yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - 124 ฟังเสียง หนังสือ
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง

ฟัง !
คลิก..ที่นี่
คลิกฟัง !
: เสียงปลุก ให้ลุกขึ้นทำความเพียร
คลิกขวา เลือก Save Target As... : ดาวน์โหลด
: เรียบเรียงและให้เสียง
โดย อ.บรรเจิด สังข์สวน
คลิกขวา เลือก Save Target As... : ดาวน์โหลด
: ผลงาน พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
โดย อ.บรรเจิด สังข์สวน
: เสียงบรรยาย โดย อำรุง เกาไศยานนท์

 
                                          


 วิปัสสนานุบาล
 เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน
 ๗ เดือนบรรลุธรรม
 ชีวิตนี้น้อยนัก
 วิธีสร้างบุญบารมี
 ธรรมะแห่งความดับทุกข์ 1
 ธรรมะแห่งความดับทุกข์ 2
ดังตฤณมัลติมีเดีย
  [กลับหน้าหลักดังตฤณดอทคอม]
 
  เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
หนังสือที่จะพาคุณลงรายละเอียด ว่าเหตุอันใด
จึงปรากฏความเป็นตัวคุณเช่นนี้ได้ ที่ทำๆ อยู่
อย่างเคยชินส่งคุณไปไหนได้บ้างหลังตาย และ
แท้จริงแล้วการที่ยังมีชีวิตคือคุณค่าระดับไหน
 
       
  มีชีวิตที่คิดไม่ถึง
มีชีวิตที่คิดไม่ถึง
หนังสือเล่มนี้จะเปิดโปงเกมกรรม เกมที่น่ากลัว
เหนือสิ่งอื่นใด เพราะผลของการเล่นอย่างไม่รู้
คือความทุกข์อย่างสาหัสเมื่อเล่นแพ้
คือการหลงลืมอันน่าสังเวช
และคือความตายที่ซ้ำซากไม่รู้จบ!
 
       
  เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม ๑
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
รวมคำถาม/คำตอบจากคอลัมน์ในนิตยสารบางกอก
คนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเขาต้องทำกันอย่างไร?
ควรสงสัยเรื่องใดก่อน? ผ่อนส่งที่อยู่ใหม่กันท่าไหน?
คำตอบที่จะกลายเป็นเสบียงกรังสำหรับผู้ยังเดินทาง
ไม่สิ้นสุด

เล่มที่ ๑
เล่มที่ ๒
เล่มที่ ๙
เล่มที่ ๑๐

 
       
  คิดจากความว่าง เล่ม ๑
คิดจากความว่าง เล่ม ๑
อักษรแห่งความเย็น
พาสู่ความเห็นอันเป็นกลาง
เมื่อรู้จักว่างแล้วคิด
เรียกว่าคิดจากความว่าง
 
       
  วิปัสสนานุบาล
วิปัสสนานุบาล
ธรรมปฏิบัติขั้นต้นสำหรับมือใหม่ ที่สนใจและ
อยากออกจากจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม
ภายในเวลาอันลัดสั้น ไม่มีพิธีรีตองซับซ้อน
ชนิดออกตัวก้าวแรกขณะยังไม่ถอนสายตา
จากหน้าหนังสือ
 
       
  ๗ เดือนบรรลุธรรม
ประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยาย สำหรับทุกระดับ
ที่ต้องการรายละเอียดและแรงบันดาลใจ
บนทางการภาวนาที่เหมือนเต็มไปด้วยอุปสรรค
ขวากหนาม และเสียงรอบข้างที่บั่นทอนกำลังใจ
ไม่ให้มุ่งมั่นถึงนิพพาน
 
       
  วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสี
สีสันของความรักในแง่มุมต่าง ๆ รวบรวมจาก
งานเขียนของ ‘ดังตฤณ’ ทั้งจากหนังสือและ
จากข้อความถามตอบบนอินเตอร์เน็ท
และคัดสรรข้อความสำนวนอันเป็นวาทะ
ที่น่าจะสามารถกระตุกความคิดผู้อ่าน
ในมุมมองต่าง ๆ ของความรักได้อย่างตรงใจ
โดยเฉพาะ
 
       
     
 

เพลงพุทธคุณ บทเพลงอันเกิดจากความซาบซึ้ง
      ในพระพุทธคุณ ที่จะเหนี่ยวนำคุณให้สงบ
      เยือกเย็นลงอย่างรวดเร็ว


เพลงอมตะ บทเพลงแห่งความยินดีในพระนิพพาน
      ด้วยใจที่เห็นความน่ากลัวแห่งการเวียนว่ายในภพภูมิ
      และพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อออกจากสังสารวัฏ


เพลงกรรม บทเพลงเกี่ยวกับชีวิตและกรรม
      ด้วยจังหวะดนตรีสำหรับคนทุกยุคทุกสมัย โดย
      คุณอนุสรณ์ ตรีโสภา (โจโฉ) ที่ได้แรงบันดาลใจ
      จากหนังสือกรรมพยากรณ์

เพลงเสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน
      (ไฟล์ใหญ่) (ไฟล์เล็ก)
      เพลงธรรมะเพลงที่สองที่ประพันธ์โดยคุณอนุสรณ์
      ตรีโสภา (โจโฉ) ที่ได้แรงบันดาลใจจาก
      หนังสือเสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน

 
       
     
 เวปไซต์ดังตฤณมัลติมีเดียแห่งนี้ ได้รวบรวม
เสียงอ่านหนังสือที่ประพันธ์โดย ดังตฤณ
(dungtrin.com) โดยเสียงอ่านทั้งหมดได้รับการ
จัดทำให้อยู่ในรูปแบบ MP3 หรือ WMA ที่มีขนาด
เล็กเหมาะกับการดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ต และ
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น อนึ่งผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์มิให้นำไฟล์เสียง
ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือจัดทำลงสื่อใดๆ
เพื่อการค้า

นิตยสารธรรมะใกล้ตัว
นิตยสารออนไลน์ ให้ธรรมะอยู่
ใกล้ตัวคุณ พบกับบทความล่าสุด
จากดังตฤณ และนักเขียนธรรมะ
รุ่นใหม่ที่นี่

ดังตฤณวิสัชนา
รวบรวมจดหมายข่าวดังตฤณ
ช่วงปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ และ
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับกรรมวิบาก
และการปฏิบัติธรรม

อ่านหนังสือ
หนังสือของดังตฤณทุกเล่มสามารถ
อ่านได้ฟรีที่ ดังตฤณดอทคอม
หรือ สั่งซื้อได้จาก DMG books

รับซีดีเสียงอ่านฟรี
ติดต่อรับซีดีเสียงอ่านหนังสือ
ของดังตฤณได้ฟรีที่เวปซีดีธรรมะ

รู้จัก ดังตฤณ

กลับหน้าหลักดังตฤณดอทคอม

 

 
     

 

     
 

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=