yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 73 มงคลสูตร
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง

                                                                             
                                                                        
   

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ครั้นปฐมยามล่วงไปเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า

[๖] เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี ได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์จงตรัสอุดมมงคล

พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่า

การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในกาลก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

พาหุสัจจะ ๑ ศิลป ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจาสุภาสิต ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

การบำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บุตรภรรยา ๑ การงานอันไม่อากูล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑การสงเคราะห์ญาติ ๑ กรรมอันไม่มีโทษ ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

การงดการเว้นจากบาป ๑ ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๑ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

ความเคารพ ๑ ความประพฤติถ่อมตน ๑ ความสันโดษ ๑ความกตัญญู ๑ การฟังธรรมโดยกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ การได้เห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรมโดยกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

ความเพียร ๑ พรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การกระทำนิพพานให้แจ้ง ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว ๑ ไม่เศร้าโศก ๑ ปราศจากธุลี ๑ เป็นจิตเกษม ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น ฯ

จบมงคลสูตร

ร้อยแก้ว มงคลสูตร ตามพระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน(รูปดอกบัว แก้ไขครั้งที่ ๒)

เชิงอรรถความหมาย

(๑) ไม่คบคนพาล

(๒) คบบัณฑิต

(๓) บูชาคนที่ควรบูชา

(๔) อยู่ในปฏิรูปเทศ อยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี

(๕) ได้ทำความดีให้พร้อมไว้แต่ก่อน

(๖) ตั้งตนไว้ชอบ

(๗) เล่าเรียนศึกษามาก

(๘) มีศิลปวิทยา

(๙) มีระเบียบวินัย

(๑๐) วาจาสุภาษิต

(๑๑) บำรุงมารดาบิดา

(๑๒) สงเคราะห์บุตร

(๑๓) สงเคราะห์ภรรยา

(๑๔) การงานไม่อากูล

(๑๕) รู้จักให้

(๑๖) ประพฤติธรรม

(๑๗) สงเคราะห์ญาติ

(๑๘) การงานไม่มีโทษ

(๑๙) เว้นจากความชั่ว

(๒๐) เว้นจากาการดื่มน้ำเมา

(๒๑) ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

(๒๒) ความเคารพ

(๒๓) ความสุภาพอ่อนน้อม

(๒๔) ความสันโดษ

(๒๕) มีความกตัญญู

(๒๖) ฟังธรรมตามกาล

(๒๗) ความอดทน

(๒๘) เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย

(๒๙) พบเห็นสมณะ

(๓๐) สนทนาธรรมตามกาล

(๓๑) มีความเพียรเผากิเลส

(๓๒) ประพฤติพรหมจรรย์

(๓๓) เห็นอริยสัจจ์

(๓๔) ทำพระนิพพานให้แจ้ง

(๓๕) ถูกโลกธรรม จิตไม่หวั่นไหว

(๓๖) จิตไร้เศร้า

(๓๗) จิตปราศจากธุลี

(๓๘) จิตเกษม


(ฝ่ายองค์สมเด็จชินสีห์ ตรัสตอบวาที ด้วยพระคาถาไพจิตร์)

๑. หนึ่งคือบ่คบพาล(๑) เพราะจะพาประพฤติผิด

หนึ่งคบกะบัณฑิต(๒) เพราะจะพาประสพผล

หนึ่งกราบและบูชา อภิบชะนีย์ชน(๓)

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๒. ความอยู่ประเทศซึ่ง เหมาะและควรจะสุขี(๔)

อีกบุญญะการที่ ณ อดีตะมาดล(๕)

อีกหมั่นประพฤติควร ณ สะภาวะแห่งตน(๖)

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๓. ความได้สดับมาก(๗) และกำหนดสุวาที

อีกศิลปะศาสตร์มี(๘) จะประกอบมนุญการ

อีกหนึ่งวินัยอัน นรเรียนและเชี่ยวชาญ(๙)

อีกคำเพราะบรรสาน(๑๐) ฤดิแห่งประชาชน

ทั้งสี่ประการล้วน จะประสิทธิ์มนุญผล

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๔. บำรุงบิดามา ตุระ(๑๑) ด้วยหทัยปรีย์

หากลูก(๑๒) และเมียมี ก็ถนอมประหนึ่งตน(๑๓)

การงานกระทำไป บ่มิยุ่งและสับสน(๑๔)

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๕. ให้ทาน ณ กาลควร(๑๕) และประพฤติสุธรรมศรี(๑๖)

อีกสงเคราะห์ญาติ(๑๗)ที่ ปฏิบัติบำเรอตน

กอบกรรมะอันไร้ ทุษะกลั้วและมัวมล(๑๘)

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๖. ความงดประพฤติบาป(๑๙) อกุศลบ่ให้มี

สำรวมวรินทรีย์ และสุราบ่เมามล(๒๐)

ความไม่ประมาทใน พหุธรรมะโกศล(๒๑)

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๗. เคารพ(๒๒) ณ ผู้ควร จะประณตและนอมศีร์

อีกหนึ่งมิได้มี จะกระด้างและจองหอง(๒๓)

ยินดี ณ ของตน บ่มิโลภทยานปอง(๒๔)

อีกรู้คุณาของ นรผู้ประคองตน(๒๕)

ฟังธรรมะโดยกา- ละ(๒๖) เจริญคุณานนท์

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๘. มีจิตตะอดทน และสถิต ณ ขันตี(๒๗)

อีกหนึ่งบ่พึงมี ฤดิดื้อทนงหาญ(๒๘)

หนึ่งเห็นคณาเลิด สมณาวราจารย์(๒๙)

กล่าวธรรมะโดยกาล(๓๐) วรกิจจะโกศล

ทั้งสี่ประการล้วน จะประสิทธิ์มนุญผล

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๙. เพียรเผากิเลสล้าง มละโทษะยายี(๓๑)

อีกประการหนึ่งประพฤติตดี ดุจะพรหมพิสุทธ์สรรพ์(๓๒)

เห็นแจ้ง ณ สี่องค์ พระอะรียะสัจอัน(๓๓)

อาจนำมนุษผัน ติระข้ามทเลวน

อีกทำพระนิพพา นะประจักษะแก่ชน(๓๔)

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๑๐. จิตใครผิได้ต้อง วรโลกะธรรมศรี

แล้วย่อมบ่พึงมี จะประหวั่นฤกังวล(๓๕)

ไร้โศก(๓๖) ธุลีสูญ(๓๗) และสบายบ่มั่วมล(๓๘)

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๑๑. เทวามนุษทำ วรมงคะลาฉนี้

เป็นผู้ประเสริฐที่ บ่มิแพ้ ณ แห่งหน

ย่อมถึงสวัสดี สิริทุกประเทศดล

ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดีบทความต่างๆใน วารสารเมธาธรรม.
มีดังนี้


 


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=