yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - M 5 มรดกไทย
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง
 
To celebrate H.M. the King's 6th Cycle Birthday Anniversary

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า โครงการหอมรดกไทย

Thai heritage treasury
-- www.heritage.thaigov.net --

เนื่อง ในอภิลักขิตสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำโครงการ หอมรดกไทย เข้าร่วมถวายสักการะ เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ ของ ชาติไทย ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่ ครั้งโบราณกาล เผยแพร่ ศาสนาประจำชาติไทย อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และหล่อหลอมให้เกิดเอกลักษณ์ ที่ดีงามของชนชาวไทย รวมทั้งเผยแพร่ พระเกียรติคุณ ของ พระบรมกษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ ที่ได้สร้างสรร นำประเทศไทยตลอดมา
ร า ย ก า ร
ชาติ
. สุภาษิตไทยวันนี้
. นานาทรรศนะ
. เสนอร่างรัฐธรรมนูญ
. ปกิณกะ
. เหตุการณ์ในอดีต (๑๒)
. เรื่องของไทยในอดีต
. เรื่องของชนชาติไทย
. ภูมิศาสตร์ของไทย
. ก่อนสมัยสุโขทัย
. กรุงสุโขทัย(๙)
. กรุงศรีอยุธยา(๑๒)
. กรุงเทพมหานคร(๑๒)
. นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่(๖)
. อุทยานประวัติศาสตร์(๙)
.เมืองเก่าของไทย(๗๕)
.ทำเนียบหัวเมือง
. การทหารของไทย(๗)
. ธงชัยเฉลิมพล(๗)
. ทหารรักษาพระองค์
. ทหารอาสาต่างชาติ (๙)
.รู้เรื่องเมืองสยาม
.ประเทศเพื่อนบ้านของไทย(๑๑)
. ความสัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
. เหตุการณ์ปี ร.ศ.๑๑๒
. เหตุการณ์ปี ๒๔๗๕
. กรณีพิพาทอินโดจีน(๖)
. การรบที่กาะช้าง
. สงครามมหาเอเซียบูรพา(๑๕)
. สงครามเกาหลี
. สงครามเวียตนาม
. กรณีปราสาทพระวิหาร
. ความไม่สงบชายแดนภาคใต้
. อนุสาวรีย์วีรชน(๔๐)
. สารานุกรมฉบับย่อ(๒๘)
. ตัวหนังสือไทย
. เรียนหนังสือไทยสมัยก่อน
. รามเกียรติ์ (๕๖)
. ขุนช้าง ขุนแผน(๔๗)
. พระอภัยมณี(๖๔)
. นิราศ(๑๒)
. กาพย์เห่เรือ(๗)
. สุภาษิตไทย(๑๘)
. ธรรมเนียมประเพณีไทย
. โหราศาสตร์ไทย
. เพลงไทยให้สาระ(๓๘๓)
. เงินตราไทย(๓)
. เครื่องดนตรีไทย(๑๐)
. หมากรุกไทย(๑๘)
. มวยไทย
. สมุนไพรไทย(๖๕)
. พันธุ์ไม้ดอกไทย(๑๒๒)
. นกในประเทศไทย(๓๙)
. อุทยานแห่งชาติ(๗๒)
ทางบก(๔๘)
ทางทะเล(๒๔)
. เที่ยวทั่วไทย(๓๐๓)
. เที่ยวไปชมไป(๒)
spacer.gif (809 bytes)
ศาสนา
. การบริหารคณะสงฆ์ (๔)
. การศึกษาพระปริยัติธรรม
. กฎหมายพระสงฆ์ของไทย(๑๐)
. สมเด็จพระสังฆราช(๑๙)
. ทำเนียบสมณศักดิ์(๙)
. พัดยศสมณศักดิ์(๘)
. คณะสงฆ์จีนนิกาย(๔)
. คณะสงฆ์อนัมนิกาย(๘)
. พระพุทธรูปสมัยต่างๆ(๘)
. พระพุทธรูปสำคัญ(๒๒)
. พระพุทธรูปปางต่างๆ(๑๑)
. พระพุทธรูปประจำวัน(๗)
. พระธาตุเจดีย์(๑๔)
. พระพุทธบาท(๓)
. พระแท่น(๒)
. พระไตรปิฎก(๓)
. การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
. การบัญญัติพระวินัย
. โสพัสปัญหา
. พุทธประวัติ(๖๗)
. พระอสีติมหาสาวก(๖๘)
. พุทธศาสนสุภาษิต(๒๓)
. พุทธานุวัตร
. วันสำคัญในพระพุทธศาสนา(๕)
. พุทธศาสนพิธี
. พระป่าและวัดป่า
. พุทธศาสนาในปัจจุบัน
. ภัยแห่งพุทธศาสนา
. ศาสนาต่างๆในไทย(๔)spacer.gif (809 bytes)
พระมหากษัตริย์
. พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย(๖)
. พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา
. พระมหากษัตริย์สมัยธนบุรี
. พระบรมราชจักรีวงศ์(๙)
. พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล(๙)
. พระราชลัญจกร(๙)
. เครื่องราชกกุธภัณฑ์(๖)
. ธงในองค์พระมหากษัตริย์(๗)
. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก(๑๑)
. น้ำอภิเษก(๖๘)
. พระราชพิธีสิบสองเดือน(๑๒)
. พระราชานุกิจ
. จอมทัพไทย
. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
. เหรียญอันเนื่องจากการรบ(๘)
. พระบรมมหาราชวัง(๗)
. ประชุมพงศาวดาร
. ราชการสงครามฯ(๑๔)
. งานกู้ชาติฯ(๑๔)
. ประชุมพระราชปุจฉา(๗๖)
. พระราชหัตถเลขา ใน ร.๔(๑๐๑)
. พระบรมราโชบายฯ ร.๕
. พระราชดำรัส ใน ร.๕(๙๓)
. พระราชนิพนธ์ ใน ร.๖(๒๔)
. ร.๖ กับการป้องกันประเทศ
. พระราชดำริใน ร.๗
. พระบรมราโชวาท=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=