yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง

 

           สาระธรรม
1. มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
2. อานิสงส์10ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์
3. อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน
4. อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ
5. อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
6. โทษของการละเมิดศีล ๕
7. จิต คือ พุทธะ
8. ดูมันเถียงพระ
9. คิด แบบไม่คิด โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
10. การกำหนดรู้นิวรณ์
11. อุปกิเลส 16
12. พุทธคุณ ๙
13. อธิษฐานจิต
14. เปรียบเทียบ มนุษย์ สวรรค์ และ อบาย
15. เหตุที่มนุษย์มีสภาพแตกต่างกัน
16. เทวภูมิ ๖
17. ธรรมคุณ ๖
18. พรหมจรรย์ในศาสนา
19. ตายแล้วไปไหน
20. เหตุที่เราฝัน
21. วิธีละความโกรธ
22. การทนต่อความลำบาก
23. อารมณ์ขันของท่านพุทธทาส
24. พุทธเจดีย
25. จาคานุสต
26. มรณสติ
27. เทวตานุสต
28. นอนอย่างไรจึงเรียก “สีหไสยาสน์”

29, สังฆคุณ ๙

30. สีลานุสติ
31. สังฆานุสติ
32. สัจจาธิษฐานวันวิสาขบูชา
33. ศรัทธา
34. ให้อภัย
35. งามอย่างแท้จริง
36 .อาสาฬหบูชาวันแห่งชัยชนะของมนุษย์
37. อุปสมานุสติ
38. คนเจ็บไข้ ผู้โชคดี
39. สิกขา สิกขาบท ลาสิกขา
40. ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
41. บุญ ๑๐ วิธี
42. ไม่ต้องสละเงินก็เป็นบุญได้เหมือนกัน
43. เพียรสร้างความดี
44. เสียงกระซิบสู่ดวงใจ
45. พระพุทธเจ้ากับพระพุทธมารดา
46. สังโยชน์ ๑๐ และอนุสัย ๗
47. อบายมุข ช่องทางของความเสื่อม
48. เพียรรักษาความดี
49. กฏแห่งกรรม จากชีวิตจริงของหลวงพ่อจรัญ (พระธรรมสิงหบูราจารย์)
50. อนุสาสนีย์ปาฏิหารย์ คำสอนของพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
51. โอวาทของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
52, โอวาท ของ ท่านพระธมฺมมวิตกฺโก วัดพระเทพศิรนทราวาส
53. อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช
54. วิปัสสนูปกิเลส
55. ถั่วในมือลิง
56. ทานในพระปรมัตถ์ 6 ประเภท
57. การประเคนสิ่งของแก่พระภิกษุ
58. การทำบุญกับคนพิการ
59. วิบัติ 4 ประการที่เกิดขึ้นจาก การทำบุญไม่ถูกวิธี
60. ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
61. จิตตานุภาพ
62. ข้อปฏิบัติเพื่อความมีอายุยืน
63. บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน
64. อานิสงส์ของการสวดมนต์
65. วิธีการสวดมนต์
66. โอวาทหลวงปู่พุทธะอิสระ
67. อานิสงส์จะเกิดผลต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติเท่านั้น
68. อานิสงค์ ของการสร้างบุญบารมี ( ทาน, ศีล, ภาวนา )
69. เรื่อง..พระองค์ที่ ๑๐
70. ทำดีได้ชั่วฉันใด
71. ธุดงค์ ๑๓
72. พละ ๕ (อินทรีย์พละ ๕)
73. "โอวาทธรรม"
74. คน ๔ เหล่า
75. ต้องการ : ไม่ต้องการ
76. วาจาสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้
77. บารมี ๑๐
78. ปรัชญาชีวิตและการรู้แจ้ง
79. ปกิณกะธรรม หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)
80. ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)
81. ชีวิตเสรี-จิตอิสระจึงไร้ทุกข์
82. สุเมธดาบสใคร่ครวญธรรม
83. ตายไม่สูญ..แล้วไปไหน
84. พุทธภาษิต เกี่ยวกับชีวิตและความตาย
85. อภัยทาน
86. ลักษณะของคนที่น่ารัก
87. เมตตาเป็นยารักษาใจ
88. รู้แล้วไม่ยึดติด
89. เหตุแห่งความรัก
90. พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ
91. ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะ
92. เงินและทองเป็นมลทินของภิกษุ
93. อกุศลกรรมบท ๑๐
94. สิ่งที่เสริมสร้างความสนิทสนมในชุมชน (ชยฺสาโร ภิกขุ)
95. สุขหนอ (ชยสาโร ภิกขุ)
96. รางวัลที่1
97. HOW TO SEEK HAPPINESS IN AN EASY AND EFFECTIVE WAY
98. ธรรมะเป็นอาวุธสำคัญ
99. ธรรมะของพระครูญาณวิศิษฐ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)
100. เหลือแค่ 3 นาท
101. ธัมมวโรวาท
102 โอวาท ท่านปรมาจารย์ ตักม้อ
103 หลักการปฏิบัติสมาธิภาวนา โดย พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
104 คติธรรม ท่านพ่อลี
105 เอาให้และ ให้เอา
106 ของฝากจาก พระอาจารย์มหาเหล็ก จนฺทสีโก
107 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์“ ชีวิตนี้มีแต่สุข ”
108 ธรรม...อันเป็นนิรันดร์ (พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร) อรัญวาสีภิกข
109 บันทึกธรรมจากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)
110 ความสงบอย่างยิ่ง คือการดำรงอยู่เหนือกาลเวลา
111 คิดให้รู้จักพอ และ การทำดีต้องไม่มีพอ
112 สุนทรพจน์ของสตีฟ จ็อบส์
113 ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
114 วิธีเอาชนะความขี้เกียจ
115 เชื่อว่าไม่ตาย
 

 

Counter 

http://www.kanlayanatam.com/

 

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=