใหญ่ ต้องใฝ่คุณธรรม
  เป็นอยู่อย่างผู้นำ ต้องทำเป็นแบบอย่าง
  To live as a mature person means to
  Have righteousness cultivated;
  To live as a leader means.
  To be an exemplar.
   
 5. เป็นอยู่อย่างคนไทย อย่าหลงใหลต่างชาติ
  เป็นอยู่อย่างฉลาด ต้องสะอาดกายใจ
  To live as a Thai means not to
  Be deluded by foreigners;
  To live wisely means to be clean
  In the body and the mind.
   
 6. อาชีพทำได้ตามกาล การศึกษาทำได้ทุกโอกาส
  Occupation is executed at certain times,
  Education is executed all the time.
   
 7. ควายโง่ยังใช้ทำงานได้ คนโง่ใช้ทำอะไรไม่ได้เลย
  A stupid buffalo is still good for work,
  A stupid fellow is good for nothing.
Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.

คนฉลาดหาทางแก้ปัญหา แต่อัจฉริยะหาทางป้องกันปัญหา

It' s not your salary that makes you rich, it' s your spending habits.

คุณไม่ได้ร่ำรวยเพราะเงินเดือนที่ได้รับ แต่เพราะนิสัยการใช้เงินของคุณตะหาก

Love the giver more than the gift.

จงรักผู้ที่ให้มากกว่าของที่ได้รับ

Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.

คนฉลาดหาทางแก้ปัญหา แต่อัจฉริยะหาทางป้องกันปัญหา

A fool is wise in his eyes.

คนโง่มักมองว่าตัวเองฉลาด


ทำจิตตัวเดียวไม่มีหลงผิด      ทำให้ถึง      จิตไม่มีหลงทาง

ตาฟ้าเห็นธรรม      ตาดำเห็นผิด

ปู่ชีปขาวแห่งเขาสอยดาว

                                                       

                                                            

จึงยังคง เชื่อมั่นและศรัทธาใน "รัก" เหมือนอย่างที่เคย...เสมอมา...และจะตลอดไป
แด่
เธอ...ผู้นำแสงสว่างสู่...กลางใจ

 
                  
     "อนิจจัง ไม่เที่ยง
                                        ทุกขัง เป็นความทุกข์
                                                  อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา
                                                             สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนาม
                                                                       จึงมิใช่ของเราและของเขา"


               ศัตรูที่แท้จริงของคนคือ โลภ โกรธ หลง ต้องแก้ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

 

                         
                                         

อยู่เพื่อทำความดีนี้เพื่อแม่   อยู่เพื่อแผ่อายุพระพุทธศาสนา
อยู่เพื่อสร้างบารมีที่ทำมา   อยู่เพื่อพาสรรพสัตว์ขัดจิตใจ

                                   
                                      

           คนจะงาม งามน้ำใจ              ใช่ใบหน้า
           คนจะสวย สวยจรรยา           ใช่ตาหวาน
              คนจะแก่ แก่ความรู้                ใช่อยู่นาน
          
คนจะรวย รวยศีล รวยทาน   ใช่บ้านโต


                                       

อย่าคิดว่าตัวท่านนั้นอ่อนแอ

หรือคิดแต่ท้อแท้ และแพ้พ่าย

จงคิดว่า จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยไป

แกร่งทั้งกายและจิตใจ ไม่พรั่นพรึง              ารนึกถึงความตายสบายนัก

 


มันหักรักหักหลงในสงสาร


        บรรเทามืดโมหันอันธการ


                      ทำให้หาญหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจยามมีกิจ หวังให้เจ้า เฝ้ารับใช้

                 ยามป่วยไข้ หวังให้เจ้า เฝ้ารักษา


                    ครั้นเมื่อยาม ล่วงลับ ดับชีวา

                                   
                                            หวังให้เจ้า ปิดตา เวลาตาย
                                                       เลิกฝันกันซะจะได้พบพระคือความจริง
เลิกหลอกตัวเองจะพบเพลงพระนิพพาน

หลวงปู่โตเตือนตนตลอดเวลา      ไม่ต้องมัวลีลา      นั่นคือการบำเพ็ญ      ไม่ต้องไปคิดให้วุ่นวายกับโลก      

 แต่ให้ตรึกตรองในธรรม      ชีวิตและเวลาไม่รอใคร       จะมัวช้าอยู่ใย      เร่งไปนิพพาน       

 

เวลาไม่มี      จะทำความดีได้อย่างไร      ขอให้เห็น      ทำให้เร็ววัน       เราจะพบกันในทันที


         

กรงในกองขันธ์

กรงขังในกองขันธ์ช่างกว้างใหญ่      เหมือนท่องไปไม่สิ้นสุดในเวหา

เดินผิดทิศคิดผิดทางเพิ่มอัตตา       กรงขันธายิ่งขยายยิ่งกว้างไกล

อนึ่งเล่าในความจริงใครจะคิด         มัวยึดติดทั้งตัวกูของกูเป็นไฉน

ฟังพระเทศน์ความจริงยิ่งห่างไกล       จะยืนเดินนั่งนอนไหนก็วังวน

ทั้งโลกนี้และโลกหน้าขันธ์เป็นเหตุ        เพราะติดเหตุจึงเกิดผลน่าสับสน

นี่และหนาพระท่านเรียกว่าวังวน       ต้องเวียนว่ายวกวนดูวุ่นวาย

มาวันนี้เรากลับมีโอกาส       อย่าให้พลาดก่อนเวลานี้จะสาย

วันเวลาในชีวิตไม่มากมาย      เวลาตายเวลาเกิดอยู่คู่กัน

เกิดมาพบพระพุทธมีบุญมาก       จะได้ขาดสิ้นกิเลสจากกรงขันธ์

พระธรรมสอนเป็นอุบายให้เท่าทัน       ทั้งเหตุขันธ์เหตุทุกข์เหตุอะบาย

จงสลัดความคิดจากข้ออ้าง       จงองอาจบำเพ็ญเพียรก่อนจะสาย

จงสำริดสำเร็จก่อนจะตาย       จิตสุดท้ายคือพ้นกรงขันธมาร

ศรัทธาที่มั่นคง ศรัทธามหาศาลกำลังใจที่มั่นคง

ยึดมั่นและดำรงต่อองค์พระศาสดา

ร้อยแรงรวมเป็นหนึ่งเพื่อมุ่งมั่นในเจตนา

ตอกย้ำพระศาสนาจะสถิตย์ ณ แดนไทย

 

ขอบารมีองค์พระศรี สถิตย์มั่นในดวงใจ

ปวงข้า ขอรับใช้เบื้องบาทาพระทรงธรรม

จงพ้นพันปัญหา พันมายา ฝ่ายอธรรม
คนทำงานฟ้าฟ้าคัดเลือก
คนทำงานฟ้าฟ้าจัดสรร
คนทำงานฟ้าฟ้าแบ่งปัน
คนทำงานฟ้าได้นั้นต้องคนดีเรื่องหลากหลายเกิดมีที่ความคิด      ใจหงุดหงิดใจฟุ้งซ่านไร้เหตุผล
ความรู้สึกมากมายในตัวตน     พาสับสนวกวนในโลกา
เห็นทางตาฟังทางหูรู้ทางจิต     กลิ่นนาสิก รสรับได้ ทางชิวหา
ส่วนสัมผัส กระทบได้ ทางกายา     เรื่องนานา พาชวนคิด หกทิศทาง
เรื่องทางตา เรื่องทางหู เรื่องทางจิต     นอนยังคิดวุ่นวายจนฟ้าสาง
ถึงตอนเช้ายังคิดต่อไม่มีวาง     ตกหลุมพรางแห่งความคิดสนิทใจ
พระจอมตรัย ทรงแสดง เรื่องความคิด     ถึงชนิดแห่งเวรเป็นไฉน
เหตุแห่งเวรเกิดขึ้นอยู่ร่ำไป     เพราะปล่อยจิตคิดไปไม่มีวาง
ตรงกันข้ามกับหนทางสมณะ     คิดแบบพระต้องลดละและสะสาง
ไม่ส่งจิตตามเรื่องราวทั้งหกทาง     จิตเป็นกลางกำหนดรู้อยู่ภายใน
กำหนดใจกายวาจาไว้ในจิต     เพ่งพินิจอยู่ภายในให้สดใส
ความรู้สึกให้เรารู้อยู่ภายใน     ไม่ส่งจิตออกไปไกลจากตัว
ความรู้สึกความรู้ตัวคือสต     สัมมาทิฏฐิน้อมใส่ใจไกลทางชั่ว
พาชีวิตไม่วุ่นวายหลงเมามัว     มีรู้ตัวคือสติติดตามตน
ความเป็นคนจึงมีค่าหามิได     ้ จงเลือกใช้วันเวลาอย่าสับสน
เราได้พบพระพุทธศาสนาไม่อับจน     บุญส่งผลถึงท่าน...ขอโมทนา
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                 


หลวงปู่พระอุดมญานโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

นรกโลกนี้
ยังไม่เผ็ดร้อน
เท่ากับนรกในภพหลัง
สวรรค์ในภพนี้ ไม่สุขสงบร่มเย็น
ไม่อุดมสมบูรณ์ไพบูลย์
เท่ากับสวรรค์ในภพภูมิอื่น
นี่คือความจริง"
คติธรรมพระอุดมญานโมลี
๑. "คนดีพวกน้อย แพ้คนชั่วพวกมาก"
๒."ทำดีไม่ได้ดี เพราะยังทำไม่ถึงดี หรือทำเกินพอดี"
๓."ที่คนทำดีแล้วมักบ่นว่าไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ"
๔."บุญจะให้คุณ ต่อเมื่อผู้ให้ลืมไปแล้ว"
๕."การพูดมาก แก้ปัญหาใดๆไม่ได้เลย แม้กับปัญหาที่พอจะแก้ไขได้"
๖."พายุร้าย ทำอันตรายได้น้อยกว่าวาจาส่อเสียด ยุแหย่ ใส่ร้าย นินทากัน"
๗."การคุยสนุกหากเกินหนึ่งชั่วโมง คือการทำลายเวลาอันมีค่าของตนเองและผู้อื่น"
๘."อย่าพูดอะไรเพียงเพราะเห็นว่าสนุกปาก เรื่องร้ายสงบได้ เมื่อหยุดพูดถึง
๙." ความรักดูเหมือนหอมหวาน ความชั่วดูเหมือนเผ็ดร้อน ทั้งสองนี้เป็นอารมณ์สุดโต่ง มีอำนาจเหนือเราเมื่อใด จะทำลายเราอย่างเจ็บปวดที่สุด"      ขอพวกเราทั้งหลายจำไว้เถิด
ว่าการเกิดนี้ลำบากยากนักหนา
ครั้นคนเราได้กำเนิดเกิดขึ้นมา
ก็กลับพากันถึงซึ่งความตาย

( หลวงวิจิตรวาทการ)ต้องเวียนเกิดเวียนตายตามบุญบาป
เมื่อไรทราบธรรมแท้ไม่แปรผัน
ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายสบายครัน
มีเท่านั้นใครหาพบจบกันเอย

( ท่านพุทธทาสภิกขุ)กายนี้ท่านเปรียบดั่งท่อนไม้
ครั้นดับไปสมมติว่าเป็นผี
เครื่องเปื่อยเน่าสะสมถมปฐพี
เหมือนกันทั้งผู้ดีและเข็ญใจ

( เจ้าพระยาคลัง หน)


อันรูปรสกลิ่นเสียงนั้นเพียงหลอก
ไม่จริงดอกอวิชชาพาให้หลง
อย่าลืมนะร่างกายไม่เที่ยงตรง
ไม่ยืนยงทรงอยู่คู่ฟ้าเอย

( จากหนังสือเก่าโบราณ)


กลางทะเลอวกาศที่เวิ้งว้าง
สรรพสิ่งได้ถูกสร้างแปลงไว้
จากดินน้ำลมและไฟ
ก่อเกิดเป็นสิ่งใหม่เรื่อยมา

เมื่อถึงคราวแตกดับ
สรรพสิ่งก็หมุนกลับไปหา
ธรรมชาติเดิมแท้นั้นอีกครา
เวียนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นมีชีวิต              อยู่ไป       ตามวัยขัย
โดยมิได้          ทำดี         เป็นที่อ้าง
ดับตายอย่าง     มีดี           ไว้ชี้ทาง
ทั้งนี้ต่าง          กันมา         ฉันฟ้าดิน

ผู้ตายดี           มีธรรม        เป็นล้ำเลิศ
ดีนำเกิด          ที่อุดม        สมถวิล
มีชีวิต             ชั่วช้า          เป็นราคิน
อยู่เหมือนสิ้น    ชีวา           ไม่ดีเลย


   กลอน6 ดี
ดีที่หนึ่งคือดีปฏิบัติ                        ควรฝึกหัดความเมตตาใฝ่หาศีล
ดีทีสองกตัญญูรู้หากิน                    รักทรัพย์สินรู้จักใช้ใฝ่คุณธรรม
ดีที่สามรักพ่อแม่อย่าแปรผัน            กตัญญูรู้พระคุณการุณล้ำ
ดีที่สีรักครอบครัวไม่มัวกรรม            รู้กระทำหากินรักถิ่นตน
ดีที่ห้ารักประเทศขอบเขตขันธ์          อีกราชันย์ศาสนาพาหลุดพ้น
ดีสุดท้ายรักตัวเองอย่าเกรงคน          หมั่นฝึกฝนภาวนาธรรมสร้างกรรมดี


แต่ละดีนี้ฝึกไม่อึกอัก
ดีเพราะรักในคำที่สั่งสอน
ทั้งพ่อแม่ครูบาที่อาทร
ทุกวันนอนยังนึกระลึกคุณ

ทั้งหกดีทำได้ไม่ต้องฝืน
ไม่กล้ำกลืนฝืนใจได้ไออุ่น
มีพระธรรมนำทางช่างการุณ
อันพระคุณรู้ทำจำขึ้นใจ


สุขและทุกข์  มีอยู่  คู่กับโลก
 
จะย้ายโยก  แห่งหน  ตำบลไหน
 
จะสุขบ้าง  ทุกข์บ้าง  ช่างเป็นไร
 
จะทำใจ  ให้เศร้า  ไม่เข้าการสองมือเกาะ เกี่ยวกุม สุมความรัก
สองมือถัก เรียงร้อย คอยห่วงหา
สองมือโอบ อิงอุ่น ละมุนตา
สองมือมา เกี่ยวก้อย คอยดูกัน

เสียงเพลงหวาน สานฝัน ในวันนี้
ว่าไม่มี วันจาก หากเหมือนฝัน
มาวันนี้ ไกลห่าง ร้างไกลกัน
มือที่เคย ผูกพันธ์ ขอสัญญา


ฝากลมพลิ้วริ้วรอห่อความรัก
ฝากสลักใจห่วงไม่ห่างหาย
ฝากสายฝนพรมพร่างเคียงข้างกาย
ฝากรุ้งพรายรายล้อมกล่อมนิทรา

ฝากตะวันยามเช้าสายและบ่ายค่ำ
ฝากเมฆดำทำใจให้ห่วงหา
ฝากแสงดาวพราวพร่างกลางนภา
ฝากจันทราดูแลแม้เพียงเงา

ฝากสายน้ำไหลรินแม้สิ้นฝัน
ฝากความห่วงใยกันในวันเหงา
ฝากดูแลตัวไปไม่มีนเมา
ฝากท้องฟ้าคอยเร้าเฝ้ามองเธอ

ฝากคิดถึงพี่น้องและผองเพื่อน
ฝากดาวเตือนพารักไปใกล้เสมอ
ฝากคิดถึงห่วงใยไปให้เธอ
ฝากใจเพ้อให้ลมพัดคอยมัดใจ   เวลา

           ...คนที่ไม่ทำงานใด ๆ และปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ ชีวิตจะเต็มไปด้วยความเกียจคร้าน การปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยไปโดยเอาแต่นอน จิตใจจะค่อย ๆ ตกต่ำ สติปัญญาและความสามารถจะถดถอยลงเรื่อย ๆ ผู้ที่ดำรงชีวิตแบบนี้เราเรียกว่า “คนหลับ”...


      

         จุดประทีปแห่งดวงจิต

        ...หากจิตยึดถือคุณธรรมเป็นที่ตั้ง ก็จะสามารถศึกษาสัจธรรมได้อย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ในทางตรงกันข้าม ถึงแม้จะได้อ่านหนังสือธรรมะเป็นร้อยเล่มพันเล่มก็จะเหมือน ภาพสะท้อนของดวงจันทร์ในน้ำ เหมือนภาพสะท้อนของดอกไม้ในกระจกเงา ซึ่งมิใช่วัตถุที่เป็นของจริง จะไม่บรรลุผลสำเร็จใด ๆ เลย...

 

    

           เมตตาและกรุณา

        ...เมตตาเป็นบ่อเกิดของการช่วยเหลือโลกมนุษย์ แต่หากปราศจากปัญญาก็จะไม่เป็น “ความเมตตาอันยิ่งใหญ่” ผู้มีปัญญาจึงจะเป็นผู้ที่แสดงซึ่งความเมตตาอย่างมุ่งมั่น ทั้งนี้ ตามหลักธรรมที่ว่า “ความเมตตากับปัญญาเป็นของคู่กัน” ...

   

 

           เปล่งแสงแห่งปัญญาและการหว่านพันธุ์พืชดี

           ... เราควรหว่านเมล็ดพันธุ์พืชดีในจิตใจของเรา เมล็ดพืชที่ดีงอกขึ้นหนึ่งเมล็ดจะทำให้วัชพืชน้อยลงหนึ่งต้น นาที่ร้างจากการไถหว่าน วัชพืชจะขึ้นมาแทนที่ ดังนั้น การกระทำความดีจะต้องกระทำทุกวันทุกเวลา และทำอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นเพียงการยกมือหรือการย่างก้าว จิตจะต้องคิดถึงแต่การทำกรรมดีตลอดเวลา...

 

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  ถัดไป  ถัดไป หน้าสุดท้าย
   รายการที่ 1 - 100 จาก 519 รายการ หน้า  1  จาก  6  หน้า   
 
 
หมายเลข ชื่อเรื่อง เปิด บันทึกข้อมูล
00524  สิ่งที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐ   548 03-01-2552
00523  ความเจริญด้วยทรัพย์ไม่ประเสริฐ   450 20-11-2551
00522  สตรีก็เป็นบัณฑิตได้   520 16-09-2551
00521  ความเจริญปัญญาประเสริฐที่สุด   666 13-08-2551
00520  อดทนต่อถ้อยคำได้   849 12-08-2551
00519  แม้ตัวเราก็ไม่มี   558 11-08-2551
00518  การกระทำตอบแทนแก่มารดาบิดา   569 09-08-2551
00517  บุคคลที่กตัญญูหาได้ยาก   379 09-08-2551
00516  กำลังจะจากไป   474 09-08-2551
00515  สละเวลาบ้าง   476 09-08-2551
00514  วาจาสุภาษิต   404 05-08-2551
00513  ไม่ละทิ้งสมมุติทางโลก   311 01-08-2551
00512  กรรมย่อมมีกาลเวลาให้ผล   412 01-08-2551
00511  เสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุด   230 01-08-2551
00510  พรมหมจรรย์   299 30-07-2551
00509  ไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าน้อย   369 26-07-2551
00508  สถานที่ควรสังเวช   249 26-07-2551
00507  ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม   282 26-07-2551
00506  ใครจะรู้เวลาตาย   398 25-07-2551
00505  เตือนด้วยพระธรรม   337 11-07-2551
00504  ผู้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น   355 02-07-2551
00503  ควรบูชาพระบรมสารีริกธาตุ   366 01-07-2551
00502  บริษัทที่สามัคคีกัน   181 28-06-2551
00501  การให้ย่อมเจริญด้วยบุญ   313 28-06-2551
00500  เพื่อสำรวมและเพื่อละกิเลส   192 26-06-2551
00499  ควรนิ่ง แม้รู้อยู่ก็ไม่พูด   558 26-06-2551
00498  ดุจพระจันทร์ซึงพ้นแล้วจากเมฆ   164 26-06-2551
00497  ท่านทั้งหลายอย่าประมาท   173 26-06-2551
00496  เงินทองนั้นไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนเลย   287 26-06-2551
00495  ไม่ว่าเพศใด ปัญญาเกิดได้   180 21-06-2551
00494  เขามาอย่างใด ก็ไปอย่างนั้น   246 21-06-2551
00493  ผู้มีศีลและผู้ทุศีล   172 21-06-2551
00492  สัตว์ทั้งหลายคบกันโดยธาตุ   337 09-06-2551
00491  งานที่ควรทำก่อน   403 05-06-2551
00490  ควรจะเศร้าโศกถึงตน   370 03-06-2551
00489  ตนแลเป็นที่พึ่งของตน   298 02-06-2551
00488  ละอกุศล ทำกุศล   241 31-05-2551
00487  ที่พึ่งอันสูงสุด   324 23-05-2551
00486  ปัญญาเป็นแสงสว่างอันประเสริฐ   506 10-04-2551
00485  รัตนประเสริฐสูงสุด   257 16-03-2551
00484  บุคคลพึงทำลายมานะเสีย   298 12-03-2551
00483  เราไม่ควรทำความโกรธในผู้มีคุณ   351 11-03-2551
00482  ความโกรธ ย่อมย่ำยีคนลามก   296 10-03-2551
00481  อย่าได้กล่าวคำหยาบ   393 09-03-2551
00480  ทุคติมีอวิชชาเป็นเหตุ   124 07-03-2551
00479  จิตขุ่นมัวพาไปสู่ทุคติ   279 05-03-2551
00478  ผู้สันโดษไม่เศร้าโศก   348 04-03-2551
00477  ไกลจากสมถและวิปัสสนา   243 29-02-2551
00476  ท่านมีเสบียงหรือยัง   409 28-02-2551
00475  การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง   308 27-02-2551
00474  ย่อมคืนดีกัน   288 26-02-2551
00473  เมื่อสัตว์ทั้งหลายต่างพากันหลับ   207 25-02-2551
00472  เป็นผู้ให้แสงสว่าง เป็นผู้ให้ดวงตา   177 23-02-2551
00471  ไม่คุ้มครองทวาร ย่อมอยู่เป็นทุกข์   232 22-02-2551
00470  ย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยอำนาจของชรา   256 21-02-2551
00469  ผู้ไม่สำรวมย่อมทิ่มแทงชนเหล่าอื่นด้วยวาจา   586 24-12-2550
00468  เมื่อนรชนถูกความโกรธครอบงำ ย่อมมืดตื้อทันที   312 24-12-2550
00467  เมื่อนรชนถูกความโลภครอบงำ ย่อมมืดตื้อทันที   160 24-12-2550
00466  ชนเหล่าใดดำเนินไปตามมรรคา   253 28-11-2550
00465  การประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลก   297 28-11-2550
00464  ขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย   191 28-11-2550
00463  ชนผู้ใคร่ประโยชน์ จึงควรพยายามในกาล   178 28-11-2550
00462  ทำไมจึงไม่แสวงหาประทีป   217 21-11-2550
00456  ภิกษุถูกตักเตือนด้วยวาจา   176 18-11-2550
00455  บุคคลเริ่มตั้งความเพียรในกุศลธรรม   243 18-11-2550
00454  สัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ   93 18-11-2550
00453  มิจฉาปฏิปทาเพราะถือวัฏฏะเป็นสำคัญ   94 18-11-2550
00452  ช่างทองปัดเป่าสนิมทอง   178 18-11-2550
00451  ฟังอยู่ด้วยดี เป็นผู้ไม่ประมาท   207 18-11-2550
00450  สัตบุรุษย่อมให้ทานอย่างสัตบุรุษ   194 13-11-2550
00449  สัตบุรุษเป็นผู้มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ   115 13-11-2550
00448  สัตบุรุษเป็นผู้มีการงานอย่างสัตบุรุษ   98 13-11-2550
00447  สัตบุรุษเป็นผู้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษ   89 13-11-2550
00446  สัตบุรุษเป็นผู้มีความรู้อย่างสัตบุรุษ   72 13-11-2550
00445  สัตบุรุษเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษ   90 13-11-2550
00444  สัตบุรุษเป็นผู้ภักดีต่อสัตบุรุษ   71 13-11-2550
00443  สัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษ   80 13-11-2550
00442  สัตบุรุษย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษ   81 13-11-2550
00441  บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี   261 09-11-2550
00440  พึงอนุโมทนาบุญของสัตว์ทั้งปวง   694 07-08-2550
00439  ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่เที่ยง   1738 17-02-2550
00438  ให้พรตัวเองบ้างดีไหม   1779 31-12-2549
00437  สัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลาย เป็นผู้ใคร่สุข   1011 13-09-2549
00436  ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง   1039 08-09-2549
00435  :: ไม่ควรทำบาป   1009 26-08-2549
00434  ผู้ใดไม่ประมาท   744 26-08-2549
00433  ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา   737 23-08-2549
00432  สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์   645 23-08-2549
00431  สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง   558 23-08-2549
00430  ไม่ใช่มิตรแท้   1180 21-08-2549
00429  พึงกำจัดมลทินของตนได้   629 21-08-2549
00428  ก่อทุกข์ในผู้อื่นย่อมไม่พ้นจากเวร   642 21-08-2549
00427  บุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ   448 19-08-2549
00426  เป็นผู้มีอัธยาศัยแน่วแน่มั่นคง   531 14-08-2549
00425  โทษของทุศีลกรรมทั้ง ๕   663 14-08-2549
00424  การใช้โภคทรัพย์โดยทางที่ควร   476 12-08-2549
00423  สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรม   550 12-08-2549
00422  เป็นอุบาสกรัตนะ   265 12-08-2549
00421  วิบัติของอุบาสก   431 12-08-2549
00420  เลี้ยงชีพโดยธรรมสม่ำเสมอ   632 12-08-2549
 

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  ถัดไป  ถัดไป หน้าสุดท้าย

     

 


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=