yafa Maiquang ทำเว็บ
เวียนว่ายตายเกิด และ กฏแห่งกรรมมีจริง - เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  หน้าแรก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  15.2 พิธีกรรมประจำชีวิต
  17 ประวัติองค์พุทธทั้งห้า
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  20.1 เวร
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  27 กรรมชั่ว
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  29 กรรมให้ผลอย่างไร ?
  29.1 เหตุให้กะเทย
  29.2 อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  32 แก้กรรมด้วยตนเอง
  33 กุศลกรรม 10 ประการ
  34 อกุศลกรรม 10
  34.1 กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  36 เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  40 พญามัจจุราช
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  45 นรก
  46 สวรรค์
  คนเหนือดวง
  50 บุญ
  52 บำเพ็ญ วิปัสนา
  53 ปฏิบัติกรรมฐาน
  55 ไตรลักษณ์
  56 ฌาน 4 กับ ญาณ 16
  58 อสุภกรรมฐาน
  59 วิธีเจริญภาวนา, จิต
  60 วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  67 บทความธรรมะ
  68 เห็น ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  69.2 อานิสงส์ รักษาศีล5
  69.3 ศีล พระธุดงค์
  70 มงคลสูตร ๑๐
  72 อานาปานสติ
  73 มงคลสูตร
  74 มงคล ๓๘
  75 พฺรหฺมจริยญฺจ
  76 มรรคมีองค์ 8
  76.1 สังโยชน์ ๑๐
  77 สติปัฎฐาน ๔
  79 ปฏิจจสมุปบาท
  80 วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  83 ฟัง พระโชดกญาณ
  83.1 ฟัง หลวงพ่อโชดก1
  85 ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  86 ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  88 ฟัง พระพรหมคุณา
  90 ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  94 เกิดมาทำไม
  95 ติดต่อโลกวิญญาณ
  96 พุทธศาสนสุภาษิต
  97 ร้อยผกา
  98 เปรียบศาสนา
  99 เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  99.1 พระดูหมอผจญมาร
  101 เคล็ดลับ
  102 เพื่อหนีบาป
  103 บริจาคเลือด
  104 ขยะในใจ
  105 วิวาห์ ทารุณ
  107 วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  109 การประเคน
  110 การจุดธูปบูชา
  111 การแผ่เมตตา
  112 วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  113 คุณบิดา-มารดา
  114 วิธีกราบ
  115 อธิษฐาน
  106 แด่เธอผู้มาใหม่
  116 แขวนพระเพื่ออะไร
  117 เลือกเกิดได้จริง
  118 ทำนายฝัน
  119 พระเจ้าทำนายฝัน
  120 เสียงธรรมะ
  121 โอวาท เสียงธรรม
  122 สัตว์ไปตามกรรม
  123 นิทานธรรมะ
  124 ฟังเสียง หนังสือ
  124.1 ฟัง นิทานอีสป
  125 ละครเสียงอิงธรรม
  126 เสียง อ่านหนังสือ
  126.1 เสียง ทางสายเอก
  127 หนังสือธรรมะ
  128 ฟังบทสวดมนต์
  129 เทศน์มหาชาติ
  130 เพลงสร้างสรรค์
  131 สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  ,
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  F 9 ช่วยเหลือผู้จมน้ำ
  .
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 5 มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ..
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2 Airway
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahn
  S 2.2 GPS
  S 3 อากาศไทย
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  S 7 วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  *
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 3 Thai Reise
  D 4 Super foto
  D 5 Logo
  ...
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 3 Clip อัศจรรย์
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  30 กรรมลิขิต Clip
  Z 5 Clip บาป-บุญ
  Z 6 Clip หนัง Kino
  แนะนำติชม
  Meditation
  Free Thamma CD
  Titel der neuen Seite
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  เว็บพระพุทธศาสน
  กรรมฐานแก้กรรม
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  เกมส์คุณหนู 1
  Karaoke
  ค่าน้ำนม
  เสียงอ่านพระไตรปิฎก
  logo1
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  รวมบทความธรรมะ
  ตัณหา
  การ ทำสมาธิ
  จิต
  เอตทัคบุคคล
  ทุกขัง
  ปาติโมกข์
  3eite
  koon
  koon1
  หนังสือธรรมะ
  Pali Buddha Sprache
  Dhamma Lehrer
  Albert Einstein
  Doeawlöd
  ลุงบุญมีระลึกชาติ
  visak
  คำปลง

พระไตรปิฎกฉับบเสียงอ่าน (มหาจุฬาลงกรณ์)

พระพุทโธวาท เป็นเสมือนอ๊อกซิเจน สำหรับทุกชีวิตินทรีย์ [Buddhovatha is like oxigen for all of The world's popular]

พระวินัยปิฎก
    พระสุตตันตปิฎก    พระอภิธรรมปิฎก 

คลิกฟังคำสอนของพ่อ
คำสอนของพ่อ
จากหนังสือเรื่อง คำสอนของพ่อ
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
คลิกฟังหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
ผลงานของ อาจารย์วศิน อินทสระ
ให้เสียงโดย อริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
คลิกฟังการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
การศึกษา เพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
คลิกฟังพระเวสสันดร
พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
ผลงานของ ผศ. รท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
ให้เสียงโดย คณะละครรังสิมันต์
ด้วยอภินันทนาการจาก สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
คลิกฟังบนเส้นทางสีขาว
บนเส้นทางสีขาว
ผลงานของ อาจารย์วศิน อินทสระ
ให้เสียงโดย อริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
คลิกฟังบทพิจารณาก่อนตาย
บทพิจารณาตายก่อนตาย
โดย พระไพศาล วิสาโล

จิต คือ พุทธะ
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
ให้เสียงโดย อริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย

วิมุตติมรรค
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล

ข้อมูลจาก http://www.dhamaforlife.com


มหาปรินิพพานสูตร
จากพระไตรปิฎก ภาษาไทย
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
     
01   เจริญสติทำไม ... เพื่ออะไร
02  เคลื่อนไหวคราใด ให้รู้สึกตัว
03  การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
04  ทำเล่นๆ แต่ดับทุกข์ได้จริง
05  ธรรมะกำมือเดียว
06  อาหารใจ
07  สติเกิดขึ้นที่ไหน ธรรมะเกิดขึ้นที่นั่น
08  ทำให้เป็น
09  บัณฑิตย่อมฝึกตน
10  สติปัญญาคือทรัพย์ภายใน
11  การสอบอารมณ์
12  โรงงานฝึกใจ
13  เวลาดี ที่ปัจจุบัน
14   มีทุกข์อย่าทิ้งธรรม
15  จิตหลุดพ้นแล้ว ญาณย่อมเกิดขึ้น
16   รู้จักตน เมื่อเห็นความไม่มีตัวตน
17   ทางที่ไม่ใช่ทาง
18   แด่คุณครูด้วยดวงใจ
19   ที่พึ่งอันเกษม
20   มารู้จักตัวเอง
21   สติเต็มรอบจะเกิดภาวะที่ดู
22   ยิ่งทำยิ่งง่าย
23   เปลี่ยนความทุกข์ เป็นปัญญา
24   ทำใจได้ไม่ทุกข์ตลอดกาล
25   บังเกอร์ชีวิต
26   อิ่มอร่อย ด้วยสติ
27   หลักการเจริญสติ
28   ชีวิตใหม่เป็นพรอันประเสริฐ
29   รู้ทิ้ง รู้ตัดและรู้วาง
30   การวางใจให้รู้เฉยๆ
31   ขยันคิด เปลี่ยนเป็น ขยันรู้
32  เ ทคนิคเพื่อการต่อเนื่อง
33   อุบายคลายเครียด
34   เรื่องสำคัญ แต่ไม่ด่วน

35   จิตตก อย่าตกใจ
36   ความรู้ตัว ทำให้รู้ธรรม
37   ผู้ไม่มีหวัง
38   ลาด้วยรัก
     
01   เกริ่นนำ/คำนำ
02  ทางพ้นทุกข์เล่ม๑
03  หลักการภาวนา
04  ทุกอย่างในโลกคือธรรมะ
05  จุดมุ่งหมายของการปฎิบัติธรรม
06  ต้นข้าวสอนให้เห็นธาตุ๔
07  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
08  คำอธิบายท้ายเล่ม ๑
09  จงเข้าใจความเป็นจริง
10  จงเข้าใจให้ถูกต้อง
11  สติปัฎฐานสี่คืออะไร
12  สมาธิ ... คือ
13   ทบทวนมรรค๘
14   ท้ายเล่ม ๒
15   ทางสายกลาง ... เกิดที่ไหน
16   ปัญญาการพิจารณา
17   จงฟังหูไว้หู
18   ปรกติภายนอก..อิสระภายใน
19   ทำลาย...หรือรักษา
20   สรุป...ท้ายเล่ม
 
ข้อมูลจาก http://www.kanlayanatam.com
     
คลิกฟังไม่เอาน่าอย่าซีเรียส 1
" ไม่เอาน่าอย่าซีเรียส "
สร้างสรร จัดทำ และให้เสียงโดย
นวพร สุปิงคลัด
แผ่นที่ 1
แผ่นที่ 2

ข้อมูลจาก http://www.dhamaforlife.com
คลิกฟังไม่เอาน่าอย่าซีเรียส 2

หลากหลายลีลา ภาษาธรรมะ
จากการสร้างสรรของเด็กๆ

รวมภาษิตไทยสอนใจ
ให้เสียงน่ารักน่าฟังโดยเด็กวัยประถ
 


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=